TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

     

Dẫn nhập

Trong bài bác trước, chúng ta đã khám phá về KHÓA NGOẠI và biện pháp tạo, xóa, để tên mang đến khóa ngoại trong một Table. Bên cạnh ra, Kteam cũng đã đề cập đếnDATABASE, TABLEcũng như những KIỂU DỮ LIỆUbạn hoàn toàn có thể sử dụng vào SQL Server

Trong bài bác lần này họ sẽ cùng nhau ban đầu tìm hiểu giải pháp TRUY VẤN DỮ LIỆU CƠ BẢNtrong SQL Server. Nào! chúng ta bắt đầu!

Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất có thể bài này, chúng ta nên xem qua bài:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một số vụ việc sau:

Database mẫu kết cấu truy vấn dữ liệu một vài ví dụ bài bác tập tự luyện

Database mẫu

Để thao tác xuất sắc với bài này, bọn họ sử dụng database giangdien.com.vn sau:

Cấu trúc truy hỏi vấn

SELECT

FROM

Trong đó:

có thể là một trong các từ khóa * (Lấy tất cả dữ liệu), DISTINCT(lấy tài liệu không trùng lặp) , vị trí cao nhất (lấy tài liệu thứ n đầu tiên)

tên các bảng cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn

Các column được phân cách với nhau bởi dấu phẩy (,) hoàn toàn có thể gán tên cho những column cùng với cú pháp: >AS "Tên cầm cố thế".

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu sql

tên các bảng, nguồn để lấy dữ liệu khi truy vấn

Các table được chia cách bằng lốt phẩy (,) Alias là túng thiếu danh (hay còn được gọi là tên gọi tắt) của table dùng cho những table có tên quá dài, hoặc một table được dùng nhiều lần vào câu truy vấn. Hoàn toàn có thể đặt Alias theo cú pháp: AS

SELECT *

Để lấy tất cả dữ liệu ở một hoặc các Table ta thực hiện SELECT * với cú pháp :

SELECT * FROM , ,…

Bạn cũng có thể lấy dữ liệu của một Table trong câu truy nã vấn có khá nhiều Table

SELECT.*FROM , ,…

Lưu ý:

Kết trái trả về là tổ hợp tác dụng của các table vào danh sách

Ví dụ:

-- lấy hêt các dữ liệu vào bảng bộ môn raSELECT * FROM dbo.BOMON

SELECT DISTINCT

Trong table, ngoài khóa chính, những column khác đều hoàn toàn có thể chứa cực hiếm trùng lặp. Và thỉnh thoảng bạn cần lấy ra những dữ liệu hoàn toàn riêng biệt. Để đảm bảo an toàn điều này ta cần sử dụng từ khóaDISTINCT

SELECT DISTINCT

FROM

Ví dụ:

-- Lấy toàn bộ mã khoa từ Table BOMONSELECT MAKHOAFROM dbo.BOMON-- Lấy tất cả mã khoa ko trùng nhau từ bỏ Table BOMONSELECT DISTINCT MAKHOAFROM dbo.BOMONKết trái so sánh:

*

Ngoài ra, tận dụng điểm mạnh lọc xuất tài liệu không trùng lặp, ta có thể đếm số lượng của một tài liệu mong muốn trải qua cú pháp:

SELECT COUNT(DISTINCT )FROM

Ví dụ:

-- Đếm số khoa ko trùng nhauSELECT COUNT(DISTINCT MAKHOA) FROM dbo.BOMON

SELECT TOP

Với các table có con số record lên đến hàng nghìn, trăm nghìn, thì bài toán truy xuất một vài lượng lớn tài liệu như vậy rất có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất. Việc sử dụng mệnh đềSELECT top giúp trả về một lượng record theo yêu thương cầu, có lợi hơn cho hệ thống.

Truy xuất n tập tin theo column

SELECT top Têncolumn> FROM

Hoặc nhằm truy xuất theo phần trăm

SELECT vị trí cao nhất PERCENTTên column>FROM

Với n là con số record muốn muốn,m là số % record mong muốn trên toàn Table

Ví dụ:

--Lấy toàn bộ dữ liệu trong table BOMONSELECT * FROM dbo.BOMON--Lấy tất cả dữ liệu của 5 record thứ nhất trong table BOMONSELECT top 5 * FROM dbo.BOMON--Lấy toàn bộ dữ liệu của 5% đầu tiên trong table BOMONSELECT top 5 PERCENT * FROM dbo.BOMONKết trái so sánh

*

Một số ví dụ

Để phát âm thêm về cách truy vấn cơ bản, chúng ta cùng nhau đi đến một vài ví dụ đối kháng giản. Kteam khuyến khích bạn tự thao tác làm việc để hoàn toàn có thể hiểu bài giỏi hơn.

Xem thêm: Tác Giả Nguyễn Khoa Điềm ), Đôi Nét Về Tác Giả Nguyễn Khoa Điềm

Ví dụ 1:

-- đem Mã đề tại + tên chủ đề trong bảng cỗ mônSELECT MABM, TENBM FROM dbo.BOMONVí dụ 2:

-- Đổi tên cột hiển thịSELECT MABM AS "giangdien.com.vn.com", TENBM AS N"Giáo dục" FROM dbo.BOMONVí dụ

-- Xuất ra mã thầy giáo + thương hiệu + Tên bộ môn giáo viên đó dạySELECT GV.MAGV, GV.HOTEN, BM.TENBMFROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM

Bài tập tự luyện

Sử dụng Database đầu bài xích để thao tác các bài tập sau:

Truy xuất tin tức của Table tham gia đề tài lấy ra Mã khoa với Tên khoa tương ứng lấy ra Mã GV, thương hiệu GV và họ tên người thân trong gia đình tương ứng lôi ra Mã GV, tên GV và tên khoa tương xứng mà gia sư đó làm việc. (Gợi ý: bộ môn bên trong khoa)

Kết

Trong bài này, họ đã biết cáchTRUY VẤN CƠ BẢN trong SQL Server.

Xem thêm: Nghị Luận Về Khát Vọng Của Tuổi Trẻ, Nghị Luận Về Khát Vọng (7 Mẫu)

Bài sau chúng ta sẽ bước đầu tìm phát âm về truy tìm VẤN VỚI ĐIỀU KIỆN vào SQL.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài xích viết. Hãy nhằm lại phản hồi hoặc góp ý của bạn để phân phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –Thử thách –Không mắc cỡ khó