Thêm dữ liệu vào bảng trong sql server

     
khóa đào tạo và huấn luyện Lập trình Phân tích xây dựng Sử dụng SQL hệ thống Insert, Delete, Update Table trong SQL hệ thống

Dẫn nhập

Như trong bài bác KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE sẽ đề cập, một Table (Bảng) bao hàm các Column (Trường nằm trong tính) và những Record (Bản ghi). Vào đó, các Record chính là dữ liệu đưa vào các Table tương ứng cấu tạo của dữ liệu định sẳn của những Column.

Bạn đang xem: Thêm dữ liệu vào bảng trong sql server

Tuy nhiên, trong quy trình lưu trữ dữ liệu, ta thấy rõ không chỉ lưu trữ mà Table còn yêu cầu phát sinh những hoạt độngTHÊM, XÓA, SỬA DỮ LIỆUvới một xuất xắc nhiều tài liệu trong Table. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tò mò các làm việc trên.

Nội dung chính

Để theo dõi cực tốt bài này, bạn nên xem qua các bài:

Trong bài xích này, bọn họ sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

Database mẫu thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table. Thao tác làm việc với tài liệu bằng Code.

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài xích này, bọn họ sử dụng database TRUONGHOCsau. Hoặc bạn có thể tự khởi chế tác Database có các Table tượng tự để nhớ bài tốt hơn.

--khởi chế tạo ra database TRUONGHOCCREATE DATABASE TRUONGHOCGO-- sử dụng databaseUSE TRUONGHOCGO -- tạo ra bảng HOCSINHCREATE TABLE HOCSINH(MAHS CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),NAM BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),DIEMTB FLOAT,)GO-- tạo nên bảng GIAOVIENCREATE TABLE GIAOVIEN(MAGV CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),Nam BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),LUONG MONEY)GO-- sinh sản bảng LOPHOCCREATE TABLE LOPHOC(MALOP CHAR(5),TENLOP NVARCHAR(30),SOLUONG INT)GO

Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table

Thêm/ Sửa/ Cập nhập tài liệu vào Table (Insert/ Update Record)

Để thêm hoặc sửa dữ liệu bằng giao diện, chúng ta tìm tới Table yêu cầu thêm/ sửa >Chuột yêu cầu > Edit top 200 rows.

*

Giao diện thêm/sửa dữ liệu trên table hiển thị như sau

Tạo một Record mới tại dòng bao gồm vị trí vệt * phía trước. Sau thời điểm nhập đủ dữ liệu thành phần quan trọng > Enter.Giá trị mặc định tại các trường nằm trong tính ban đầu là NULL Dòng có dấu mũi thương hiệu phía trước, biểu lộ Record hiện tại hành ai đang chọn. Tại đây bạn cũng có thể thêm/sửa một hay các thành phần nằm trong Record.

*

Trong quy trình thêm/ sửa dữ liệu, bạn cần để ý nhập tài liệu theo kết cấu của kiểu dữ liệu đã chọn trong quy trình khởi tạo Table ( những kiểu dữ liệu đã reviews trong bàiKIỂU DỮ LIỆU vào SQL)

Xoá dữliệu trên Table (Delete Record)

Xóa một record

Để xóa một record đã tất cả trong Table, tại record bắt buộc xóa > chuột yêu cầu > Delete.

*

Hoặc chúng ta có thể bấm vào trái vào vùng phía đằng trước record buộc phải xóa. > phímDelete. Hành lang cửa số thông báo chứng thực xuất hiện nay >Yes nhằm hoàn tất làm việc xóa một record.

*

Xóa đồng thời nhiều Record

Nếu bạn muốn xóa cùng lúc nhiều Record, nhấp giữ loài chuột trái vào phía đằng trước Record buộc phải xóakéo cho hết những record mong muốn xóa > phím Delete. Tương tự, cửa sổ thông tin yêu cầu chứng thực thao tác xóa.

Xem thêm: Cách Làm Mứt Dâu Tây Ăn Với Bánh Mì Ngon Mê Ly, Cách Làm Mứt Dâu Phết Bánh Mì Ngon Ngon

*

Thao tác với dữ liệu bằng code

Để việc làm việc với dữ liệu bằng code được tiện lợi và nhanh chóng hơn, Kteam khuyến khích bạn dùng công cụ cung ứng nhắc lệnh đã được hướng dẫn thiết lập trong bàiHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

Một số kết cấu nhập dữ liệu bằng code đề xuất lưu ý

Như bài KIỂU DỮ LIỆU vào SQLđã đề cập, trong quá trình khởi sinh sản Table, mỗi column được gán một kiểu tài liệu riêng. Vì chưng vậy, quá trình nhập liệu cũng cần vâng lệnh nguyên tắc để tài liệu nhập vào không trở nên lỗi. Sau đó là một số cấu trúc nhập liệu cơ bản:

*

*


Thêm Record theo column tùy chọn:

INSERT INTO

( column1, column2, column3, … , columnn, )

VALUES (

Gợi ký nhập dữ liệu, -- tên column1 – hình trạng dữ liệu khớp ứng column1

Gợi cam kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column2 – hình dạng dữ liệu khớp ứng column2

Gợi ký nhập dữ liệu, -- thương hiệu column3 – đẳng cấp dữ liệu tương ứng column3

)

Thêm Record theo lắp thêm tự kết cấu mặc định Column:

INSERT INTO

VALUES (

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column1 – hình trạng dữ liệu khớp ứng column1

Gợi ký nhập dữ liệu, -- thương hiệu column2 – hình dạng dữ liệu khớp ứng column2

Gợi cam kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column3 – hình dáng dữ liệu khớp ứng column3

)

Khi áp dụng công cầm cố nhắc lệnh, thao tác thêm record > SQL đang hiển thị cấu trúc mặc định của dữ liệu mới theo kiểu dữ liệu của column vào Table:

*

Ví dụ:

Thêm một Record bắt đầu vào table HOCSINH theo như đúng thứ tự khoác định của Table

--Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của TableINSERT dbo.HOCSINHVALUES ( "CS002" , -- MAHS - char(5) N"KIM LONG" , -- TEN - nvarchar(30) 1 , -- nam giới - bit "19940226", -- NGAYSINH - datetime "DONGNAI" , -- DIACHI - varchar(20) 9.0 -- DIEMTB - float )Lưu ý:

Từ khóa INTO gồm hoặc không phần lớn không gây ảnh hưởng đến cấu tạo lệnh.Dữ liệu nhập liệu cần được lưu tuần tự tương xứng thứ tựcolumn đã chọn.

Xóa tài liệu trong Table (Delete Record)

Xóa toàn cục dữ liệu bởi lệnh TRUNCATE với DELETE

Nếu các bạn để ý, trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE trong SQL; Kteam vẫn đề cập đến lệnh TRUNCATE để xóa toàn bộ dữ liệu trong Table cùng với cú pháp :

TRUNCATE TABLE

Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu lệnh DELETE cũng có tính năng xóa tất cả dữ liệu vào Table với cú pháp:

DELETE

Câu hỏi đề ra là:

Nếu chúng bao gồm cùng chức năng, tại sao cần phải thực hiện hai lệnh xóa tài liệu riêng biệt? Vậy chúng tất cả gì khác nhau? Sự biệt lập đó có ảnh hưởng gì đến làm việc truy vấn của công ty trong SQL. Hãy thuộc Kteam khám phá một số khác hoàn toàn cơ bạn dạng giữa hai lệnh này!


*

*

*

*

*

Một số lấy ví dụ như về xóa tài liệu có điều kiện

Ở phần này, họ thực hiện một trong những ví dụ sau để hiểu rõ hơn về phong thái xóa dữ liệu trong Table. Nhập dữ liệu vào DatabaseTRUONGHOC đầu bài để bạn cũng có thể thao tác dễ dãi hơn với các lệnh truy vấn sau. Dưới đó là database mẫu đã được cập nhập dữ liệu

*

Ví dụ 1: Xóa tất cả dữ liệu trong Table HOCSINH, ta áp dụng lệnh:

DELETE dbo.HOCSINHHoặc

TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINHVí dụ 2: Xóa hầu như giáo viên có lương hơn 5000:

DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG >5000Ví dụ 3: Xóa các giáo viên gồm lương hơn 5000 cùng mã số cô giáo DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG > 5000 and MAGV Ví dụ 4: Xóa những học viên có điểm TB là 1; 8; 9.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)Ví dụ 5: Xóa những học viên có mã học sinh thuộc list FD001, FD002, FD003

SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ("FD002","FD001")Ví dụ 6: Xóa những học sinh có điểm trong tầm 1 mang lại 8

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 & 8Ví dụ 7: Xóa những học viên có địa chỉ cửa hàng không phải ở Đà Lạt.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT like "DALAT"

Cập nhập tài liệu trong Table (Update Record)

Cú pháp:UPDATE

SET , ,…,,

WHERE

Lưu ý:

Nếu các bạn không thực hiện WHERE vào lệnh sửa dữ liệu > tất cả các Record vào Table phần đông bị cập nhập dữ liệu.

Ví dụ minh họa:

Với Table GIAOVIEN thuở đầu có dữ liệu như sau

*

Ví dụ 1: Cập nhập Lương của toàn bộ giáo viên thành 10000

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 10000

*

Ví dụ 2: Cập nhập lương của toàn bộ giáo viên thành 10000 và địa chỉ tại DALAT

UPDATE dbo.GIAOVIEN phối LUONG = 10000, DIACHI ="DALAT"

*

Ví dụ 3: Cập nhập lương của những giáo viên nam giới thành 1

UPDATE dbo.GIAOVIEN set LUONG = 1WHERE Nam="1"

*

Kết

Trong bài bác này, bọn họ đã biết phương pháp thêm, xóa sửa dữ liệuSQL.

Bài sau, họ sẽ bắt đầu tìm hiểu về KHÓA CHÍNH trong SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại comment hoặc góp ý của bạn để phân phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –Thử thách –Không không tự tin khó”.

Xem thêm: Sau Sinh Xong Ăn Mít Chín Được Không ? Bật Mí 4 Tác Dụng Của Mít Với Mẹ Bỉm Sữa

Tải xuống


Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không ra mắt suôn sẻ như muốn muốn. Bạn có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!

*

Thảo luận

Nếu các bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng rụt rè đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện giangdien.com.vn.com để nhận thấy sự hỗ trợ từ cộng đồng.