TỔNG HỢP KIẾN THỨC SINH HỌC 12

     

Trong khung kỹ năng môn Sinh học, chương trình Sinh học tập lớp 12 chiếm phần tỉ trọng 90% cùng với một khối lượng lớn kỹ năng và kiến thức thuộc chuyên đề Quy công cụ di truyền.

Dưới đấy là phần tổng hợp kiến thức sinh học 12 chuyên đề Quy lao lý Di truyền. Bọn họ sẽ đi thứu tự từ các khái niệm – kí hiệu về quy luật di truyền; Quy vẻ ngoài phân li, Gen đa hiệu – xúc tiến gen và cuối cùng là liên kết gen.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức sinh học 12


1, Tổng hợp kỹ năng sinh học 12 – siêng đề Quy nguyên lý di truyền – Phần 1: các khái niệm – kí hiệu về quy vẻ ngoài di truyền

*
Chuyên đề Quy vẻ ngoài di truyền sẽ bao gồm nhiều chương kiến thức khác nhau như Quy phép tắc phân li, Gen nhiều hiệu,…1. a) các kí hiệu

P: cặp cha mẹ

F1, F2: đời con thế hệ thứ nhất và nỗ lực hệ lắp thêm hai

Fa: công dụng phép lai phân tích

Cơ thể cái: ♀

Cơ thể đực: ♂

Phép lai: x

Ví dụ: P: ♀ AA x ♂ Aa

F1: 1 AA : 1 Aa

2.

Xem thêm: Cách Sử Dụng To Be Trong Tiếng Anh, Động Từ Tobe Trong Tiếng Anh

b) những khái niệm tổng hợp kiến thức và kỹ năng sinh học 12

Tính trạng: là những điểm lưu ý về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một khung hình để phân biệt khung hình này với cơ thể khác

Ví dụ: tính trạng độ cao cây, tính trạng màu sắc hoa, tính trạng nhóm máu,…

Alen: những trạng thái không giống nhau của cùng một gen

Cặp alen: hai alen tương tự hoặc không giống nhau của cùng 1 gene trên cặp nhiễm sắc thể tương đương ở sinh đồ gia dụng lưỡng bội

Locut: vị trí mang gen trên nhiễm sắc thể

*
Vị trí của locus (locut) bên trên một sợi nhiễm dung nhan thểKiểu gen: tập hợp các gen nằm trong nhân tế bào (thực tế mẫu mã gen chỉ nói một vài cặp gen sẽ nghiên cứu)

Kiểu ren đồng hợp: là cá thể mang các alen tương đương nhau của cùng 1 gen. Ví dụ: AABBDDee, aabbdd

Kiểu gene dị hợp: là cá thể mang các alen khác nhau của cùng 1 gen. Ví dụ: AABbDd, AABBDDEe

Kiểu hình: Là toàn cục tính trạng, công năng của cơ thể. Ví dụ: cây thân cao – hoa đỏ, ruồi thân xám – cánh nhiều năm – mắt đỏ

Phép lai thuận nghịch: là nhì phép lai khác nhau, biến hóa kiểu ren của ba và mẹ

Ví dụ:

Phép lai thuận: p : ♂ AA x ♀ aa

Phép lai nghịch: P: ♂ aa x ♀ AA

Lai phân tích: lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với khung người mang tính trạng lặn, để khẳng định kiểu gene của khung hình mang tính trạng trội

Nếu thành viên trội đồng hợp thì con lai đồng tính cùng ngược lại

Ví dụ: AA x aa, F1 100% hình dạng hình A-

Aa x aa, F1 phân li 1/2 A- : một nửa aa

2, Tổng hợp kỹ năng và kiến thức sinh học tập 12 – chăm đề Quy mức sử dụng di truyền – Phần 2: Quy cách thức phân li

a) Thí nghiệmMen black đã tiến hành lai những cây thuần chủng hoa đỏ với hoa trắng, đời bé F1 thu được 100% hoa đỏ. Mang lại F1 trường đoản cú thụ phấn, F2 tất cả tỉ lệ xê dịch 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

Ptc: hoa đỏ x hoa trắng

F1: 100% hoa đỏ

F2: ¾ hoa đỏ : ¼ hoa trắng

Trong kia A vẻ ngoài hoa đỏ, a hiện tượng hoa trắng

*
Men đen – fan đặt nền móng mang lại ngành dt học hiện nay đại

Nhận xét:

Ptc khác nhau, tính trạng nghỉ ngơi F1 là tính trạng trội

F2 tất cả tỉ lệ 3 : 1 = 4 kiểu tổ hợp = 2 . 2

F1 tạo 2 loại giao tử

b) Sơ đồ dùng lai, áp dụng vào các bài tập lý thuyết sinh học 12

Ptc: hoa đỏ x hoa trắng

F1: 100% hoa đỏ

F2: ¾ hoa đỏ : ¼ hoa trắng

Ta tất cả sơ đồ gia dụng lai theo kiểu gen như sau:

P: AA x aa

G: A, a

F1: Aa x Aa

G: ½ A: ½ a ; ½ A: ½ a

½ A½ a
½ A¼ AA¼ Aa
½ a¼ Aa¼ aa

Tỉ lệ mẫu mã gen F2: ¼ AA : 2/4 Aa : ¼ aa

Tỉ lệ loại hình: ¾ A- : ¼ aa

c) Trường hòa hợp mở rộng: Trội không hoàn toàn

Đây là hiện tượng di truyền trong số ấy kiểu ren dị hợp biểu hiện tính trạng trung gian thân tính trạng trội cùng tính trạng lặn bởi gen trội A không át được gene lặn a

d) tóm tắt định hướng sinh 12 học tập kì 1: Nội dung quy lao lý phân li

Mỗi tính trạng bởi một cặp alen quy định, một có bắt đầu từ bố, một có bắt đầu từ mẹ. Khi hiện ra giao tử, những thành viên của cặp alen phân li đồng phần đa về các giao tử nên 50% giao tử cất alen này, một nửa giao tử cất alen kia

e) đại lý tế bào học

Trong tế bào, các gen với nhiễm sắc thể tồn tại thành một cặp. Khi giảm phân hình thành giao tử, các nhiễm nhan sắc thể phân li đồng hồ hết dẫn đến các alen của cặp cũng phân li đồng đều

3, tổng hợp kiến thức và kỹ năng sinh học tập 12 – chuyên đề Quy luật pháp di truyền – Phần 3: Gen nhiều hiệu – can dự gen

a) Gen đa hiệu: Gen đa hiệu là trường hợp một gen bỏ ra phối nhiều tính trạngb) tác động genĐịnh nghĩa: can dự gen là những gen cùng liên tưởng với nhau khí cụ một tính trạng. Thực ra không phải các gen shop trực tiếp, mà là sản phẩm của những gen liên hệ với nhau

Chú ý rằng, tác động gen ở chỗ này đề cập đến hệ trọng giữa các gen ko alen (gen không giống locut)

Tương tác bổ sung:

Xét phân tích sau

Ptc: hoa đỏ x hoa trắng

F1: 100% hoa đỏ

F1 trường đoản cú thụ

F2: 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng

Nhận xét:

Phép lai một cặp tính trạng

F2 có 16 kiểu tổng hợp = 4 x 4 các loại giao tử

-> F1 dị vừa lòng 2 cặp gene AaBb

-> 2 gene cùng chính sách một tính trạng

Ta xét sơ đồ vật lai

F1: AaBb x AaBb

F2: <9A – B – > (hoa đỏ) : <3A – bb : 3aaB – : 1aabb> (hoa trắng)

Kết luận: color hoa vị 2 cặp gen cùng quy định, ảnh hưởng theo tỉ lệ 9 : 7. Khi xuất hiện cả 2 gen trội chế độ màu hoa đỏ. Khi có mặt 1 vào 2 gene trội hoặc không có gen trội nào cách thức màu hoa trắng

Chú ý rằng ngoại trừ tỉ lệ 9 : 7, tương tác bổ sung cập nhật còn có các tỉ lệ tương tác đặc trưng là 9 : 6 : 1 và 9 : 3 : 3 : 1

Tương tác cùng gộp – loài kiến thức bổ sung cập nhật chuyên đề kim chỉ nan sinh học tập 12

Tương tác cùng gộp là nhiều gen cùng phương tiện một tính trạng. Trong đó mỗi gene trội hay lặn gồm vai trò tương đồng làm tăng tốc độ biểu thị của tính trạng theo hướng tích lũy.

