Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê

     

Lô bao gồm 6 sản phẩm xuất sắc và 4 sản phẩm xấu. Chọn hốt nhiên lần lượt ra 3 sản phẩm . Call A, B, C theo lần lượt là thay đổi cố sản phẩm thứ 1, thiết bị 2, thiết bị 3 là tốt:


A.A, B, C là những biến vậy xung khắcB.A, B, C là các biến cầm cố không xung khắcC.A, B, C là các biến cố đối lập

Câu 5:Mã câu hỏi:102682

Chọn bất chợt 3 sản phẩm có trả lại từ lô tất cả 6 sản phẩm giỏi và 4 sản phẩm xấu. Call A, B, C thứu tự là phát triển thành cố thành phầm thứ 1, vật dụng 2, máy 3 là tốt:


A.A, B, C là các biến nắm xung tự khắc B.A, B, C là các biến cố đối lậpC.A, B, C là hệ vươn lên là cố tương đối đầy đủ

Câu 6:Mã câu hỏi:102683

Quan sát kết quả thi môn phần trăm thống kê của 2 sinh viên. điện thoại tư vấn A, B khớp ứng là những biến cụ sinh viên sản phẩm công nghệ nhất, đồ vật hai ăn điểm giỏi. đổi mới cố A B AB AB   tất cả nghĩa là:


A.Chỉ có 1 sinh viên lấy điểm giỏiB.Cả 2 sinh viên đều ăn điểm giỏiC.Có không quá 1 sinh vien đạt điểm xuất sắc

Câu 7:Mã câu hỏi:102684

Quan gần kề 2 ước thủ ném láng vào rổ. Mỗi mong thủ ném một quả. Gọi A, B tương ứng là những biến nuốm cầu thủ thiết bị nhất, sản phẩm hai ném trúng rỏ. Khi đó A+B là đổi mới cố:


A.Cả hai ước thủ cùng ném trúng rổB.có ít nhất một ước thủ ném trúng rổiC.Không bao gồm cầu thủ như thế nào ném trúng rổ

Câu 8:Mã câu hỏi:102685

Kiểm tra 2 sản phẩm được lựa chọn từ lô hàng gồm 7 sản phẩm tốt và 5 thành phầm xấu. Call A, B thứu tự là thay đổi cố sản phẩm thứ 1, thứ hai là tốt. Lúc đó AB là trở thành cố:


A.Không gồm sản phảm nào tốtB.Có một sản phẩm tốtC.Có nhiều nhất 1 sản phẩm tốt

Câu 9:Mã câu hỏi:102686

Quan tiếp giáp 2 xạ thủ bắn vào 1 dòng bia. Mỗi xạ thủ phun 1 viên đạn. Call A, B tương xứng là những biến cố xạ thủ sản phẩm nhất, máy hai phun trúng bia. Lúc ấy A+B là đổi mới cố


A.Bia bị trúng đạn B.Bia bi trúng 1 viên đạnC.Bia không biến thành trúng đạn

Câu 10:Mã câu hỏi:102687

Kiểm tra 3 thành phầm được lựa chọn từ lô hàng gồm 7 sản phẩm giỏi và 5 sản phẩm xấu. Gọi A, B, C lần lượt là biến hóa cố thành phầm thứ 1, thứ 2, thứ 3 là tốt. Khi đó A+B+C là vươn lên là cố?


A.Có một sản phẩm tốt.B.Có nhiều nhất một loại sản phẩm tốt.C.Có không nhiều nhất một loại sản phẩm tốt.

Câu 11:Mã câu hỏi:102688

Quan liền kề 2 xạ thủ bắn vào 1 loại bia. Từng xạ thủ phun 1 viên đạn. Hotline A, B tương ứng là các biến cầm cố xạ thủ trang bị nhất, sản phẩm công nghệ hai bắn trúng bia?


A.A với B là 2 biến cố xung tương khắc với nhauB.A và B là hai vươn lên là cố trái lập với nhauC.A cùng B là hai đổi mới cố độc lập.

Câu 12:Mã câu hỏi:102689

Kiểm tra 3 sản phẩm được lựa chọn lần thứu tự từ lô hàng có 10 sản phẩm giỏi và 4 sản phẩm xấu. Hotline A, B, C lần lượt là thay đổi cố thành phầm thứ 1, máy 2, sản phẩm 3 là tốt. Lúc đó:


A.A, B, C là các biến cầm xung khắcB.A, B, C là các biến cầm cố không xung khắcC.A, B, C là hệ thay đổi cố không hề thiếu

Câu 13:Mã câu hỏi:102690

Kiểm tra 3 thành phầm được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng có 12 sản phẩm tốt và 8 thành phầm xấu. Call A, B, C thứu tự là trở thành cố bao gồm 1, 2, 3 phẩm giỏi trong 3 sản phẩm kiểm tra. Khi đó:


A.A, B, C là những biến cụ xung khắcB.A, B, C là những biến cố gắng không xung khắcC.A, B, C là hệ thay đổi cố không thiếu

Câu 14:Mã câu hỏi:102691

A với B là 2 trở nên cố độc lập. Lúc đó?


A.A và B xung khắcB.A cùng B đối lậpC.A với Bkhông tự do

Câu 15:Mã câu hỏi:102692

Chọn phạt biểu làm sao đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm xác suất thống kê


A.A, B trái lập thì A, B là 2 đổi mới cố độc lập nhauB.A, B xung tự khắc thì A, B là 2 đổi mới cố đối lập nhauC.A, B đối lập thì A, B là 2 trở thành cố xung xung khắc

Câu 16:Mã câu hỏi:102693

Xác suất để cả hai Cty A với B bị thua kém lỗ theo thứ tự là 0,3 với 0,4. Tỷ lệ để 2 Cty A với B thuộc bị lose lỗ là 0,2. Tính tỷ lệ để chỉ có một công ty bị thua thảm lỗ ?


A.0,1B.0.2C.0,3

Câu 17:Mã câu hỏi:102694

Hai tín đồ bắn vào trong 1 bia. Mọi cá nhân bắn 1 viên. Tỷ lệ người đầu tiên bắn trúng bia là 0,8. Phần trăm người thứ 2 bắn trúng là 0,7. Phần trăm bia trúng đạn là 0,9. Tính xác suất để người thứ nhất bắn chệch và người thứ 2 bắn trúng ?


A.0,1B.0,12C.0,2

Câu 18:Mã câu hỏi:102695

Một sinh viên thi nhị môn. Tỷ lệ sinh viên này thi đạt môn thứ nhất là 0,8. Nếu như đạt môn đầu tiên thì xác suất đạt môn thứ hai là 0,7. Trường hợp môn thứ nhất không đạt thì xác suất đạt môn thứ 2 là 0,5. Tìm xác suất để sinh viên này không đạt môn thứ 2 ?


A.0,56 B.0,5 C.0,34

Câu 19:Mã câu hỏi:102696

Một sv thi nhì môn. Tỷ lệ sinh viên này thi đạt môn đầu tiên là 0,8. Nếu như đạt môn đầu tiên thì tỷ lệ đạt môn thứ 2 là 0,65. Xác suất sinh viên này đạt ítnhất 1 môn là 0,9. Tìm phần trăm để sinh viên này đạt môn thiết bị hai ?


A.0,6B.0,62C.0,68

Câu 20:Mã câu hỏi:102697

Một lớp gồm 50 sinh viên trong những số ấy có 8 sinh viên xuất sắc Anh văn, 5 sinh viên giỏi toán, 3 sinh viên xuất sắc cả toán và Anh văn. Gặp gỡ ngẫu nhiên 3 sv của lớp. Tính xác suất để gặp được 1 sinh viên giỏi môn toán với 2 sinh viên không học xuất sắc môn nào trong nhị môn toán với anh văn.


A.0,2 B.0,14C.0,61

Câu 21:Mã câu hỏi:102698

Một lớp tất cả 50 sinh viên trong số đó có đôi mươi sinh viên giỏi Toán, 25 sinh viên giỏi anh văn, 15 sinh viên tốt cả toán và Anh văn. Chạm chán ngẫu nhiên 3 sinh viên của lớp. Tính tỷ lệ để chạm mặt được 2sinh viên không học giỏi môn như thế nào trong nhị môn toán và anh văn.


A.0,71B.0,29 C.0,4554

Câu 22:Mã câu hỏi:102699

Một lớp tất cả 50 sinh viên trong số ấy có 30 sinh viên giỏi Toán, đôi mươi sinh viên tốt anh văn, 18 sinh viên xuất sắc cả toán và Anh văn. Gặp mặt ngẫu nhiên 2 sinh viên của lớp. Tính xác suất để chạm mặt được độc nhất vô nhị 1 sv chi tốt môn toán.

