Tìm kiếm chuỗi trong javascript

     

Xử lý chuỗi trong JavaScript là một năng lực cơ bạn dạng mà bất kể devjs nào cũng cần biết, tựa như như anh array, String cũng được các nhà cách tân và phát triển liên tục cách tân và cập nhật. Đến nay cứng cáp cũng phải bao gồm 9 vạn 8 nghìn phương thức xử lý chuỗi khác nhau góp thêm phần làm cho dev thêm nhức não mọi khi sử dụng

*

1. String.prototype.charAt()

Trả về cam kết tự ở trong phần đã hướng dẫn và chỉ định theo index. Lấy một ví dụ vị trí trước tiên là 0 tiếp theo là 1, 2...Nếu index nằm ngoài khoảng sẽ trả về chuỗi rỗng

const sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";const index = 4;const index1 = 100;console.log(`The character at index $index is $sentence.charAt(index)`); // > "The character at index 4 is q"console.log(`The character at index $index1 is $sentence.charAt(index1)`); // > "The character at index 100 is "Cú pháp

str.charAt(index)/* index: số nguyên trong vòng 0 cho tới str.length - 1 ví như index không thể đổi khác sang số nguyên hoặc index ko được cung ứng thì mặc định index = 0 */

2. String.prototype.charCodeAt()

Trả về một số trong những nguyên trong khoảng 0 mang đến 65535 theo chuẩn chỉnh UTF-16Nếu index nằm ngoài khoảng chừng sẽ trả về NaNconst sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";const index = 4;const index1 = 100;console.log(`The character code $sentence.charCodeAt(index) is equal lớn $sentence.charAt(index)`); // > "The character code 113 is equal lớn q"console.log(`The character code $sentence.charCodeAt(index1) is equal khổng lồ $sentence.charAt(index1)`); // > "The character code NaN is equal to lớn "Cú pháp

str.charCodeAt(index)/* index: số nguyên trong khoảng 0 cho tới str.length - 1 nếu index chưa hẳn là số thì mang định index = 0 */

3. String.prototype.concat()

Thường nhằm nối chuỗi ta hay cần sử dụng dấu +, mặc dù JS có hỗ trợ cho ta method này với tác dụng tương tự

Phương thức này trả về 1 chuỗi mới sau khoản thời gian nối

const str1 = "Hello";const str2 = "World";const str3 = "!";console.log(str1.concat(" ", str2, " ", str3)); // > "Hello World !"Cú pháp

str.concat(str2 <, ...strN>)// str2 <, ...strN>: các chuỗi sẽ nối liền vào str

4. String.prototype.includes()

Dùng để chất vấn một chuỗi rất có thể được search thấy trong một chuỗi khác tốt khôngTrả về true trường hợp tìm thấy hoặc false ví như khôngconst sentence = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";const word = "fox";const word1 = "hello";console.log(`The word "$word" $sentence.includes(word) ? "is" : "is NOT" in the sentence`); // > "The word "fox" is in the sentence"console.log(`The word "$word1" $sentence.includes(word1) ? "is" : "is NOT" in the sentence`); // > "The word "hello" is NOT in the sentence"Cú pháp

str.includes(searchString<, position>)// searchString: trường đoản cú khóa để tìm kiếm bên phía trong str// position (không bắt buộc): địa điểm trong chuỗi bắt đầu tìm kiếm cho searchString (mặc định là 0)

5. String.prototype.indexOf()

Dùng để tìm kiếm vị trí của chuỗi vào một chuỗi khácTrả về vị trí đầu tiên được kiếm tìm thấy (bắt đầu từ địa điểm được chỉ định tìm kiếm) hoặc -1 nếu không tìm thấyconst paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog barked, was it really lazy?";const searchTerm = "dog";const indexOfFirst = paragraph.indexOf(searchTerm);console.log(`The index of the first "$searchTerm" from the beginning is $indexOfFirst`); // > "The index of the first "dog" from the beginning is 40"console.log(`The index of the 2nd "$searchTerm" is $paragraph.indexOf(searchTerm, (indexOfFirst + 1))`); // > "The index of the 2nd "dog" is 52"Cú pháp

str.indexOf(searchValue <, fromIndex>)// searchValue: trường đoản cú khóa để tìm kiếm// fromIndex (không bắt buộc): vị trí bắt đầu để kiếm tìm kiếm, mặc định là 0

6. String.prototype.lastIndexOf()

Ngược lại cùng với indexOf(), nó bước đầu tìm từ địa điểm cuối của chuỗi

const paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog barked, was it really lazy?";const searchTerm = "dog";const indexOfFirst = paragraph.lastIndexOf(searchTerm);console.log(`The index of the first "$searchTerm" from the beginning is $indexOfFirst`); // > "The index of the first "dog" from the beginning is 52"console.log(`The index of the 2nd "$searchTerm" is $paragraph.lastIndexOf(searchTerm, (indexOfFirst - 1))`); // > "The index of the 2nd "dog" is 40"

7. String.prototype.match()

Regex trong JS là một thứ nào đấy rất vi diệu cùng method này cũng tiếp tục được sử dụng khi làm việc với Regex

Trả về 1 array chứa những nội dung khớp hoặc null nếu không kiếm thấy

const paragraph = "The quick 1 brown fox jumps over the lazy dog.


