Sơ Đồ Trao Đổi Khí

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (3.1 MB, 19 trang )

Đang xem: Sự hiệp thương khí trong hô hấp của thực vậtBạn đang xem: Sơ đồ trao đổi khí


Xem thêm: Cách Nấu Chè Nếp Đậu Đỏ Với Nếp Thơm Dẻo, Ngọt Bùi Cực Đơn Giản Tại NhàXem thêm: Nguyên Nhân Đau Gan Bàn Chân Là Gì? Điều Trị Bằng Cách Nào? Viêm Cân Gan Bàn Chân Là Gì

Trong quá trình hô hấp, thực vật dụng hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.Khoa họcHOẠT ĐỘNG 2: Sự hội đàm chất giữa thực vật dụng với môi trường.Khoa học2/ Sự thảo luận thức nạp năng lượng ở thực vật ra mắt như nỗ lực nào?THẢO LUẬN NHÓM 4ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụ Thải raKhí các-bô-nícNướcCác chất khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác

* Sơ thiết bị sự hiệp thương thức ăn ở thực vật.ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụ Thải raKhí các-bô-nícNướcCác hóa học khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác* Sơ vật sự thương lượng thức ăn uống ở thực vật.Khoa học2/ Sự hội đàm thức nạp năng lượng ở thực vật diễn ra như ráng nào?*Thực đồ vật dùng tích điện ánh sáng phương diện trời nhằm tổng hợp những chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ những chất vô sinh (nước, hóa học khoáng, khí các-bô-níc). Những chất hữu cơ này được dùng làm nuôi cây.Khoa họcHOẠT ĐỘNG 2: Sự thảo luận chất thân thực đồ dùng với môi trường.541632 Ử L ÍCâu 5: Để môi trường xung quanh trong lành, hóa học thải cần được thiết kế gì? K H N G K H íCâu 4: Thực vật phải gì để quang hợp và hô hấp?Câu 1: Đây là khí không gia hạn sự cháy? H Í N I T ƠCâu 6: không khí chuyển động tạo thành gì? G ÓCâu 3: Đây là khí thực vật dụng thải ra trong quá trình hô hấp? K H C A C B Ô N I C Câu 2: cây trồng được gọi bình thường là gì? T Ự C V Ậ T 543210KH Í Ô X I K H Í Ô X IKhoa họcHOẠT ĐỘNG 1: Trong quy trình sống thực vật rước gì với thải ra môi trường xung quanh những gì?HOẠT ĐỘNG 2: Sự đàm phán chất thân thực đồ gia dụng với môi

trường. – cũng như người và động vật, thực vật nên khí ô-xi nhằm hô hấp và bảo trì các chuyển động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thựcvật kêt nạp khí ô-xi cùng thải ra khí các-bô-níc. – Thực trang bị dùng tích điện ánh sáng mặt trời nhằm tổng hợp các chất cơ học (ví dụ hóa học đường, bột) từ những chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô- níc).Các chất hữu cơ này được dùng làm nuôi cây.Ghi nhớ:Khoa họcDẶN DÒ: