Thì tương lai đơn trong tiếng anh

     

Thì tương lai đơn trong giờ anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch giỏi quyết định làm gì nào trước khi bọn họ nói. Bọn họ ra ra quyết định tự phát tại thời khắc nói. Thường áp dụng thì tương lai đơn với cồn từ "to think "trước nó.

Bạn đang xem: Thì tương lai đơn trong tiếng anh


Để góp các bạn có thể hiểu rõ về thì sau này đơn, trong bài học kinh nghiệm ngữ pháp này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân tách sẻ cụ thể toàn bộ kỹ năng thì tương lai đơn bao gồm: công thức, biện pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài bác tập rèn luyện

Bây giờ bọn họ sẽ vào bài học kinh nghiệm thì tương lai đơn luôn nhé!

I. KIẾN THỨC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN CẦN NHỚ

1. Câu khẳng định

 

Động từ bỏ tobe

Động tự thường

Cấu trúc

S + will + be + N/Adj

S + will + V(nguyên thể)

Lưu ý

will = ‘ll

Ví dụ

- She‘ll be fine. (Cô ấy vẫn ổn thôi.)

- You will be mine soon (Anh đang sớm ở trong về em thôi.)

- I will always love you. (Em sẽ luôn luôn luôn yêu anh.)

- No worries, I will take care of the children for you. (Đừng lo, em sẽ chăm sóc bọn trẻ giúp chị.)

   

2. Câu tủ định

 

Động từ bỏ tobe

Động trường đoản cú thường

Cấu trúc

S + will not + be + N/Adj

S + will not + V(nguyên thể)

Lưu ý

will not = won’t

Ví dụ

– She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. (Cô ấy sẽ không vui trường hợp cô ấy ko vượt qua kỳ thi thi đầu vào ngày mai)

– We won’t be friends anymore. (Chúng ta vẫn không tiếp tục làm các bạn nữa.)

– I won’t bring champagne to lớn the các buổi party tonight. (Tớ sẽ không còn mang rượu Sâm-panh đến bữa tiệc tối ni đâu.)

– I won’t tell her the truth. (Tôi sẽ không còn nói cùng với cô ấy sự thật.)

3. Câu nghi vấn

 

Động từ tobe

Động từ thường

Cấu trúc

Q: Will + S + be + ?

A: Yes, S + will

No, S + won’t

Q: Will + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + will.

No, S + won’t.

Ví dụ

- Q: Will you be trang chủ tomorrow morning? (Sáng mai anh có ở trong nhà không?)

Yes, I A: No, I won’t (Không, anh sẽ không tồn tại ở nhà)

- Q: Will he be the last person khổng lồ leave the classroom? (Cậu ấy đã là người ở đầu cuối rời khỏi phòng học tập đúng không?)

A: Yes, he will (Có, cậu ấy vẫn ở lại)

- Q: Will you come back? (Anh có quay trở lại không?)

A: Yes, I will (Có, anh đã quay lại)

- Q: Will he go khổng lồ the post office to take the parcel for you? (Cậu ta sẽ tới bưu điện để thừa nhận bưu kiện đến em chứ?)

A: No, he won’t (Không, cậu ấy đang không)

*

> Tổng hợp: các thì trong tiếng anh

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Trạng trường đoản cú chỉ thời gian

– in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Động từ chỉ tài năng sẽ xảy ra

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ đến là

– perhaps: gồm lẽ

– probably: có lẽ

– Promise: hứa

III. CHỨC NĂNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

 

Ví dụ

Phân tích

 

Ví dụ 1:

– I miss my mom. I (drop)………by her house on the way to work tomorrow. (Tôi nhớ bà mẹ quá. Tôi vẫn rẽ qua nhà mẹ trên tuyến đường đi làm)

A. Drop B. Dropped C. Will drop

Có từ biểu đạt chỉ thời hạn trong tương lai

Là đưa ra quyết định được phát ra tại thời gian nói, không hẳn 1 ý định từ trước: Nhớ bà mẹ => nên ra quyết định sẽ mang lại thăm mẹ vào ngày mai

à Động từ phân tách ở thì sau này đơn

à Chọn đáp án C

Chức năng 1

Thì sau này đơn biểu đạt một đưa ra quyết định tại thời gian nói

 

Ví dụ 2:

–………you (open) ………the door for me please? (Bạn có thể vui lòng mở cửa dùm mình được không?)