Bạn đang xem: Tìm kiếm chuỗi trong javascript


Xem thêm: Đánh Dấu (Bullet) Và Đánh Số (Numbering) Tự Động Trong Word, Word 2013: Lists


Xem thêm: Top 10 Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Theo Nhân Vật Cám, Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Theo Nhân Vật Cám


It 3 barked.";const regex = /|d/g; // tìm những kí trường đoản cú in hoa hoặc sốconst found = paragraph.match(regex);console.log(found); // > Array <"T", "1", "I", "3">Cú pháp

str.match(regexp)// regexp: một biểu thức thiết yếu quy

8. String.prototype.replace()

Phương thức này được sử dụng không ít trong trường thích hợp ta muốn sửa chữa thay thế hoặc xóa kí tự trong chuỗiChuỗi đề nghị thay thế có thể là một chuỗi đơn thuần hoặc 1 biểu thức chủ yếu quyconst p1 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the DOG reacted, was it really lazy?";const p2 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog. If the dog reacted, was it really lazy?";const regex = /dog/gi; // tìm tất cả chuỗi "dog" không rõ ràng hoa thườngconsole.log(p1.replace(regex, "123")); // > "The quick brown fox jumps over the lazy 123. If the 123 reacted, was it really lazy?"console.log(p2.replace("dog", "456")); // > "The quick brown fox jumps over the lazy 456. If the dog reacted, was it really lazy?"Cú pháp

const newStr = str.replace(regexp|substr, newSubstr|function)// regexp: 1 biểu thức bao gồm quy// substr: chuỗi bị cố thế// newSubstr: chuỗi vậy thế// function: Một hàm được call để chế tạo ra chuỗi nhỏ mới

9. String.prototype.search()

Dùng nhằm tìm kiếm địa điểm của chuỗi trong một chuỗi khácTrả về vị trí tìm thấy hoặc -1 nếu khôngMẫu kiếm tìm kiếm rất có thể là chuỗi hoặc một biểu thức thiết yếu quyconst paragraph = "The quick brown fox jumps over the lazy dog 123. If the dog barked, was it really lazy?";const regex = /d/g;console.log(paragraph.search("dog")); // > 40console.log(paragraph.search(regex)); // > 44Cú pháp

str.search(regexp)// regexp: 1 biểu thức thiết yếu quy

10. String.prototype.slice()

Dùng để trích xuất một trong những phần của chuỗi với trả về nó bên dưới dạng một chuỗi mới mà không chuyển đổi chuỗi ban đầuPhương thức này khá tương tự với slice() trong Array nhưng mình đã reviews với các bạn ở nội dung bài viết trướcconst str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."; //=> index 01234... //=> index ...-1 console.log(str.slice(31)); // lấy từ index = 31 tới str.lengthconsole.log(str.slice(4, 19)); // rước từ index = 4 cho tới index = 19console.log(str.slice(-4)); // đem từ index = -4 tới str.lengthconsole.log(str.slice(-9, -5)); // mang từ index = -9 cho tới index = -5> "the lazy dog."> "quick brown fox"> "dog."> "lazy"Cú pháp

str.slice(beginIndex<, endIndex>)/* beginIndex: ban đầu từ 0+ trường hợp là số âm sẽ được tính bằng str.length + beginIndex (ví dụ -3 thì beginIndex = str.length - 3 hoặc bạn có thể đánh chỉ số âm giống mình đến dễ hình dung)+ Nếu không phải số nguyên đang mặc định là 0+ Nếu lớn hơn str.length thì 1 chuỗi rỗng được trả về *//* endIndex (Không bắt buộc): giá trị đánh dấu ngừng trích xuất+ trường hợp endIndex bị bỏ lỡ hoặc ko được xác định, hoặc to hơn str.length, thì slice() đã trích xuất mang lại cuối chuỗi.+ giả dụ endIndex được chỉ định và hướng dẫn và startIndex là âm, thì endIndex buộc phải là số âm, nếu không sẽ trả về một chuỗi rỗng (ví dụ slice(-3, 0) đã trả về "")*/

Tạm kết

Bài viết khá lâu năm rồi mình trong thời điểm tạm thời dừng ở chỗ này và sẽ thường xuyên trình bày thêm một số phương thức nữa ở bài viết sau nhé
*

Nếu thấy nội dung bài viết hay, hãy cho doanh nghiệp +1 upvote nhé. Nếu thích hợp mình hãy nhận nút follow để hiểu thêm nhiều đồ vật hay ho hơn. Chúc bạn thành công !