Thông Tư Số 23/2015/Tt-Bkhđt

     

 

 

1. Áp dụng Mẫu báo cáo đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu và các Phụ lục

- Đối cùng với gói thầu sắm sửa hàng hóa, xây lắp, lếu láo hợp có phương thức chọn lựa nhà thầu là 1 giai đoạn một túi hồ sơ, câu hỏi lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu thực hiện theo mẫu mã 01 Thông bốn số 23.

Bạn đang xem: Thông tư số 23/2015/tt-bkhđt

- Đối cùng với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, lếu hợp tất cả phương thức chọn lựa nhà thầu là 1 trong giai đoạn nhì túi hồ nước sơ, việc lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu thực hiện theo chủng loại 02 Thông tứ số 23/2015/BKHĐT.

- Đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụ tứ vấn, vấn đề lập report đánh giá bán hồ sơ dự thầu triển khai theo mẫu 03 Thông bốn 23 năm 2015 của cỗ Kế hoạch và đầu tư.

- Đối với gói thầu thực hiện sơ tuyển, mời quan tiền tâm; hỗ trợ dịch vụ phi tứ vấn; gói thầu có vẻ ngoài lựa lựa chọn nhà thầu là kính chào hàng cạnh tranh, hướng dẫn và chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp; gói thầu gồm phương thức tuyển lựa nhà thầu là hai quy trình một túi hồ nước sơ, hai quy trình hai túi hồ sơ, bài toán lập báo cáo đánh giá chỉ hồ sơ dự sơ tuyển, làm hồ sơ quan tâm, làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên được triển khai trên đại lý vận dụng, chỉnh sửa các Mẫu 01, 02 và 03 Thông bốn 23/2015/TT-BKHĐT.

- Đối với gói thầu thuộc dự án công trình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chủ yếu thức, vốn vay ưu tiên phát sinh từ điều cầu quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa việt nam với công ty tài trợ, nếu như được nhà tài trợ đồng ý thì câu hỏi lập report đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến cáo áp dụng theo các Mẫu 01, 02 và 03 Thông bốn số 23/2015.

- mặt mời thầu căn cứ vào các loại gói thầu, phương thức lựa lựa chọn nhà thầu để lựa chọn các Mẫu biên bản, tờ trình tại những Phụ lục đương nhiên Thông bốn 23/2015 của bộ KHĐT mang lại phù hợp.

2. Đánh giá hồ sơ dự thầu

- Việc nhận xét hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo hiện tượng đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP với hồ sơ mời thầu.

- Thông bốn số 23 năm năm ngoái quy định trong quy chế thao tác hoặc trong phương thức làm vấn đề của tổ chuyên gia ở report đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu nêu rõ bí quyết xử lý vào trường hợp mtv có ý kiến biệt lập so với đa số, quyền bảo để ý kiến.

- ngôi trường hợp công ty thầu thuộc lúc tham dự thầu những gói thầu với được reviews xếp hạng thứ nhất đối cùng với gói thầu này mặt khác trúng thầu tại một hoặc các gói thầu khác thì nhà đầu tư, bên mời thầu phải nắm rõ khả năng thực hiện gói thầu trong phòng thầu này trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 23/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH chi TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Căn cứ luật đấu thầusố 43/2013/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của phép tắc đấu thầu về sàng lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Kế hoạch với Đầu tư;

Bộ trưởng bộ Kế hoạchvà Đầu bốn quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu như sau:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy địnhchi máu về lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu so với gói thầu nằm trong phạm vi điềuchỉnh nguyên tắc tại Điều 1 công cụ đấu thầu số 43/2013/QH13.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Thông bốn này áp dụngđối cùng với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến chuyển động lựa chọn nhàthầu ở trong phạm vi điều chỉnh quy định trên Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Ápdụng Mẫu report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu và các Phụ lục

1. Đối với gói thầumua mua hàng hóa, xây lắp, lếu láo hợp tất cả phương thức chọn lựa nhà thầu là 1 trong giaiđoạn một túi hồ nước sơ, vấn đề lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu tiến hành theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông bốn này.

2. Đối cùng với gói thầumua tậu hàng hóa, xây lắp, lếu hợp gồm phương thức chọn lọc nhà thầu là một giaiđoạn nhị túi hồ nước sơ, vấn đề lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu thực hiện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông bốn này.

