Thông tư 22/2015/tt-bkhđt word

     

Các mẫu báo cáo giám sát, tiến công giá đầu tư được ban hành tại Thông tứ số 22 gồm:

1. Mẫu report giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm:

2. Mẫu báo cáo giám sát, review dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, bao gồm:

- report giám sát, reviews trước khi thi công dự án;

- report giám sát, review tình hình tiến hành dự án đầu tư chi tiêu quý, 6 tháng, cả năm;

- report giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án công trình đầu tư;

- báo cáo giám sát, đánh giá hoàn thành đầu tư;

- báo cáo giám sát, review định kỳ 6 tháng, cả năm trong tiến trình khai thác, vận hành.

Bạn đang xem: Thông tư 22/2015/tt-bkhđt word

3. Mẫu báo cáo giám sát, review dự án chi tiêu theo vẻ ngoài đối tác công tư, theo Thông bốn 22 năm năm ngoái của cỗ Kế hoạch đầu tư, bao gồm:

- báo cáo giám sát, reviews trước khi tiến hành khởi công dự án;

- báo cáo giám sát, nhận xét tình hình tiến hành dự án đầu tư chi tiêu quý, 6 tháng, cả năm;

- report giám sát, nhận xét khi điều chỉnh dự án đầu tư;

- report giám sát, tấn công giá ngừng đầu tư;

- báo cáo giám sát, reviews định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình khai thác, vận hành.

4. Mẫu báo cáo giám sát, review dự án đầu tư sử dụng nguồn chi phí khác tại mẫu số 11 mang lại Mẫu số 14 Thông bốn số 22/2015, bao gồm:

- report giám sát, đánh giá trước khi khai công dự án;

- report giám sát, review tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm;

- báo cáo giám sát, tiến công giá chấm dứt đầu tư;

- báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong tiến độ khai thác, vận hành.

5. Mẫu report tình hình quyết toán giải ngân vốn đầu tư công, theo Thông bốn 22/2015/TT-BKHĐT, bao gồm:

- report tình hình quyết toán giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc bẽo nhà nước cấp tỉnh

- báo cáo tình hình quyết toán giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc nhà nước Trung ương.

6. Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cùng đồng:

Báo cáo giám sát và đo lường định kỳ 6 tháng, cả năm của Ban Giám sát chi tiêu của cộng đồng.

7. Đối với các dự án có thực hiện nhiều mối cung cấp vốn, trong số đó có nguồn chi phí nhà nước các mẫu biểu và chế độ báo cáo thực hiện tại theo quy định đối với dự án sử dụng vốn bên nước. Riêng những dự án chi tiêu theo hình thức đối tác công tư, triển khai các chủng loại biểu theo chế độ tại Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 22/2015/BKHĐT.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 22/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 18 mon 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Căn cứ lao lý Đầu tư công ngày 18tháng 6 năm 2014;

Căn cứ lý lẽ Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cứ cơ chế Đầu bốn ngày 26 tháng11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 mon 9 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về tính toán và review đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2008 của Chínhphủ luật chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Kế hoạch và Đầutư,

Bộ Kếhoạch cùng Đầu bốn quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, tấn công giá đầu tư chi tiêu như sau:

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông bốn nàyquy định cụ thể về mẫu report giám sát và tiến công giá đầu tư chi tiêu theo chế độ củaNghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 mon 9 năm 2015 của chính phủ nước nhà về giám sátvà tấn công giá đầu tư (trừ các dự án đầu tư ra nước ngoài).

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cùng vốnvay ưu đãi của những nhà tài trợ nước ngoài, triển khai các mẫu report theo thôngtư này; hầu hết vấn đề khác hoàn toàn do đặc thù của vấn đề sử dụng nguồn vốn này, thựchiện theo hình thức của luật pháp về sử dụng nguồn vốn ODA với vốn vay chiết khấu củacác công ty tài trợ nước ngoài.

2. Đối tượng áp dụng của Thông tứ nàylà các tổ chức, cá thể liên quan tới sự việc lập report giám sát, reviews đầutư.

Điều 2. Mẫu báo cáo giám sát,đánh giá chỉ đầu tư

1. Mẫu mã báo cáogiám sát, review tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm:

Mẫu số 01: báo cáo giám sát, reviews tổng thể chi tiêu 6 tháng, cả năm.

