THE MINISTER OF THE EDUCATION AND

     

Choose the answer that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning khổng lồ the original one.

Bạn đang xem: The minister of the education and


Câu 273569: The Minister of the Education & Training Department appeared on TV last night to _______ his new policy.

A. public

B.

Xem thêm: Sửa Chữa Máy Rửa Xe Bị Mất Áp Là Gì? Khắc Phục Các Lỗi Thường Gặp Ở Máy Xịt Rửa Xe

publicly 

C. publicize

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Wifi Trên Iphone 5, 5S, 6 Bằng Hình Ảnh

publicizing


Giải bỏ ra tiết:

Giải thích:

 Ta áp dụng “to V” để biểu đạt mục đích

Public (a): công cộng

Publicly (adv): công khai

Publicize (v): công bố

Tạm dịch: bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã xuất hiện thêm trên truyền hình về tối qua để chào làng chính sách mới của ông.

Đáp án: C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát