TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ 10

     

Công thức trang bị lý 10 ở học kỳ 2 gồm chương 4, chương 5, chương 6 cùng chương 7 về nội dung: các định điều khoản bảo toàn; hóa học khí; các đại lý của nhiệt rượu cồn lực học; hóa học rắn và hóa học lỏng. Sự đưa thể.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức lý 10


Bài viết này bọn họ cùng tổng thích hợp lại các công thức trang bị lý 10 sinh hoạt HK2 để các em dễ dãi trong bài toán tra cứu để giải những bài tập đồ lý liên quan và ôn lại khi cần thiết.

I. Bí quyết vật lý 10 HK2, Chương 4: những định nguyên tắc bảo toàn

1. Định điều khoản bảo toàn rượu cồn lượng

° Động lượng:

 

*

° Xung của lực: bằng độ đổi mới thiên rượu cồn lượng trong tầm thời gian Δt.

 

*

° Định khí cụ bảo toàn động lượng: Trong hệ cô lập, tổng vectơ cồn lượng được bảo toàn

 

*

* Va chạm mềm: sau khi va đụng 2 vật kết dính nhau và hoạt động cùng với gia tốc v.

 

*

* Va chạm đàn hồi: sau khi va đụng 2 đồ dùng không bám dính nhau và chuyển động với gia tốc mới là v"1, v"2:

 

*

* chuyển động bằng làm phản lực:

 

*

Trong đó:

 

*
 là trọng lượng khí phụt ra với vận tốc v

 

*
 khối lượng M của tên lửa vận động với vận tốc V sau khi đã phụt khí.

2. Công cùng Công suất

° Công: A = F.s.cosα

Trong đó:

 F: là lực công dụng vào vật

 

*
: là góc tạo vày lực F với phương chuyển dời s.

 s: là quãng đường đi được của vật

 Đơn vị của công: jun (J).

° Công suất: 

*

> lưu giữ ý: 1HP = 746W

° Hiệu suất: Là tỉ số thân công có ích A" của sản phẩm và công A vì chưng lực phát rượu cồn thực hiện.

 

*

3. Động năng

° Động năng là năng lượng của vật đã đạt được do đưa động:

 

*

4. Cụ năng

° Thế năng trọng trường: 

*

Trong đó:

 m: là trọng lượng của vật (kg)

 z: là khoảng cách đại số của thiết bị so với gốc nỗ lực năng

° cầm năng bọn hồi: 

*

5. Cơ năng

 

*

 

*
 
*

* các định lý, định lao lý về năng lượng

° Lực thế:

- Lực nắm là lực cơ mà công của chính nó không dựa vào vào hình dạng lối đi mà chỉ phụ thuộc vào vào địa điểm điểm đầu và điểm cuối mặt đường đi

- Ví dụ: trọng lực P, lực bọn hồi Fdh là lực thế. Lực ma sát không hẳn lực thế

° Định giải pháp bảo toàn cơ năng:

- trong một hệ xa lánh (không gồm ngoại lực hoặc nước ngoài lực cân bằng) thì cơ năng tại hầu như điểm đều bằng nhau và được bảo toàn.

- chuyển động của vật chỉ chịu tính năng của lực rứa (hoặc nếu có lực không phải lực thế chức năng thì tổng của các lực này bởi 0) thì cơ năng được bảo toàn.

Xem thêm: Bút Hiệu Của Hồ Chí Minh Có Bao Nhiêu Tên Gọi Và Bút Danh? Bác Hồ Tên Thật Là Gì

° Định lý thay đổi thiên hễ năng:

- Độ biến đổi thiên cồn năng (động năng sau - hễ năng đầu) thì bởi tổng công của lực thay và lực không thế tác dụng lên vật (hay điện thoại tư vấn tắt là tổng công của ngoại lực).

 Wd2 - Wd1 = AF = AF (thế) + AF (không thế)

° Định lý hiệu thế năng:

- Hiệu nuốm năng (thế năng đầu - vậy năng sau) bởi tổng công của lực thế tác dụng lên vật.

