TRÍCH BIÊN BẢN HỌP XÉT KHEN THƯỞNG

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (121.92 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Trích biên bản họp xét khen thưởng

chủng loại số 2 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc (1) tỉnh (thành phố), ngày …. Mon …. Năm ……
TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc đề nghị xét khuyến mãi ngay Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành kế hoạch và Đầu tứ Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen thưởng………… (2) họp nhằm bình, xét khen thưởng mang lại các cá nhân có nhiều các thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp chế tạo và cải tiến và phát triển ngành chiến lược và Đầu tư. Thời gian:………. Giờ………. Phút, ngày………… tháng năm Địa điểm: ……………… nhà trì cuộc họp: Đ/c…………………., quản trị Hội đồng TĐKT………………… (hoặc Phó quản trị Hội đồng TĐKT) ………………………………………………… thành viên Hội đồng TĐKT tham dự gồm các đồng chí: 1. Đ/c…………… chức vụ:……………… Ủy viên Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c…………… chức vụ:……………… ……………………………………………………… sau khi Hội đồng sẽ họp: Phân tích, đánh giá thành tích của các cá nhân, Hội nhất quán trí đề nghị khuyến mãi ngay Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành chiến lược và Đầu bốn Việt Nam” mang đến …………cá nhân. Cuộc họp ngừng vào hồi tiếng phút, ngày tháng năm Thư cam kết (ký, ghi rõ họ tên) chủ tịch Hội đồng (ký, đóng góp dấu, ghi rõ chúng ta tên) Ghi chú:

*
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN & MT” + gia nhập dự thi báo mạng về khoáng sản và môi trường năm 2012. 2 1 1


Xem thêm: Vì Sao Nói Cách Mạng Tân Hợi Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Không Triệt Để ?

*
chế độ xét khuyến mãi kỷ niệm chương vày sự nghiệp tài nguyên và môi trường xung quanh 9 1 0
*
tài liệu Xét tặng kèm kỷ niệm chương bởi vì sự nghiệp cai quản thị ngôi trường pptx 5 713 0
*
tài liệu Xét tặng kèm kỷ niệm chương vị sự nghiệp quản lý thị trường doc 5 888 0
*
tài liệu Xét bộ quà tặng kèm theo Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp trở nên tân tiến ngành Công Thương việt nam " pdf 4 884 0


Xem thêm: Bảng Size Giày Chuẩn Quy Đổi Size Giày Việt Nam Sang Us Uk, Bảng Quy Đổi Size Giày Us, Uk, Việt Nam

*
tài liệu Xét khuyến mãi Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn” doc 4 1 1