2. Mẫu report giám sát, reviews dựán đầu tư sử dụng vốn công ty nước, bao gồm:

a) mẫu số 02:Báo cáo giám sát, review trước khi khai công dự án;

b) chủng loại số 03:Báo cáo giám sát, reviews tình hình thực hiện dự án đầu tư chi tiêu quý, 6 tháng, cảnăm;

c) mẫu số 04:Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án công trình đầu tư;

d) mẫu mã số 05:Báo cáo giám sát, tiến công giá hoàn thành đầu tư;

đ) mẫu mã số 06:Báo cáo giám sát, reviews định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình tiến độ khai thác, vậnhành.

3. Mẫu report giám sát, review dựán chi tiêu theo hình thức đối tác công tư, bao gồm:

a) chủng loại số 07:Báo cáo giám sát, review trước khi thi công dự án;

b) mẫu số 08:Báo cáo giám sát, nhận xét tình hình thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, cảnăm;

c) report giám sát, review khi điềuchỉnh dự án đầu tư (Thực hiện tại theo mẫu mã số 04: Báocáo giám sát, review khi kiểm soát và điều chỉnh dự án chi tiêu sử dụng vốn bên nước);

d) chủng loại số 09:Báo cáo giám sát, tấn công giá xong đầu tư (Báo cáo giám sát, đánh giá trướckhi khai thác quản lý và vận hành đối với dự án công trình nhóm C);

đ) mẫu số 10:Báo cáo giám sát, reviews định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình khai thác, vậnhành.

4. Mẫu report giám sát, review dựán đầu tư sử dụng nguồn ngân sách khác, bao gồm:

a) mẫu mã số 11:Báo cáo giám sát, đánh giá trước lúc khởi công dự án công trình (đối với dự án công trình không thuộcdiện cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư);

b) mẫu mã số 12:Báo cáo giám sát, reviews tình hình thực hiện dự án đầu tư chi tiêu 6 tháng, cả năm;

c) mẫu số 13:Báo cáo giám sát, đánh giá xong đầu bốn (đối với dự án công trình không nằm trong diện cấpGiấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư);

d) chủng loại số 14:Báo cáo giám sát, review định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình tiến độ khai thác, vậnhành.

5. Mẫu report tình hình quyết toán giải ngân vốnđầu tứ công, bao gồm:

a) chủng loại số 15:Báo cáo tình trạng giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạcnhà nước cung cấp tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương

b) mẫu số 16:Báo cáo thực trạng giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạcnhà nước Trung ương.

6. Mẫu report giám sát chi tiêu của cộngđồng:

Mẫu số 17: report giám gần cạnh định kỳ 6 tháng, cả năm của Ban Giám sát đầu tư chi tiêu củacộng đồng.

7. Đối với những dựán có thực hiện nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn nhà nước các mẫu biểu và chếđộ report thực hiện tại theo quy định so với dự án áp dụng vốn công ty nước. Riêng những dự ánđầu tứ theo vẻ ngoài đối tác công tư, thực hiện các mẫu mã biểu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

8. Trong những mẫu trên đây, gần như chữin nghiêng là những nội dung mang tính chất hướng dẫn và sẽ được người tiêu dùng cụ thểhóa địa thế căn cứ vào tình trạng thực tế.

Điều 3. tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày ký.

2. Thông bốn này thay thế sửa chữa Thông tứ số 13/2010/TT-BKHĐTngày 02 tháng 6 năm 2010 của cục Kế hoạchvà Đầu tư quy định về mẫu report giám sát, review đầutư.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu như cóvướng mắc, đề nghị những Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, cơ quankhác nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấpvà tổ chức, cá thể có liên, quan tiền gửi ý kiến về bộ Kế hoạch với Đầu tư để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.

Nơi nhận: - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; - VP BCĐTW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng bao gồm phủ; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Kho bội bạc Nhà nước; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - các Tập đoàn ghê tế, Tổng doanh nghiệp 91; - website của bao gồm phủ; Công báo; - Sở KH&ĐT những tỉnh, tp trực ở trong TW; - các Ban cai quản các Khu tởm tế; - các đơn vị thuộc bộ KH&ĐT; - Cục kiểm tra văn phiên bản - bộ Tư pháp; - Lưu: VT, GS&TĐĐT.(K390).

BỘ TRƯỞNG Bùi quang Vinh

Mẫu số 01. Báo cáo giám sát, nhận xét tổng thể chi tiêu 6 tháng, cả năm

TÊN CƠ quan lại BÁO CÁO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: /BCGSĐT

.... Tháng ngày năm ……

BÁOCÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ

(6tháng/năm)

Kính gửi:………………………………………………….