Xem thêm: Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 7 Có Đáp Án Khó Lớp 7 Và Cách Giải

Ta xét nghiên cứu sau

Ptc: hoa đỏ x hoa trắng

F1: 100% hoa đỏ

F2: 15 hoa đỏ : 1 hoa trắng

(màu đỏ nhạt dần từ đỏ đậm mang đến trắng)

Ví dụ: từng alen trội làm cho màu hoa đỏ thêm 1 chút

Kiểu gen aabb làm cho hoa màu sắc trắng

Aabb đến hoa tất cả màu hồng nhạt

Aabb đến hoa bao gồm màu hồng đậm

AABB gồm hoa color đỏ

Nhận xét:

Màu hoa đậm nhạt không giống nhau phụ thuộc vào vào con số trong hình dạng gen, mẫu mã gen càng các alen trội, mức độ đỏ càng cao, từng gen đóng góp góp một trong những phần như nhau vào biều hiện tại tính trạng

Chú ý, tỉ lệ đặc trưng của ảnh hưởng cộng gộp là 15 : 1

4, tổng hợp kỹ năng và kiến thức sinh học 12 – chuyên đề Quy biện pháp di truyền – Phần 4: links gen

a) Thí nghiệmMoocgan triển khai thí nghiệm trên đối tượng người dùng ruồi giấm

Ptc: thân xám cánh lâu năm x thân đen cánh cụt

F1: 100% thân xám cánh dài

Lai so sánh ruồi đực F1

Fa: ½ xám, nhiều năm x ½ đen, cụt

Nhận xét:

Ptc tương phản, F2 bao gồm kiểu hình thân xám, cánh nhiều năm -> thân xám cánh dài là tính trạng trội cùng F1 dị hợp tất cả các cặp gen

Phép lai phân tích kiểu dáng gen dị vừa lòng 2 cặp gen mang lại tỉ lệ 1 : 1 -> F1 chỉ tạo ra 2 các loại giao tử

Cơ thể dị thích hợp 2 cặp gen mang lại 2 nhiều loại giao tử vậy 2 gen cùng nằm trên 1 nhiễm dung nhan thể

Cụ thể, ta chế độ A: Thân xám, B: cánh dài, a: thân đen, b: cánh cụt

F1 lai phân tích

F1: Aa, Bb x aa, bb

Fa: 1 Aa, Bb : 1 aa, bb

-> F1 tạo nên 2 nhiều loại giao tử AB, ab. Vẻ bên ngoài gen của F1: AB/ ab

b) văn bản quy luật links gen: những gen cùng nằm trên 1 nhiễm dung nhan thể cùng phân li cùng tổ hợp với nhau gọi là links gen . Tất cả các gene nằm trên cùng một nhiễm sắc đẹp thể sản xuất thành một tổ gen liên kết

Số lượng đội gen links của loài thường ngay số nhiễm dung nhan thể trong bộ đơn bội của loại đó

c) cửa hàng khoa học: con số gen lớn hơn nhiều con số nhiễm sắc thể nên có nhiều gen ở trên cùng một nhiễm sắc đẹp thể. Những gen nằm ở 1 nhiễm sắc đẹp thể link với nhau là công ty yếud) Ý nghĩa của liên kết gen: Làm hạn chế sự lộ diện biến dị tổ hợp. Vào thực tế, nhờ liên kết gen mà bé người có thể chọn được team tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau.

Trên đó là phần tổng hợp kiến thức và kỹ năng sinh học tập 12 siêng đề Quy nguyên tắc di truyền, đây có thể coi là chương trung tâm nhất của toàn bộ chương trình Sinh học lớp 12. Để đạt điểm xuất sắc trong các bài khám nghiệm và kì thi THPT non sông sắp tới, học viên cần nắm vững từng chương của chuyên đề, bao hàm Quy quy định phân li, Gen nhiều hiệu – tương tác gen và sau cùng là liên kết gen. Chúc những em học tốt!