3. Đối cùng với gói thầucung cấp thương mại dịch vụ tư vấn, bài toán lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu thực hiện theoMẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Đối với gói thầuthực hiện tại sơ tuyển, mời quan lại tâm; cung cấp dịch vụ phi bốn vấn; gói thầu tất cả hìnhthức chắt lọc nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, chỉ định và hướng dẫn thầu, mua sắm trựctiếp; gói thầu gồm phương thức sàng lọc nhà thầu là hai tiến trình một túi hồ sơ,hai tiến độ hai túi hồ nước sơ, câu hỏi lập report đánh giá bán hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơquan tâm, làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến cáo được triển khai trên cơ sở vận dụng,chỉnh sửa những Mẫu số 01, 02và 03 phát hành kèm theo Thông bốn này cho phù hợp.

Xem thêm: Mệnh Thổ Hợp Cây Gì? Cây Phong Thủy Cho Người Mệnh Thổ Có Nên Trồng Cây Gì

5. Đối với gói thầuthuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển bao gồm thức, vốn vay ưu tiên phát sinhtừ điều mong quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa việt nam với bên tài trợ, nếu đượcnhà tài trợ đồng ý chấp thuận thì bài toán lập report đánh giá hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đềxuất vận dụng theo những Mẫu số 01, 02 với 03 phát hành kèmtheo Thông tư này.

6. Bên mời thầu căncứ vào các loại gói thầu, cách làm lựa lựa chọn nhà thầu để lựa chọn các Mẫu biênbản, tờ trình tại những Phụ lục hẳn nhiên Thông tứ này cho tương xứng như sau:

a) Phụlục 1:Mẫu Biên phiên bản đóng thầu (nếu bắt buộc thiết);

b) Phụ lục 2A: mẫu Biên bạn dạng mở thầu (đối cùng với gói thầu ápdụng cách làm một giai đoạn một túi hồ sơ);

c) Phụ lục 2B: mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ nước sơ);

d) Phụ lục 3A: mẫu Tờ trình đề xuất phê để ý kết quảđánh giá hồ sơ lời khuyên về kỹ thuật (đối với gói thầu vận dụng phương thức mộtgiai đoạn nhì túi hồ nước sơ);

đ) Phụ lục 3B: Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhàthầu đáp ứng yêu cầu về nghệ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giaiđoạn nhị túi hồ nước sơ);

e) Phụ lục 4: mẫu mã Biên bạn dạng mở hồ sơ khuyến cáo về tài chính(đối với gói thầu vận dụng phương thức một quy trình hai túi hồ sơ);

g) Phụ lục 5A: chủng loại Tờ trình ý kiến đề nghị phê coi ngó danh sáchxếp hạng bên thầu (đối cùng với gói thầu áp dụng phương thức một tiến trình một túihồ sơ);

h) Phụ lục 5B: mẫu Tờ trình kiến nghị phê để ý danh sáchxếp hạng bên thầu (đối với gói thầu vận dụng phương thức một quá trình hai túihồ sơ);

i) Phụ lục 6A: mẫu Biên phiên bản thương thảo thích hợp đồng (đối vớigói thầu bán buôn hàng hóa, xây lắp, láo hợp);

k) Phụ lục 6B: mẫu Biên bạn dạng thương thảo thích hợp đồng (đối vớigói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn);

l) Phụ lục 7: mẫu mã Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt kết quả lựachọn công ty thầu;

m) Phụ lục 8: Mẫu bản cam kết.

Điều 4.Thời gian review hồ sơ dự thầu

Thời gian review hồsơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu vào nước, 60 ngày so với đấuthầu quốc tế, tính từ lúc ngày có thời gian đóng thầu mang lại ngày bên mời thầu trình chủđầu bốn phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu. Thời gian nhận xét hồ sơ dự thầukhông bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, nhắc cả thời hạn thẩm định kết quảđánh giá chỉ hồ sơ khuyến cáo về kỹ thuật đối với gói thầu vận dụng phương thức mộtgiai đoạn nhì túi hồ sơ. Ngôi trường hợp yêu cầu thiết, hoàn toàn có thể kéo dài thời hạn đánhgiá hồ sơ dự thầu nhưng không thực sự 20 ngày và phải bảo đảm an toàn tiến độ thực hiện dựán.

Điều 5.Đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Việc đánh giá hồsơ dự thầu phải vâng lệnh theo hiện tượng của phương pháp đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP và hồ sơ mời thầu.

2. Trong quy định làmviệc hoặc trong cách thức làm việc của tổ chuyên viên ở báo cáo đánh giá bán hồ sơdự thầu phải nêu rõ giải pháp xử lý trong trường hợp mtv trong tổ chuyêngia tất cả ý kiến khác biệt so với phần nhiều thành viên khác. Member của tổ chuyêngia được quyền bảo chú ý kiến của mình.

