TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 11

     
chất hóa học 11 định hướng Hóa học tập hóa học cơ phiên bản kỹ năng hóa học hóa học điện ly dung dịch axit Hoá học tập Đại cương


Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập hóa học 11

*
pdf

Lecture General Chemistry I: Module 6 - Dr. Phan trên Huân


*
pdf

Cơ sở kim chỉ nan hóa học - Nhiệt rượu cồn hóa học, cồn hóa học, điện hóa học: Phần 1
Xem thêm: Lời Bài Như Phút Ban Đầu (English Translation), Lời Bài Hát: Như Phút Ban Đầu

*
pdf

Cơ sở triết lý hóa học tập - Nhiệt rượu cồn hóa học, đụng hóa học, điện hóa học: Phần 2


Nội dung

tóm tắt lý thuyếtHóa học lớp 11 Tóm tăt triết lý hoá học tập 11Chương I :I.SỰ ĐIỆN LIDung dịch.1. Khái niệma. Thí dụ: Hoà tung HCl vào nước thu được dung dịch axit HClHoà rã NaCl vào nước thu được hỗn hợp NaClHoà tan đường vào nước thu được dung dịch nước đường.Hoà tan rét chảy Ag vào Au thu được hỗn hợp rắn Ag – AuKhông khí là dung dịch gồm có N2,O2,CO2, những khí hiếm ...b. Khài niệm: hỗn hợp là lếu láo hợp nhất quán của hai hay các cấu tử (thành phần).2. Màn biểu diễn thành phần dung dịch – nồng độ.a. Mật độ phần trăm: cân nặng chất tung trong 100gam dung dịch .C% =mct.100 (1)mddtrong đómct : trọng lượng chất tanmdd: cân nặng dung dịchmct = n.M với mdd = D.V = mdm + mctb. độ đậm đặc mol/lit: Số mol hóa học tan trong một lít dung dịch .CM =n(2) ( n số mol hóa học tan , V thể tích dung dịch- lít)Vddc. Nồng độ molan: Số mol chất tan có trong 1kg dung môi.Cm =n(3) ( n số mol hóa học tan ,mdm cân nặng dung môi -kg )mdmd. Độ chảy : Số gam hóa học tan có thể tan về tối đa vào 100g dung môi.Smct.100 (4) (m hối lượng chất tan ,mdm trọng lượng dm -g )mdm3. Tích số tan: Xét cân bằngAnBmnAm+ + mBn- (*)Ta có tích số tung T = n.m.Nếu tích nồng độ những ion tích số rã thì vào dung dịch bắt đầu xuất hiện kết tủa.- mối liê hệ giữa tích số tan và độ tung xét cân bằng (*)T = nn.mm.Sn+mII.Sự điện li.1. Chất điện li.Trang 1 Tóm tăt lý thuyết hoá học tập 11a. Thí nghiệm: Tính dẫn điện của các nước nguyên chất, dung dịch NaCl, dung dịch nước đường,dung dịch ancol etylic.* phân tích và lý giải tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ, muối.* sứ mệnh của dung môi nước.b. Khái niệm:+ chất khi tan trong nước sinh sản dung dịch dẫn năng lượng điện được hotline là chất điện li.Thí dụ : những axit, bazơ, muối bột là những chất năng lượng điện li.+ hóa học khi rã trong nước tạo ra thành dung dịch không dẫn năng lượng điện được gọi là chất không điện li.Thí dụ: con đường , rượu, ete...c. Sự năng lượng điện li* quy trình phân li thành các ion khi chất điện li tung trong nước hoặc rét chảy được gọi là sự điệnli.* Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.* vào ptđl tổng năng lượng điện tích những cation = tổng năng lượng điện tích những anion* tổng quát :Axit  H+ + anion cội axit.Bazơ  Cation kim loại ( hoặc NH4+ ) + OHMuối  Cation kim loại ( hoặc NH4 + ) + anion cội axitThí dụ :HCl  H+ + ClHCOOHH+ + HCOO-NaOH  Na+ + OHNaCl  Na+ + ClCH3COONaNa+ + CH3COO-2. Độ điện li, phân loại chất điện li, hằng số năng lượng điện lia. Độ năng lượng điện li: Độ năng lượng điện li  ( anpha) của hóa học điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion cùng tổngsố phân tử ban đầu.Biểu thức :  n" C "(5)n0 C 0( n" số mol bị phân li thành ion ; no số mol ban đầuC" mật độ mol/l bị phân li , co nồng độ mol/l ban đầu)Giá trị 0    1 hoặc hoàn toàn có thể tính theo đơn vị % ( .100)Độ điện dựa vào vào các yếu tố :- nồng độ hóa học tan : tỉ lệ thành phần nghịch- ánh nắng mặt trời của dung dịchb. Phân các loại chất năng lượng điện li: dựa vào độ năng lượng điện li ta tạo thành 2 nhiều loại chất điện li+ chất điện li bạo dạn : Là hóa học khi chảy trong nươc phân li hoàn toàn thành ion.Trang 2 Tóm tăt kim chỉ nan hoá học 11 = 1 và ptđl màn trình diễn bằng mũi tên một chiều + chất điện li yếu : Là hóa học khi rã trong nước phân li 1 phần thành ion.0 10H . = 8,3 :Màu hồngd. Cách xác định độ pH của những dung dịch .Đối với axit mạnh, bazơ mạnh:Nếu độ đậm đặc của axit tốt bazơ khá to thì bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước, ví như nồng độ siêu loãng ( 7.Đối với axit yếu, bazơ yếu.Muốn khẳng định pH của dung dịch axit yếu xuất xắc bazơ yếu ớt ta phải phụ thuộc vào hằng số axit xuất xắc hằng sốbazơ cũng giống như phải chú ý đến sự phân li của nước khi nồng độ hóa học rất loãng.Công thức tính pH giao động của một dung dịch axit yếupH =11( pKa – lg CM) so với bazơ yếu hèn : pOH = ( pKb – lg CM)22với pKa = - lgKa với pKb = -lgKb .Thí dụ 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1M, biết Ka = 2.10 -5Cách 1:Ta có cân bằng :0,1MxMxMxM(0,1-x)MxMxMCH COO . H  =Ta gồm : Ka =CH3COO- + H+CH3COOH3CH 3COOH giả sử x


Xem thêm: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phước Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022

Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền