Thuộc tính target trong html

     
Link HTML dùng để làm tham chiếu cho tới các địa chỉ cửa hàng trang web khác nhau.Link HTML có thể tham chiếu tới trang web trên cùng một website hoặc nằm ở 1 website khác.

Bạn đang xem: Thuộc tính target trong html

Link HTML - Hyperlink

Link HTML là hyperlink, điều này còn có nghĩa rằng người dùng hoàn toàn có thể click (hoặc tab trường hợp trên thiết bị điện thoại) lên links để tiếp cận trang đích.

Lưu ý: Trong văn cảnh web, thuật ngữ link HTML nói một cách khác vắn tắt là link. Tuy nhiên thuật ngữ link không hẳn lúc nào thì cũng là một liên kết HTML.

Cú Pháp liên kết HTML

Trong HTML để tạo link họ sử dụng thẻ :

link_textTrong đó:

target_url là URL trang đích.link_title là title của liên kết, biểu hiện ngắn gọn gàng về nội dung trang đích.link_text là chữ hiển thị link để fan dùng hoàn toàn có thể click vào.

Ví dụ:

giangdien.com.vn.vnChạy Thử

Một lấy ví dụ khác:

Học HTML trên giangdien.com.vn.vn đâyChạy Thử

Link HTML Local

Cú pháp của liên kết HTML mà họ tham khảo làm việc trên phía trên sử dụng showroom đường dẫn tuyệt đối cho thuộc tính href bao gồm cả giao thức https, thương hiệu miền phụ www với tên miền giangdien.com.vn.vn:

https://www.giangdien.com.vn.vn/Hoc-HTMLTrường hợp băng thông của landingpage trong link HTML nghỉ ngơi trên cùng một website với trang web hiện tại thì chúng ta cũng có thể sử dụng showroom tương đối.

Nếu như trang web hiện tại trực thuộc website giangdien.com.vn.vn thì khi sinh sản một link HTML với địa chỉ cửa hàng URL cũng thuộc website này thì bạn cũng có thể viết như sau:

Học HTML Chạy Thử

Link như trên được call là links local hay link nội cỗ trong cùng một website.

Thuộc Tính target

Thuộc tính target được dùng để xác định add trang đích của liên kết. Trình chu đáo sẽ mở trang này khi người tiêu dùng click (hoặc tab) lên liên kết.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Lao Đông Sản Xuất, Lao Động Hay, Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất

Thuộc tính target rất có thể nhận một trong những giá trị sau:

_blank: với mức giá trị này thì trình chú tâm sẽ mở trang đích tại 1 cửa sổ hoặc tab mới._self: với cái giá trị này thì trình coi xét sẽ mở landingpage ở hành lang cửa số hoặc tab hiện tại (đây là cực hiếm mặc định)._parent: với mức giá trị này thì trình để mắt tới sẽ mở trang đích thay thế sửa chữa frame thân phụ (xem lấy ví dụ như dưới)._top: với mức giá trị này thì trình duyệt sẽ mở trang đích cần seo trên cục bộ màn hình (xem lấy ví dụ dưới).framename: với cái giá trị này thì trình chuẩn y sẽ mở trang đích sinh hoạt frame với tên cho trước.

HTML Link: target="_blank"

Để mở link trong một tab mới họ sử dụng target="_blank".

Ví dụ:

Truy cập home giangdien.com.vn.vn!Chạy Thử

HTML Link: target="_parent"

Nếu trang hiện tại được hiển thị vào một frame và bạn có nhu cầu trang đích sẽ thay thế sửa chữa frame bây giờ khi người dùng click vào:

Ví dụ:

Học HTMLChạy Thử

HTML Link: target="_top"

Nếu trang bây giờ được hiển thị trong một frame và bạn muốn trang đích sẽ hiển thị toàn bộ màn hình sửa chữa thay thế trang web phụ thân chứa frame có links liên kết:

Học HTMLChạy Thử

Thuộc Tính title

Thuộc tính title dùng làm mô tả tóm tắt nội dung của liên kết HTML.

Học HTMLChạy Thử

Khi bạn rê con chuột lên phía bên trên liên kết HTML và chờ vài giây thì trình để mắt sẽ hiển thị một tooltip nhỏ dại với văn bản là giá trị của thuộc tính title.

Link Hình Ảnh

Để sinh sản một links hình hình ảnh chúng ta sẽ thay thế link_text bằng một trong những phần tử img:

*
Chạy Thử

Link Bookmark

Để liên kết tới một phần tử bên trên trang với mức giá trị mang lại trước của ở trong tính id, họ sử dụng links bookmark. Lúc này đích đến thiết yếu là thành phần với ở trong tính id cho trước nằm trên và một trang với trang hiện tại.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng, Mã Trường 298 Trường Đại Học

Ví dụ:

Đi cho tới đề mục số 10Chạy Thử

Link HTML nghỉ ngơi ví dụ bên trên sẽ links tới thành phần có giá trị của nằm trong tính id là de-muc-10:

Đề Mục Số 10Trình để mắt tới sẽ chuyển tới phần tử này khi người dùng click (hoặc tab) lên liên kết.