3. Trường đúng theo nhàthầu thuộc lúc tham dự thầu nhiều gói thầu với được review xếp hạng đồ vật nhấtđối cùng với gói thầu này đôi khi trúng thầu ở 1 hoặc các gói thầu không giống thìchủ đầu tư, bên mời thầu phải nắm rõ khả năng thực hiện gói thầu ở trong nhà thầunày trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng.

4. Trường hòa hợp góithầu áp dụng phương thức một tiến trình hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửithông báo bởi văn phiên bản về công dụng đánh giá hồ sơ khuyến cáo về kỹ thuật mang đến cácnhà thầu tham dự thầu. Vào văn bản thông báo yêu cầu nêu rõ tên công ty thầu đáp ứngyêu mong về kỹ thuật, vì sao các đơn vị thầu không đáp ứng về kỹ thuật, thời gian,địa điểm mở hồ sơ khuyến cáo về tài chính. Những nhà thầu không đáp ứng yêu mong vềkỹ thuật hoàn toàn có thể cử thay mặt đại diện tham dự lễ mở hồ nước sơ đề xuất về tài chính.

Điều 6. Tổchuyên gia

1. Tổ chuyên gia dobên mời thầu hoặc 1-1 vị support (trong trường hòa hợp thuê support làm bên mời thầu)thành lập. Member tổ chuyên gia phải đáp ứng nhu cầu quy định trên Điều116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Từng thành viên tổ chuyên viên phải lập Bảncam kết theo Phụ lục 8 gửi bên mời thầutrước khi tiến hành review hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất, làm hồ sơ dự sơ tuyển,hồ sơ quan lại tâm.

2. Trong trường hợpcần thiết, tổ trưởng tổ siêng gia phát hành quy chế làm việc của tổ chăm gia,trong đó bao hàm những nội dung chủ yếu như sau:

a) cắt cử côngviệc rõ ràng cho từng thành viên;

b) thời gian dự kiếnhoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) phương pháp làm việccủa tổ chuyên gia;

d) những nội dung cầnthiết khác.

Điều 7.Trình, đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Đối cùng với gói thầuáp dụng thủ tục một quy trình một túi hồ sơ:

Trên cửa hàng báo cáokết quả reviews hồ sơ dự thầu của tổ siêng gia, bên mời thầu trình nhà đầu tưphê duyệt list xếp hạng bên thầu.

2. Đối với gói thầuáp dụng thủ tục một giai đoạn hai túi hồ sơ:

a) Trên cửa hàng báo cáokết quả review hồ sơ khuyến cáo về chuyên môn của tổ chuyên gia, bên mời thầutrình chủ chi tiêu phê duyệt list nhà thầu đáp ứng nhu cầu yêu cầu về kỹ thuật. Danhsách công ty thầu đáp ứng nhu cầu yêu cầu về kỹ thuật cần được thẩm định trước khi phêduyệt;

b) Trên cửa hàng báo cáokết quả reviews hồ sơ lời khuyên về tài bao gồm của tổ chăm gia, bên mời thầutrình chủ chi tiêu phê duyệt danh sách xếp hạng đơn vị thầu.

3. Trên cơ sở kết quảxếp hạng đơn vị thầu với thương thảo hợp đồng, mặt mời thầu trình chủ đầu tư phêduyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu buộc phải được thẩm địnhtrước khi phê duyệt.

Điều 8. Tổchức thực hiện

1. Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Thông bốn này thay thế sửa chữa Thôngtư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của cục Kế hoạch và Đầu bốn quyđịnh cụ thể lập báo cáo đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu so với gói thầu mua sắm hànghóa, xây lắp và Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2010 của cục Kếhoạch và Đầu tư quy định cụ thể lập report đánh giá hồ sơ dự thầu đối vớigói thầu dịch vụ thương mại tư vấn.

2. Những Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ, ban ngành khác sống Trung ương, Ủy ban nhân dâncác cung cấp và tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tưnày. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ban ngành ngangBộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, ban ngành khác sinh sống Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấpvà tổ chức, cá nhân có tương quan gửi ý kiến về bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ để kịpthời hướng dẫn./.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 11 Học Kì 2 Cơ Bản, Bộ 5 Đề Thi Học Kì 2 Toán 11 Năm 2022 (Có Đáp Án)

nơi nhận: - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy Ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng thiết yếu phủ; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - Sở chiến lược và Đầu tư những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT chủ yếu phủ; - Cổng TTĐT chiến lược và Đầu tư; - các đơn vị thuộc bộ Kế hoạch với Đầu tư; - Lưu: VT, cục QLĐT (H. ).