 Wt1 - Wt2 = AF (thế).

° Định lý biến đổi thiên cơ năng:

- Khi trường hợp có lực không thế tác dụng có vừa lòng lực khác 0 thì cơ năng ko bảo toàn. Thời gian đó độ biến hóa thiên cơ năng (cơ năng sau - cơ năng đầu) bởi tổng công của lực không thế tính năng lên vật.

 W2 - W1 = AF (không thế)

* Với bé lắc đơn

- rứa năng tại A: 

*

- gia tốc tại A: 

*

- trương lực dây trên A: 

*

II. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 5: Chất khí

1. Phương trình tâm lý khí lí tưởng

*

Trong đó:

 P: là áp suất khí

 V: là thể tích khí

 T = t + 273: nhiệt độ độ hoàn hảo (0K)

2. Định chế độ Bôilơ - Mariốt (Quá trình đẳng nhiệt)

 

*

3. Định nguyên tắc Sác - lơ (Quá trình đẳng tích)

 

*

4. Phương trình Boltzman: Ở một trạng thái

 

*

- ví như áp suất (atm) thể tích V (lít) thì R = 0,082.

- nếu áp suất (Pa = n/m3) thể tích V (m3) thì R = 8,31(J/K.mol)

III. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 6: Cở sở của nhiệt cồn lực học

1. Sự biến hóa thiên nội năng

° sức nóng lượng:

- nhiệt độ lượng là số đo độ trở nên thiên của nội năng trong quy trình truyền nhiệt:

 ΔU = Q

° cách làm tính nhiệt lượng lan ra hay thu vào: 

 Q = m.c.Δt

Trong đó:

 m: là khối lượng (kg)

 c: là sức nóng dung riêng rẽ của hóa học (J/kg.K)

 Δt: là độ vươn lên là thiên ánh nắng mặt trời (0C hoặc 0K)

° Quá trình triển khai công

 ΔU = A = p.ΔV

Trong đó:

 p: là áp suất của khí (N/m2)

 ΔV: là độ biến hóa thiên thể tích (m3)

> lưu lại ý: phương pháp đổi đơn vị chức năng áp suất

 1(N/m2) = 1Pa

 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg

 1at = 0,981.105Pa

 1mmHg = 133Pa = 1(Tor)

2. Nguyên tắc của nhiệt hễ lực học

° nguyên lý 1 nhiệt hễ lưc học

 ΔU = A + Q

Các quy mong về dấu:

 Q>0: hệ nhấn (thu) nhiệt độ lượng

 Q0: hệ thừa nhận công

 AIV. Phương pháp vật lý 10 HK2, Chương 7: Chất rắn, chất lỏng. Sự đưa thể

1. Biến dạng của chất rắn

° Độ biến dạng tỉ đối:

 

*

Trong đó:

 l0: là chiều nhiều năm ban đầu

 l: là chiều dài sau thời điểm biến dạng

 Δl: độ đổi mới thiên chiều dài

° Ứng suất: 

*

° Định quy định Húc về biến dị của đồ gia dụng rắn

 

*

Trong đó:

 α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc làm từ chất liệu của thiết bị rắn.

° Lực bọn hồi:

 

*

- Công thức: 

*

Trong đó:

 

*
 (E call là suất đàn hồi hay suất Y-âng);

 

*
 với S là huyết diện của vật.

2. Sự nở bởi nhiệt của trang bị rắn

° điện thoại tư vấn l0, V0, S0, D0 thứu tự là độ dài, thể tích, diện tích và trọng lượng riêng ban sơ của vật.

 l, V, S, D lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích s và trọng lượng riêng của thiết bị ở t0C.

Xem thêm: Những Câu Nói Buồn Hay Về Tình Yêu Buồn Của Con Gái Lay Động Lòng Người

 Δl, ΔV, ΔS, Δt theo thứ tự là độ thay đổi thiên (phần nở thêm) độ dài, thể tích, diện tích s và cân nặng riêng của vật sau lúc nở.