Reading quiz

     

*

*

*

Read the following passage on transport, and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions from 1 to lớn 8.

Bạn đang xem: Reading quiz

Today’s cars are smaller, safer, cleaner, & more economical than their predecessors, but the oto of the future will be far more pollution-free than those on the road today. Several new types of automobile engines have already been developed than run on alternative sources of power, such as electricity, compressed natural gas, methanol, steam, hydrogen, and propane. Electricity, however, is the only zero-emission option presently available.Although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other dependable source of current is available, transport experts foresee a new assortment of electric vehicles entering everyday life: shorter-range commuter electric cars, three-wheeled neighborhood cars, electric delivery vans, bikes and trolleys.As automakers work to develop practical electrical vehicles, urban planners & utility engineers are focusing on infrastructure systems to support and make the best use of the new cars. Public charging facilities will need khổng lồ be as common as today’s gas stations. Public parking spots on the street or in commercial lots will need khổng lồ be equipped with devices that allow drivers khổng lồ charge their batteries while they stop, dine, or attend a concert. To encourage the use of electric vehicles, the most convenient parking in transportation centers might be reserved for electric cars.Planners foresee electric shuttle buses, trains, buses và neighborhood vehicles all meeting at transit centers that would have facilities for charging & renting. Commuters will be able khổng lồ rent a variety of electric cars to lớn suit their needs: light trucks, one-person three-wheelers, small cars, or electric/gasoline hybrid cars for longer trips, which will no doubt take place on automated freeways capable of handling five times the number of vehicles that can be carried by freeway today.


*

Đáp án D

đây là dạng câu hỏi:”unstated details”. Phụ thuộc vào nội dung câu sau cuối của đoạn thứ hai “shorter-range commuter electric cars, three-wheeled neighborhood cars, electric delivery vans, bikes & trolleys.” với câu đầu tiên của đoạn sản phẩm công nghệ 5 có nói đến “trains”. “Planes” trong chắt lọc D không được nói tới.


A. describe the possibilities for transportation in the future

B. narrate a story about alternative energy vehicles

C. support the invention of electric cars

D. criticize conventional vehicle


Đáp án A

Lựa lựa chọn A: để biểu đạt những khả năng có thể xảy ra về giao thông vận tải trong tương lai.Lựa chọn B: để nói lại một mẩu truyện về những phương tiện cần sử dụng nguồn năng lượng thay thếLựa lựa chọn C: nhằm ủng hộ cho sáng tạo về xe tương đối điệnLựa chọn D: lên án xe thông thường


A. electric shuttle buses

B. pollution restrictions in the future

C. automated freeways

D.

Xem thêm: Nơi Bán Bạt Phủ Xe Ô Tô Giá Rẻ Tại Chợ Tốt Xe, Mua Bán Bạt Phủ Xe Ô Tô Giá Rẻ Tại Chợ Tốt Xe

the neighborhood of the future


Đáp án C

đây là dạng câu hỏi: text organization, chúng ta cần hiểu về phong thái thông tin được tổ chức, bố trí theo dạng thông tin nào. Để hỏi đoạn kế tiếp sẽ là những chi tiết về mẫu gì. Ta đề xuất đọc đoạn cuối cùng để đoán xem tin tức theo sau là gì.Lựa chọn A: xe cộ buýt năng lượng điện chạy tuyến phố ngắnLựa chọn B: sự tinh giảm tình trạng ô nhiễm và độc hại trong tương laiLựa chọn C: các đường cao tốc auto hóaLựa chọn D: vùng ở kề bên trong tương laiVì ngôn từ của câu sau cuối của bài văn gồm đề cập mang lại một khái niệm new đó là “automated freeways capable of handling five times the number of vehicles that can be carried by freeway today”. Vì chưng đó bọn họ dự đoán có thể đoạn tiếp theo sau sẽ nói rõ rộng về điều này.


Đáp án C

Đây là dạng thắc mắc về tự vựngA. Squared – là 1 trong tính từ, được tạo nên thành hình vuôngB. Long-range – là 1 trong tính từ: bao gồm tầm xaC. Concentrated – là một tính từ: tập trung, cô đặc, rắn chắcD. Inexpensive – là một trong tính từ: rẻ, ko đắtTừ “compact” là một trong những tính từ tất cả nghĩa: kết, đặc, rắn chắc, chật ních, đầy.


A. a single electric vehicle will eventually replace several modes of transportation

B. everyday life will stay much the same in the future

C. electric vehicles are not practical for the future

D. a dependable source of electric energy will eventually be developed


Đáp án D

đây là dạng câu hỏi suy đoán. Phụ thuộc nội dung của đoạn sản phẩm 2, quánh biệt chăm chú câu văn “although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other dependable source of current is available…”. Đây là mệnh đề chỉ sự nhượng bộ: Tuy-nhưng: ta cần để ý mệnh đề thiết yếu “compact batter or other dependable sourse of current is available”.


A. as common as today’s gas stations

B. equipped with charging devices

C. much larger than they are today

D.

Xem thêm: Top 1001 Tên Đẹp Để Đặt Tên Hay Con Trai 2022, Đặt Tên Hay Con Trai 2022

more convenient than they are today


Đáp án B

đây là dạng thắc mắc suy đoán. Nhờ vào nội dung của đoạn lắp thêm 3, quánh biệt chăm chú câu văn “public parking spots on the street or in commercial lots will need to lớn be equipped with devices that allow drivers khổng lồ charge their batteries while they stop, dine, or attend a concert”.


Đáp án D

đây là thắc mắc từ vựngA. Credit cards – là một trong những danh từ: thẻ tín dụngB. Lightning – là 1 trong những danh từ: chớp, tia chớpC. Aggression – là 1 danh từ: cuộc xâm lược, cuộc công kíchD. Electricity – là một danh từ: điện, năng lượng điện lực, điện lực học“charging” là 1 danh động từ: sự nạp điện, hấp thụ nhiên liệu


Đáp án C

foresce = dự đoánĐây là câu hỏi về từ vựng.A. Count on: dựa vào, tính đếnB. Invent: phạt minhC. Imagine: tưởng tượng, hình dungD. Rely on: dựa vào


*


Liên hệ

giangdien.com.vn