Thi thử chứng chỉ ứng dụng cntt căn bản

     

THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG cntt CĂN BẢN

Bạn đang sẵn sàng kiến thức nhằm thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản (thay thế cho chứng từ tin học A B đất nước trước đây) ? các bạn thấy phần lý thuyết thật khó khăn nhớ hoặc bạn không tồn tại điều kiện thi demo xem kết quả làm bài của chính bản thân mình tới đâu? đông đảo chuyện sẽ không thể khó khăn như chúng ta nghĩ nữa, Trung trung tâm TIN HỌC giangdien.com.vn luôn luôn thấu phát âm được những băn khoăn của các bạn trước mỗi kỳ thi, chính vì thế chúng tôi đã hệ thống các đề thi UDCNTT CB giang sơn của Sở GD và ĐT thành phố hồ chí minh các mon trước và tổ chức triển khai thi test tin học tập trực đường cho các bạn học viên. Dưới đây là hệ thống các đề thi, bạn đã sẵn sàng chưa, họ cùng bước đầu nhé! Chúc các bạn đạt được tác dụng tốt nhất!

DANH SÁCH ĐỀ THI THỬ:

Đề 1:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-1-78/

Đề 2:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-2-82/

Đề 3:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-3-84/

Đề 4:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-4-85/

Đề 5:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-5-86/

Đề 6:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-6-87/

Đề 7:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-7-88/

Đề 8:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-8-89/

Đề 9:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-9-90/

Đề 10:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-10-91/

Đề 11:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-11-92/

Đề 12:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-12-93/

Đề 13:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-13-94/

Đề 14:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-14-95/

Đề 15:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-15-116/

Đề 16:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-16-123/

Đề 17:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-17-124/

Đề 18:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-18-125/

Đề 19:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-19-126/

Đề 20:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-20-127/

Đề 21:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-21-128/

Đề 22:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-22-80/

Đề 23:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-23-96/

Đề 24:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-24-97/

Đề 25:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-25-98/

Đề 26:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-26-99/

Đề 27:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-27-100/

Đề 28:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-28-101/

Đề 29:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-29-102/

Đề 30:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-30-104/

Đề 31:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-31-105/

Đề 32:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-32-106/

Đề 33:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-33-107/

Đề 34:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-34-108/

Đề 35:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-35-109/

Đề 36:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-36-110/

Đề 37:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-37-111/

Đề 38:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-38-112/

Đề 39:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-39-113/

Đề 40:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-40-114/

Đề 41:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-41-115/

Đề 42:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-42-117/

Đề 43:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-43-81/

Đề 44:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-44-83/

Đề 45:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-45-103/

Đề 46:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-46-118/

Đề 47:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-47-119/

Đề 48:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-48-120/

Đề 49:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-49-121/

Đề 50:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-50-122/

Đề 51:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-51-129/

Đề 52:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-52-130/

Đề 53:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-53-131/

Đề 54:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-54-132/

Đề 55:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-55-133/

Đề 56:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-56-134/

Đề 57:http://thi.giangdien.com.vn/thi-thu/de-57-135/

Để biết thông tin cụ thể về ngày thi, thủ tục đăng ký kết dự thi, hoặc ao ước đăng ký khóa đào tạo chứng chỉ áp dụng CNTT căn bản, thuộc với các khóa học tập khác trên TIN HỌC giangdien.com.vnbạn vui lòng tương tác theo:

CN: LÊ TRỌNG TẤN

CN: NGUYỄN ẢNH THỦ