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢNHƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN quan liêu ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:

- Nêu những văn phiên bản hướng dẫn được banhành vào kỳ report (số văn bản, ngàytháng ban hành, trích yếu ớt văn bản).

- Đánh giá sơ bộ kết quả và tác độngcủa những văn phiên bản hướng dẫn được phát hành đối cùng với việc quản lý đầu tư.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình trạng và kết quả thực hiện, đa số mặt được, chưa được,nguyên nhân cùng trách nhiệm của các cơ quan, tổchức liên quan; những vướng mắc về cơ chế, cơ chế và loài kiến nghị các biệnpháp giải quyết).

1. Thực trạng lập,thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc nghành nghề dịch vụ quản lý.

2. Việc làm chủ thực hiện các quy hoạchtheo quy định.

3. Những vướng mắc thiết yếu và loài kiến nghịcác phương án giải quyết

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (nêu rõ thực trạng và kết quảthực hiện, số đông mặt được, chưa được, lý do và trách nhiệm của những cơquan, tổ chức liên quan; các vướng mắc vềcơ chế, chế độ và con kiến nghị những biện pháp giải quyết).

- Tổng thích hợp số liệu về kế hoạch vốn đầutư vào năm;

- Tình hình triển khai vốn đầu tưtrong kỳ (giá trị trọng lượng thực hiện);

- hiệu quả huy rượu cồn và giải ngân vốn đầutư trong kỳ;

- tình hình nợ ứ đọng vốn chi tiêu (nếucó);

- tình trạng lãng phí, thất thoát vốn chi tiêu (nếu có).

(Kèm theo phụ biểu 01)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNGTRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG (nêu rõ thực trạng và tác dụng thựchiện, đông đảo mặt được, không được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổchức liên quan; các vướng mắc về cơ chế,chính sách cùng kiến nghị những biện pháp giải quyết).

1. Việc lập, thẩm định, phê xem xét chủtrương đầu tư.

2. Câu hỏi lập, thẩm định, phê xem xét đầutư chương trình.

3. Tình hình tiến hành các chươngtrình.

a) Việc quản lý thực hiện chươngtrình: lập mưu hoạch toàn diện và kế hoạch chi tiết triển khai chương trình;thực hiện nay và điều chỉnh kế hoạch triển khaichương trình;

b) việc lập, thẩm định, ra quyết định đầutư dự án công trình thành phần thuộc chương trình;

c) Tình hình triển khai chương trình: tiếnđộ tiến hành các mục tiêu của chương trình; tổng hòa hợp tình hình triển khai dự ánthành phần ở trong chương trình; giá chỉ trị khối lượng thực hiện;

d) Tình hình tiến hành kế hoạch vốn đầutư: việc kêu gọi vốn mang đến chương trình; giải ngân; nợ ứ vốn thiết kế cơ bản(nếu có);

đ) năng lượng tổ chức thực hiện dự ánthành phần thuộc công tác và vấn đề chấp hành cơ chế về thống trị đầu tư củachủ dự án thành phần;

4. Các vướng mắc bao gồm và kiến nghịcác biện pháp giải quyết.

(Kèmtheo phụ biểu 02)

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC (nêu rõ tình trạng và kết quảthực hiện, đa số mặt được, chưa được, nguyênnhân cùng trách nhiệm của những cơ quan, tổ chứcliên quan; những vướng mắc về cơ chế, chế độ và con kiến nghị những biện pháp giải quyết).

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệtchủ trương đầu tư.

2. Vấn đề lập, thẩm định, ra quyết định đầutư.

3. Thực trạng lập, thẩm định và đánh giá phê duyệtthiết kế kỹ thuật, dự toán.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Có Ổn Không Lời Việt, Lời Bài Hát Em Ổn Không

4. Tình hình triển khai các dự án:

a) Việc làm chủ thực hiện tại dự án: lậpkế hoạch toàn diện và kế hoạch chi tiết thựchiện dự án; tình hình triển khai và kiểm soát và điều chỉnh kếhoạch;

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiếnđộ thực hiện; cân nặng và quý giá khối lượngthực hiện; unique công việc; các biến hễ trongquá trình tiến hành dự án;

c) Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầutư: việc huy động vốn mang đến dự án; giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng chế tạo cơ bản(nếu có) và câu hỏi xử lý;

d) năng lượng tổ chức triển khai dự ánvà việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban thống trị dự án với cácnhà thầu;

đ) cạnh tranh khăn, vướng mắc, vạc sinhtrong quy trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩmquyền;

e) Đề xuất cách thực hiện xử lý khó khăn,vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.