A. Do………open

B. Did………open

C. Will ………open

Đề nghị ai đó l àm gì

à sử dụng thì sau này đơn

à Chọn lời giải C

Chức năng 2

Thì tương lai đối kháng dùng để mang ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

 

Ví dụ 3:

– I promise I (take) ……… you khổng lồ the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa hẹn là bà bầu sẽ đưa bé đến khu dã ngoại công viên nước đùa nếu người mẹ rảnh)

A. Will take

B. Take

C. Not use

Lời hẹn là sẽ làm cho ai kia điều gì à Động từ phân chia ở thì tương lai đơn

à Chọn câu trả lời A

Chức năng 3

Thì tương lai đơn được cần sử dụng cho lời hứa hẹn hẹn

 

IV. BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Viết những câu sau ở thì sau này thể bao phủ định cùng nghi vấn

(I / answer / the question)

➤ ____________________________________

(she / read / the book)

➤ ____________________________________

(they / drink / beer)

➤ ____________________________________

(we / send / the postcard)

➤ ____________________________________

(Vanessa / catch / the ball)

➤ ____________________________________

(James / mở cửa / the door) ?

➤ ____________________________________

(we / listen / to the radio)

➤ ____________________________________

(they / eat / fish)

➤ ____________________________________

(you / give / me / the apple) ?

➤ ____________________________________

(the computer / crash)

➤ ____________________________________

Bài tập 2: dùng từ nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. You/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Bài tập 3: mang đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

They (do) ……………… it for you tomorrow.My father (call) ……………… you in 5 minutes.We believe that she (recover) ………………from her illness soon.I promise I (return) ……………… school on time.If it rains, he (stay) ……………… at home.

Lời giải

Bài tập 1: Viết các câu sau ở thì tương lai thể bao phủ định cùng nghi vấn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt ngôn từ

1

I won’t answer the question.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Phí Đại Học Nam Cần Thơ 2020, Học Phí Đại Học Nam Cần Thơ 2019

 

2

She won’t read the book.

Động từ bỏ của Book còn tức là Đặt vị trí trước, thiết lập vé trước

3

Will they drink beer?

Drunk (adj): Say rượu

4

We won’t send the postcard.

 

5

Vanessa won’t catch the ball.

Ball /bɔ:l/ (n): ko kể nghĩa là quả bóng còn tức là buổi khiêu vũ

6

Will James open the door?

 

7

We won’t listen khổng lồ the radio.

 

8

They won’t eat fish.

Drink like a fish (thành ngữ): chỉ 1 bạn uống không ít rượu

VD: I worry about Nancy; she drinks like a fish. (Tôi lo mang đến Nancy; cô ấy uống quá nhiều rượu)

9

Will you give me the apple?

The apple of one’s eye (thành ngữ): Đặc biệt yêu thương qúy, đặc biệt yêu thương so với ai đó

VD: The youngest was the táo of his father"s eye. (Đứa con út là đứa mà cha nó ngọt ngào nhất)

10

The computer won’t crash.

 

Bài tập 2: cần sử dụng từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

→ She hopes that Mary will come lớn the các buổi party tonight.

Từ biểu đạt chỉ thời hạn tonight

 

2

→ I will finish my report in two days.

Từ biểu lộ chỉ thời gian in 2 days

Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)

3

→ If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

Xem thêm: Các Kiểu Tóc Ngắn Đi Dự Tiệc Sang Trọng, Các Kiểu Tóc Ngắn Đẹp Đi Dự Tiệc Cưới

Câu điều kiện loại 1

Hard hoàn toàn có thể vừa là Trạng trường đoản cú (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard khổng lồ Learn)

4

→ You look tired, so I will bring you something lớn eat.

Là quyết định được vạc ra tại thời gian nói, chưa hẳn 1 dự định từ trước

 

5

→ Will you please give me a lift khổng lồ the station?

Lời đề nghị => thực hiện thì tương lai đơn

- Lift (n): đi nhờ xe

- Lift = Elavator (n): Thang máy

- Escalator (n): thang cuốn

Bài tập 3: cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

will do

Từ tín hiệu chỉ thời gian tomorrow

 

2

will call

Từ biểu thị chỉ thời gian in five minutes

Các phrasal verbs phổ cập của call:

- hotline by: Ghé thăm ai trong khoảng thời hạn ngắn lúc tiện đường mang đến 1 khu vực khác

VD: I thought it my might be nice to call by Aunt Betty’s house on our way to Bristol. (Em nghĩ đây đã là ý hay nếu mình mang đến thăm bên dì Betty trên tuyến đường đến Bristol)

- gọi for: Công khai yêu cầu 1 việc nào đấy phải được trả thành

VD: The protesters were calling for the resignation of the president. (Những tín đồ biểu tình công khai minh bạch yêu ước tổng thống trường đoản cú chức)

- điện thoại tư vấn after: Đặt thương hiệu cho con theo tên của bạn khác, nhất là người trong thuộc gia đình

VD: We have called him Benjamin after his father. (Chúng tôi để tên mang đến thằng bé xíu là Benjamin tương tự tên ba nó)

3

will recover

Từ biểu đạt chỉ cách nhìn believe

 

4

will return

Từ tín hiệu lời hứa hẹn promise

Phân Biệt On time với In time:

- On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời gian như đã có dự tính

- In time (for something/ to bởi something) = vừa kịp giờ, vừa đúng vào lúc (làm gì đó)

5

will stay

Câu đk loại 1

 

2. Bài bác tập thực hành

Bài tập 1. Chuyển từ câu hỏi nghi vấn sang câu hỏi có từ nhằm hỏi:

Ví dụ:

Will she be at the meeting? =>When will she be at the meeting?Will David help me? => How will David help me?

Câu hỏi nghi vấn

Câu hỏi tất cả từ để hỏi

1. Will I go?

 
2. Will you come early? 
3. Will it be cold? 
4. Will she dance? 
5. Will he arrive soon? 
6. Will we cook? 
7. Will they leave? 

Bài tập 2. Chọn giải đáp đúng

In two days, I ………………….. My results.will know B. Would know C. Will be knowing‘There is the doorbell.’ ‘I ………………..’would go B. Am going C. Will goYou …………………… the decision that you made today.will be regretting B. Will regret C. Would regretWe ………………….. What happened to her.would never know B. Will never know C. Will never be knowingThe whole nation ……………….. Proud of you.Is B. Will be C. Would beThat …………………. Our gift to the school.will be B. Would be C. Will have beenKind words ………………….. Others joy.will give B. Would give C. Will be givingThis piece of wisdom ………………. You ten dollars.will cost B. Would cost C. Will be costingYou …………………… my position.will never understand B. Would never understand

C. Never understand

Someday I ........................ A novel.will be writing B. Will write C. Would writeI ……………………. This.will not permit B. Would not permit C. Will not be permittingHe ……………………… the test.cannot pass B. Will not pass C. Will not be passing

Bài tập 3: chấm dứt các câu sau

A: “There"s someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) and help you.”

If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.I _________________________ (be) there at four o"clock, I promise.A: “I’m cold.”

B: “I _________________________ (turn) on the fire.”

A: “She"s late.”

B: “Don"t worry she _________________________ (come).”

The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.They _________________________ (be) at home at 10 o"clock.I"m afraid I _________________________ (not / be) able khổng lồ come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o"clock.A: “Go and tidy your room.”

B: “I _________________________ (not / do) it!”

If it rains, we _________________________ (not / go) lớn the beach.In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.A: “I"m driving to lớn the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I"ll come with you.”

He _________________________ (not / buy) the car, if he can"t afford it.I"ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).According to lớn the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.A: “I"m really hungry.”

B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”

____________________ (they / come) tomorrow?When ____________________ (you / get) back?If you chiến bại your job, what ____________________ (you / do)?In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (she / get) the job, bởi vì you think?____________________ (David / be) at home this evening? What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?How ____________________ (he / get) here?

> Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về thì tương lai đơn giản (Simple future tense), mong muốn rằng sẽ giúp ích cho những em củng cố kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giỏi nhất, tạo bước đệm đoạt được điểm TOEIC cao như ý nhé!