Website Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội

     

 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường quan lại Hoa, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội

 - Địa chỉ các đại lý 2: Số 131 thôn Đạc Tài, làng mạc Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

 - Địa chỉ các đại lý 3: Số 6, phố Vĩnh Phúc, quận bố Đình, TP. Hà Nội

Xem điểm chuẩn: xem ngay