Xem thêm: Gỗ Cây Bồ Kết Có Tác Dụng Gì, Cây Bồ Kết Và Công Dụng Của Cây Bồ Kết


A.0,723B.0,372C.0,327

Câu 23:Mã câu hỏi:102700

Một lớp có 50 sinh viên trong đó có 30 sinh viên giỏi Toán, 20 sinh viên giỏi anh văn, 18 sinh viên xuất sắc cả toán cùng Anh văn. Chạm chán ngẫu nhiên 3 sinh viên của lớp. Tính xác suất để vào 3 sinh viên này có 2 sinh viên chỉ tốt duy nhất 1 môn.


A.0,761B.0,167 C.0,176

Câu 24:Mã câu hỏi:102701

Tung 1 nhỏ xúc xắc. Đạt A là trở thành cố xuất hiện thêm mắt có số chấm to hơn 3. Đạt B là vươn lên là cố mở ra số chấm là chẵn. Xác suất P(B|A) là:


A.1/3 B.1/4 C.3/4

Câu 25:Mã câu hỏi:102702

Tung 2 on xúc xắc. Đạt A là thay đổi cố toàn bô của 2 xúc xắc bằng 6. Phần trăm P(A) là:


A.2/6B.5/18C.4/36

Câu 26:Mã câu hỏi:102703

Lớp 1 gồm 50 sinh viên, lớp 2 gồm 42 sinh viên, lớp 3 bao gồm 56 sinh viên. Trong các số ấy số sinh viên chị em của lớp 1, 2, 3 thứu tự là 15, 20, 25. Chọn bỗng dưng 1 sv trong 3 lớp thì được sinh viên nữ. Tính phần trăm để sv này nằm trong lớp 1 giỏi lớp 3.

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Giải Đề Thi Tin Học A Tch 3, Sách Luyện Thi Hội Thi Tin Học Trẻ Với Scratch 3


A.1/3B.1/2C.2/3

Câu 27:Mã câu hỏi:102704

Xét gia đình Văn hóa gồm 2 con. Tài năng sinh đàn bà trong các lần sinh là 0,5. Những lần sinh chủ quyền với nhau. Biết rằng gia đình này có tối thiểu 1 gái. Tính phần trăm con thứ hai là trai


A.1/2 B.1/3 C.2/3

Câu 28:Mã câu hỏi:102705

Xét gia đình Văn hóa gồm 2 con. Khả năng sinh con gái trong mỗi lần sinh là 0,51. Các lần sinh chủ quyền với nhau. Biết rằng gia đình này có ít nhất 1 gái. Tính tỷ lệ con thứ hai là trai


A.0,3829B.0,3333 C.0,2839

Câu 29:Mã câu hỏi:102706

Một hộp có 6 bi trắng và 8 bi xanh. Lấy hốt nhiên từ vỏ hộp ra 3 bi. Tính tỷ lệ chọn được 3 bi xanh.


A.0,1548B.0,1538C.0,1484

Câu 30:Mã câu hỏi:102707

Một hộp gồm 2 bi đỏ với 5 bi xanh. Lấy bỗng dưng từ hộp ra 3 bi. Tính tỷ lệ chọn được 3 bi không giống màu?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ nước Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT phần trăm & Thống kê

Đại Số tuyến đường Tính

Tâm Lý học tập Đại Cương

Tin học tập Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp chế độ Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài chính Tiền Tệ

Xã Hội học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh vắt Giới

Cơ Sở văn hóa truyền thống VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Đảng

Trắc nghiệm tư Tưởng hồ nước Chí Minh

Trắc nghiệm kinh tế Vi Mô

Trắc nghiệm tài chính Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT xác suất & Thống kê

Bài tập Đại Số tuyến Tính

Trắc nghiệm tư tưởng Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán Đại Cương

Trắc nghiệm pháp luật Đại Cương

Trắc nghiệm kinh doanh Căn Bản

Trắc nghiệm lý thuyết Tài chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm xóm Hội học Đại Cương

Trắc nghiệm súc tích Học

Trắc nghiệm lịch sử Văn Minh thay Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận bao gồm trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học tập xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - nước ngoài ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - sức khoẻ

Biểu chủng loại - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - lắp thêm 7: tự 08h30 - 21h00

giangdien.com.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247