5. Tình hình khai thác, vận hành dựán đã hoàn thành.

6. Những vướng mắc chính và loài kiến nghịcác phương án giải quyết.

(Kèmtheo phụ biểu 03)

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (nêu rõ tình hìnhvà hiệu quả thực hiện, phần lớn mặt được, chưa được, tại sao và trọng trách củacác cơ quan, tổ chức liên quan; những vướngmắc về cơ chế, cơ chế và loài kiến nghị những biện pháp giải quyết).

1. Thực trạng xây dựng và công bố danhmục dự án;

2. Tình hình thực hiện việc lựa chọnnhà đầu tư, đàm phán, ký phối kết hợp đồng và tiến hành thủ tụccấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư;

3. Tổng hợp tìnhhình triển khai Hợp đồng dự án;

4. Việc chấp hành chính sách về cấp Giấychứng nhận đăng ký đầu tư;

5. Việc chấp hành luật pháp về cai quản lýđầu tư của những bên ký phối hợp đồng dự án trong việc thực hiện Hợp đồng dự án.

6. Tình hình khai thác, vận hành, dựán.

7. Nặng nề khăn, vướng mắc, vạc sinhtrong quá trình thực hiện dự án công trình và việc xử lý theo thẩm quyền;

(Kèmtheo phụ biểu 04)

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC (nêu rõ tình trạng và kếtquả thực hiện, gần như mặt được, không được, tại sao và trách nhiệm của những cơquan, tổ chức liên quan; các vướng mắc vềcơ chế, chính sách và con kiến nghị những biệnpháp giải quyết).

1. Việc triển khai thủ tục ý kiến đề nghị quyếtđịnh công ty trương đầu tư, cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu và cấp giấy chứng nhậnđăng ký marketing (nếu có).

2. Tiến độ triển khai dự án với tiến độthực hiện phương châm của dự án.

3. Quy trình góp vốn đầu tư, vốn điều lệ,góp vốn pháp định (đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh bao gồm yêu cầu yêu cầu cóvốn pháp định).

4. Tình hình khai thác, quản lý dựán: công dụng hoạt động đầu tư chi tiêu kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sáchnhà nước, đầu tư chi tiêu cho nghiên cứu và phân tích và phân phát triển, tình hình tài chủ yếu của doanhnghiệp và các chỉ tiêu siêng ngành theo nghành hoạt động.

5. Việc tiến hành các yêu cầu về bảovệ môi trường, thực hiện đất đai, áp dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.

6. Việc triển khai quy định trên văn bảnquyết định công ty trương đầu tư chi tiêu và Giấy ghi nhận đăng ký kết đầutư (nếu có).

7. Việc đáp ứngcác điều kiện chi tiêu kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinhdoanh bao gồm điều kiện.

8. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư(nếu có).

9. Các vướng mắc vạc sinh với kiếnnghị phương án xử lý.

(Kèm theo phụ biểu số 05)

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ quan lại NHÀ NƯỚC (nêu rõ tình trạng và tác dụng thực hiện, hồ hết mặt được, chưa được,nguyên nhân cùng trách nhiệm của những cơ quan,tổ chức liên quan; những vướng mắc về cơ chế, chínhsách với kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Tình hình thực hiện cơ chế báocáo.

2. Đánh giá quality của các báocáo.

3. Hiệu quả kiểm tra, đánh giá dự án đầutư trong kỳ.

- Số dự án công trình được kiểm tra; cường độ đạt đượcso với kế hoạch (kèm theo danh mục các dự án được người dân có thẩm quyền quyếtđịnh chi tiêu và cơ quan cai quản nhà nước tổchức kiểm tra);

- Số dự án công trình được đánh giá; mức độ đạtđược so với planer (kèm theo danh mục các dự án được nhận xét theo từng loạiđánh giá);

- các phát hiện chính sau khi kiểmtra, review các dự án.

4. Chiến lược kiểm tra, reviews dự ánđầu tứ trong kỳ tiếp theo sau (kèm theo danh mục những dự án dự kiến vẫn kiểm tra, đánh giá trong kỳ).

5. Đánh giá phổ biến về công tác làm việc giámsát, đánh giá đầu tư chi tiêu trong kỳ.

6. Công dụng xử lý sau giám sát, đánhgiá đầu tư.

7. Những vướng mắc bao gồm và loài kiến nghịcác phương án giải quyết.

IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG (nêu rõ tình hình vàkết quả thật hiện, phần nhiều mặt được, không được,nguyên nhân với trách nhiệm của những cơ quan, tổchức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chế độ và loài kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Tình hình triển thi công tác giámsát đầu tư của cộng đồng: công tác đào tạo, tăng tốc năng lực; cơ cấu tổ chức tổ chức,kinh tổn phí hoạt động; số dự án công trình được giám sát;...

2. Thực trạng thực hiện chính sách báo cáocủa Ủy ban MTTQ các cấp.

3. Đánh giá unique của các báocáo.

4. Những phát hiện bao gồm của công tácgiám sát chi tiêu của cộng đồng:

a) Sự cân xứng của quyết định chủtrương đầu tư, quyết định chi tiêu với quy hoạch phân phát triển kinh tế - làng hội, quyhoạch, kế hoạch thực hiện đất, quy hoạch liên quan và kế hoạchđầu tư trên địa phận xã theo phương pháp của pháp luật;

b) vấn đề chấp hành những quy định của chủđầu bốn về: chỉ giới đất đai và áp dụng đất; quy hoạch mặtbằng đưa ra tiết, cách thực hiện kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường;đền bù, gpmb và phương án tái định cư; tiến độ, planer đầu tư;

c) Những vấn đề làm xâm hại đến lợi íchcủa cùng đồng; những tác động ảnh hưởng tiêu rất của dự án công trình đến môi trường thiên nhiên trong quá trìnhthực hiện tại đầu tư, quản lý và vận hành dự án.

d) Phát hiện nay những việc làm gây lãngphí, thất bay vốn, tài sản thuộc dự án.

đ) Việc tiến hành công khai, minh bạchtrong quy trình đầu tư.

5. Kết quả xử lý sau tính toán đầu tưcủa cùng đồng.

6. Những khó khăn vướng mắc, con kiến nghịgiải pháp xử lý.

(Kèmtheo phụ biểu 06)

(Nộidung giám sát sát chi tiêu của cộng đồng do Ủy bannhân dân các cấp thực hiện, chu trình hằng năm)

IX. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các khuyến nghị về thay đổi cơ chế,chính sách, quản lý của chính phủ, những Bộ, ngành.

2. Các khuyến cáo về tổ chức triển khai thực hiện.

THỦ TRƯỞNG CƠ quan tiền (ký tên, đóng dấu)

Phụbiểu 01

Tìnhhình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đơn vịtính: tỷ đồng

TT

Nội dung

Kế hoạch vốn năm

Trong đó bố trí trả nợ ứ XDCB

Nợ ứ XDCB còn lại

Tình hình thực hiện

Tình hình giải ngân

Thất thoát, tiêu tốn lãng phí được phát hiện

Giá trị

so với KH (%)

Giá trị

so cùng với KH (%)

I

Dự án áp dụng vốn công ty nước

1

Vốn chi tiêu công

1.1

Vốn NSNN

a

Vốn NSTW

b

Vốn NSĐP

1.2

Vốn ODA

1.3

Vốn TPCP

1.4

Vốn chi tiêu công khác

2

Vốn nhà quốc tế vốn đầu tư chi tiêu công

3

Vốn khác

3.1

Trong nước

3.2

Nước ngoài

II

Dự án đầu tư chi tiêu theo hiệ tượng PPP

1

Vốn đầu tư công gia nhập (không tính vào tổng kinh phí đầu tư)

2

Vốn công ty sở hữu

2.1

Vốn nhà quốc tế vốn chi tiêu công

2.2

Vốn khác (trong nước)

2.3

Vốn khác (nước ngoài)

3

Vốn vay

3.1

Vốn chi tiêu công

3.2

Vốn nhà nước ngoài vốn chi tiêu công

3.3

Vốn trong nước

3.4

Vốn nước ngoài

III

Dự án sử dụng nguồn chi phí khác

1

Vốn trong nước

2

Vốn nước ngoài

IV

Tổng cộng

1

Vốn đầu tư công (I.1 + II.1 + II.3.1)

2

Vốn nhà nước ngoài đầu tư công (I.2 + II.2.1 + III.3.2)

3

Vốn khác

- nội địa (I.3.1 + II.2.2 + II.3.3 + III.1)

- quốc tế (I.3.2 + II.2.3 + II.3.4 + III.2)

Phụlục 02

Tổnghợp số liệu về chương trình chi tiêu công (do cơ sở là nhà trương trình, chủ dựán nguyên tố hoặc chủ đầu tư chi tiêu dự án)

TT

Nội dung

CTMTQG

CTMT

CTMTĐP

I

Chủ chương trình

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

II

Chủ dự án thành phần

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

III

Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

Ghi chú:

1. CTMTQG: Chương trình mục tiêu Quốcgia.

2. CTMT: Chương trình mục tiêu do Chínhphủ ra quyết định chủ trương.

3. CTMTĐP: Chương trình mục tiêu do địaphương đưa ra quyết định chủ trương.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Giá Thể Từ Mùn Cưa, Cách Làm Giá Thể Từ Mùn Cưa Để Trồng Rau Hiệu Quả

Phụ biểu 03

Tình hình thực hiệngiám sát, tấn công giá chi tiêu các dự án sử dụng vốn công ty nước

TT

Nội dung

Tổng cộng những dự án sử dụng vốn nhà nước

Phân theo nguồn vốn

Dự án đầu bốn công

DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC

Dự án sử dụng NSTW

TP CP

ODA

NS ĐP

Vốn ĐTC khác

Tổng số

A

B

C

Tổng số

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Chuẩn bị đầu tư

1

Chủ trương đầu tư

a

Số dự án công trình có kế hoạch sẵn sàng chủ trương chi tiêu trong kỳ

b

Số dự án công trình được thẩm định và đánh giá chủ trương vào kỳ

c

Số dự án công trình có đưa ra quyết định chủ trương trong kỳ

2

Quyết định đầu tư

a

Số dự án có planer lập BCNCKT vào kỳ

b

Số dự án được đánh giá và thẩm định trong kỳ

c

Số dự án công trình có quyết định chi tiêu trong kỳ

II

Thực hiện đầu tư

1

Số dự án thực hiện chi tiêu trong kỳ

a

Số dự án chuyển tiếp

b

Số dự án công trình khởi công mới trong kỳ

2

Số dự án công trình đã thực hiện báo cáo giám sát, tiến công giá đầu tư theo quy định trong kỳ

3

Số dự án công trình đã triển khai kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan thống trị NN thực hiện)

4

Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ

5

Số dự án công trình có vi phạm luật về thủ tục đầu tư chi tiêu được phát hiện tại trong kỳ

a

Không cân xứng với quy hoạch

b

Phê ưng chuẩn không đúng thẩm quyền

c

Không thực hiện khá đầy đủ trình từ thẩm tra, thẩm định và đánh giá dự án

6

Số dự án công trình có vi phạm luật quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo khí cụ về thống trị chất lượng hiện nay hành)

7

Số dự án có thất thoát, tiêu tốn lãng phí được phát hiện nay trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)

a

Tổng vốn đầu tư của các dự án bao gồm thất thoát, lãng phí bị vạc hiện

b

Tổng số chi phí bị thất thoát, lãng phí được xác định

8

Số dự án chậm quá trình trong kỳ

a

Số dự án chậm quá trình do thủ tục đầu tư

b

Số dự án chậm quy trình do công tác làm việc giải phóng phương diện bằng

c

Số dự án chậm tiến trình do năng lực của nhà đầu tư, ban thống trị dự án và các nhà thầu

d

Số dự án chậm giai đoạn do bố trí vốn không kịp thời

đ

Số dự án chậm do các lý do khác

9

Số dự án công trình phải kiểm soát và điều chỉnh trong kỳ

a

Số dự án công trình phải điều chỉnh mục tiêu, bài bản đầu tư

b

Số dự án công trình phải điều chỉnh vốn đầu tư

c

Số dự án phải kiểm soát và điều chỉnh tiến độ đầu tư

d

Số dự án phải kiểm soát và điều chỉnh do các nguyên nhân khác

10

Số dự án phải chấm dứt thực hiện bởi vì các nguyên nhân khác nhau

11

Số dự án tiến hành lựa chọn nhà thầu vào kỳ

a

Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu vào kỳ

-

Chỉ định thầu

-

Đấu thầu hạn chế

-

Đấu thầu rộng lớn rãi

-

Hình thức khác

b

Tổng số gói thầu bao gồm vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ

-

Đấu thầu sai quy định

-

Ký hòa hợp đồng không đúng quy định

III

Kết thúc đầu tư, chuyển nhượng bàn giao đưa vào sử dụng

1

Số dự án dứt đầu bốn trong kỳ

2

Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán

3

Số dự án được quyết toán trong kỳ

4

Tình hình khai quật vận hành

a

Số dự án công trình đã đưa vào vận hành

b

Số dự án công trình đã đi vào sử dụng có vụ việc về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có)

c

Số dự án công trình được review tác cồn trong kỳ

Ghi chú: A*: dự án công trình từ nhóm A trở lên (bao có cả dự án đặc biệt quan trọng Quốc gia)

Phụ biểu 04

Tình hình thực hiệngiám sát, tấn công giá đầu tư chi tiêu các dự án đầu tư theo hiệ tượng PPP trong kỳ

TT

Nội dung

Tổng số

Phân theo nhóm

A*

B

C

I

Chuẩn bị đầu tư

1

Danh mục dự án

a

Số dự án triển khai thủ tục khuyến nghị đầu tư

- vì cơ quan nhà nước đề xuất

- bởi nhà đầu tư đề xuất

b

Số dự án công trình được phê thông qua đề xuất, công bố

2

Số dự án có quyết định đầu tư

3

Số dự án dứt lựa chọn nhà đầu tư

- chỉ định và hướng dẫn nhà đầu tư:

- Đấu thầu rộng rãi:

4

Số dự án công trình được cấp phát mới Giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư

5

Số dự án được kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư

6

Số dự án hoàn tất các thủ tục đúng theo đồng dự án

II

Thực hiện đầu tư

1

Số dự án triển khai đầu tư

a

Số dự án chuyển tiếp

b

Số dự án công trình khởi công mới

2

Số dự án đã thực hiện report giám sát, tiến công giá đầu tư chi tiêu theo quy định

3

Số dự án công trình đã thực hiện kiểm tra (do người dân có thẩm quyền Quyết định đầu tư chi tiêu và cơ quan thống trị NN thực hiện)

4

Số dự án đã tiến hành đánh giá

5

Số dự án có vi phạm quy định về giấy tờ thủ tục đầu tư, thống trị chất lượng được phân phát hiện

6

Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)

a

Tổng vốn đầu tư chi tiêu của các dự án gồm thất thoát, tiêu tốn lãng phí bị vạc hiện

b

Tổng số chi phí bị thất thoát, lãng phí được xác định

7

Số dự án chậm tiến độ

a

Số dự án công trình chậm tiến trình do giấy tờ thủ tục đầu tư

b

Số dự án công trình chậm quy trình tiến độ do công tác giải phóng phương diện bằng

c

Số dự án chậm giai đoạn do năng lực ở trong nhà đầu tư, bên thầu

d

Số dự án công trình chậm tiến trình do vì sao khác

8

Số dự án phải điều chỉnh

a

Số dự án phải kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu, bài bản đầu tư

b

Số dự án công trình phải kiểm soát và điều chỉnh vốn đầu tư

c

Số dự án công trình phải điều chỉnh tiến độ đầu tư

d

Số dự án công trình phải điều chỉnh do các vì sao khác

9

Số dự án công trình phải xong thực hiện bởi vì các nguyên nhân khác nhau

III

Kết thúc đầu tư, chuyển giao đưa vào sử dụng

1

Số dự án xong đầu tư

2

Lũy kế số dự án đã xong xuôi nhưng không được quyết toán

3

Số dự án được quyết toán

4

Tình hình khai quật vận hành

a

Lũy kế số dự án công trình đã gửi vào vận hành

b

Số dự án công trình đã đi vào sử dụng có vụ việc về kỹ thuật.

c

Số dự án công trình đã đưa vào và sử dụng nhưng tác dụng thấp hoặc không công dụng (nếu có)

Phụbiểu 05

Tìnhhình thực hiện giám sát chi tiêu các dự án công trình sử dụng các nguồn vốn khác

TT

Chỉ tiêu

Tổng số

Dự án FDI

Dự án trong nước

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

Số dự án công trình nộp thủ tục xin công ty trương đầu tư

2

Số dự án được phê duyệt nhà trương đầu tư

3

Số dự án được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong kỳ

4

Số dự án công trình được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu điều chỉnh vào kỳ

5