Tổng Hợp Kiến Thức Hóa Hữu Cơ Lớp 11

     

Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong vấn đề hiểu và ghi nhớ kiến thức. Chính vì như thế Kiến Guru đang biên soạn bài bác Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một giải pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ độc nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ lớp 11

I. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất dễ dàng và đơn giản như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thường sẽ có hiđro, hay chạm mặt oxi và nitơ, kế tiếp đến các halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ link hoá học chủ yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường ra mắt chậm với không hoàn toàn, không áp theo một hướng tuyệt nhất định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng tầm 10 triệu chất, so với các chất vô sinh chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có links đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nguyên tố và cách làm phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho biết thêm thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy thêm chất cơ học đó mang lại chứa tía nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn giản dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ cách làm phân tử (CTPT): cho thấy thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta gồm C2H4O2.

Để xác minh được bí quyết phân tử cần biết thành phần những nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

- so với định tính và định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Xác định khối lượng mol phân tử:

+ dựa vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ các chất khó, hoặc không bay hơi: xác minh bằng cách thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

Đăng ký Học ngay lập tức Hóa Thầy Hà – Ôn lại toàn cục kiến thức thi THPT bao gồm cả 11 cùng 12

2. Cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

- công thức cấu tạo:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo đúng hoá trị và theo một thiết bị tự độc nhất vô nhị định. đồ vật tự links đó được call là kết cấu hoá học.

Sự chuyển đổi thứ trường đoản cú tự link đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ vào phân tử chất hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Hầu hết nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và phối hợp trực tiếp với nhau chế tác thành đông đảo mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất phụ thuộc vào vào thành phần phân tử (bản chất và số lượng các nguyên tử) và cấu trúc hoá học (thứ tự liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có tính chất hoá học tương tự nhau cơ mà hơn yếu nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất gồm cùng bí quyết phân tử tuy thế khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng phương pháp là C2H6O, có 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) cùng CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học tập trong hợp chất hữu cơ

- các chất hữu cơ rất có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay links ba.

- links hiđro là loại liên kết yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử bao gồm độ âm năng lượng điện cao. Loại liên kết này ảnh hưởng lớn đến độ rã trong nước, đến ánh sáng sôi, ánh sáng nóng chảy của đa số chất.

5. Bội phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần đông hợp chất hữu cơ có hai yếu tắc là cacbon cùng hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ tất cả đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Khi số C có tác dụng nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- cách làm tính nhanh: 3

- điện thoại tư vấn tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía C ngay sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu + an.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, số đông không rã trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

- đặc điểm hoá học:

+ phản ứng đặc thù của ankan là làm phản ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị sửa chữa thay thế bởi yếu tắc halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên vậy vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

+ bội nghịch ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác ưa thích hợp, ankan tất cả phân tử khối nhỏ tuổi bị bóc thành những anken tương ứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Mật Khẩu Cho Ch Play Store, Cài Đặt Mật Khẩu Cho Ch Play

+ làm phản ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân kết cấu (mạch C và vị trí nối đôi) cùng đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối đôi, đánh giá hoá trị C. Lúc số C làm cho nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm nuốm của nguyên tử C sở hữu nối đôi không giống nhau thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu các nhóm nạm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) tất cả phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi đã là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, cất nối đôi, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía ngay sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính – số chỉ địa điểm nối song – en.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử tất cả một link đôi, trong các số ấy có một liên kết π với một link σ.

- tính chất vật lí:

+ nhẹ hơn nước, ko tan trong nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

- đặc điểm hoá học của anken:

+ phản ứng quánh là phản bội ứng cùng (vì có link π nhát bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cùng H2 hiện ra ankan tương ứng; cộng với halogen giỏi hợp hóa học halogen xuất hiện dẫn xuất halogen; cộng với nước xuất hiện ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ làm phản ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử tất cả 2 nối đôi.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien gồm 2 nối đôi cách một nối đơn (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien gồm 2 nối đôi bí quyết nhau các nối đôi....

- đặc thù hoá học: Ankađien có tính chất hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là đông đảo hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

- bí quyết tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt links ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh với nối ba, kiểm soát hoá trị C. Khi số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, đựng nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía ngay gần nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ địa chỉ nối ba – in.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- đặc thù hoá học: Ankin tham gia phản ứng cộng, trùng phù hợp và những ank-1-in gia nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là hồ hết hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen tất cả đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C trên vòng đó là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh từ bỏ 3 trở lên sẽ sở hữu được đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số thế nào cho chỉ số nhánh nhỏ tuổi nhất.

+ trường hợp 2 đội thế ở vị trí 1,2 với nhau, ta call là ortho- (o-).

+ nếu 2 đội thế ở phần 1,3 cùng với nhau, ta hotline là meta- (m-).

+ giả dụ 2 đội thế ở đoạn 1,4 với nhau, ta call là para- (p-).

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền vững vì tất cả 3 links đơn xen kẽ 3 link đôi.

Xem thêm: Bằng C Lái Được Những Xe Gì ? Chạy Được Xe Mấy Chỗ? Bằng C Lái Được Những Loại Xe Gì

- đặc điểm hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ về hiđrocacbon bên trên đây để giúp đỡ các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng tốt nhằm học phần đa chương tiếp theo.