TRẮC NGHIỆM C# CÓ ĐÁP ÁN

     
Câu 9:Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào sau đây viết không hòa hợp cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:
Câu 10:Giả sử a với b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đấy là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:
a)(ab).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm c# có đáp án


Câu 20:Cho a=3, b=2 với c là 3 biến đổi nguyên. Biểu thức như thế nào sau viết sai cú pháp trongngôn ngữ xây dựng C:
a)Truyền bằng trị.
a)break.
a)Dãy các mã định dạng tài liệu hiển thị.

Xem thêm: Cặp Chống Gù Cho Be Tiểu Học, Balo Chống Gù Giá Tốt Tháng 4, 2022


a)scanf();
a)scanf();
a)Thứ 6.
a)void Sum( int a<>);
Câu 141:Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
a)Lệnh fseek(f,10,SEEK_END) xác định con trỏ tệp mang lại byte sản phẩm công nghệ 10 trong tệp.
d)Giả sử tệp bao gồm n cấu trúc, lệnh fseek(f, n, SEEK_CUR); sẽ không còn làm chuyển đổi vị trí bé trỏ của tệp.

Xem thêm: Các Giới Hạn Cơ Bản


Câu 151:f là con trỏ trỏ cho tệp nhị phân DATA chứa không quá 100 bạn dạng ghi( đẳng cấp cấu trúc) ngay tức khắc nhau. Mang lại khai báo:
struct T …;
c)1 cùng 2 đúng.
*tiep (2B)
*tiep(2B)
*Thongtin(2B)