SỐ ĐỈNH CỦA ĐA GIÁC CÓ TỔNG CÁC GÓC TRONG BẰNG 1080

     

biết tổng cộng đo những góc của nhiều giác n cạnh là (n-2).180 độ. Một nhiều giác n cạnh có tổng các góc trừ đi góc A của nó bằng 570 đó. Tính góc A với n?


*

*

Một nhiều giác gồm tổng những góc trong là 1080 độ thì nhiều giác đó có số đỉnh là 3 .Bạn vẫn xem: Số đỉnh của đa giác tất cả tổng góc trong bằng 1080

Ta dùng cách thức quy hấp thụ cho bài xích toán.Bạn đang xem: Số đỉnh của đa giác gồm tổng góc trong bằng 1080

+ cùng với n = 3 thì rõ ràng đúng

Giả sử nó đúng cùng với n = k. Tức là với đa giác có k cạnh thì góc trong tất cả số đo bằng(k−2)1080o(k−2)1080o

Ta minh chứng nó đúng cùng với k+1.

Bạn đang xem: Số đỉnh của đa giác có tổng các góc trong bằng 1080

Thật vậy với đa giác bao gồm k+1 cạnh thì ta rất có thể tạo bắt buộc đa giác gồm k cạnh bằng phương pháp nối nhị đỉnh sát nhau nhất. Thì hiển nhiên nhiều giác đó gồm số đo bằng(k−2).1080o(k−2).180o. Vì ta nối nhì đỉnh gần nhau nhất yêu cầu sẽ tạo nên một tam giác, bao gồm số đo bởi 1080 độ.

Như vậy đa giác k+1 cạnh gồm số đo góc bởi :

(k−2).1080o+10800=.1080o(k−2).1080o+10800=.1080o

Vậy đpcm đúng . Số đỉnhcủa nhiều giác là 3 .

Đúng 0
comment (0)

Một nhiều giác tất cả tổng số đo những góc vào gấp 2 lần tổng số đo các góc bên cạnh thì số cạnh của nhiều giác kia là từng nào ?

Lớp 8 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

6 cạnh

Đúng 0
phản hồi (0)

CMR một nhiều giác lồi n cạnh tất cả số đường chéo là: n(n-3)/2 và gồm tổng số đo những góc vào của nhiều giác là (n-2).180

Lớp 8 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

hình n giác vẽ những đường chéo từ 1 đỉnh bất kỳ của nhiều giác đó

khi đó các đuờng chéo cánh và những cạnh tạo ra thành (n-2) tam giác

nên ta được tổng cộng đo những góc của n giác chính là tổng số đo của ( n -2) tam giác

suy ra : toàn bô đo những góc là : ( n- 2) . 180

học tốt

Đúng 0
bình luận (0)

Một đa giác đều sở hữu tổng số đo tất cả các góc quanh đó và một góc trong của nhiều giác là 480 0 . Hỏi nhiều giác mọi đó có mấy cạnh?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 8 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Gọi n là số cạnh của nhiều giác đều nên tìm (n ≥ 3)

Mỗi góc của đa giác đều có số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc kế bên của một nhiều giác là 3600

Theo bài xích ra ta tất cả phương trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4800

ó = 4800 - 3600

ó = 1200

ó 1800.n – 3600 = 1200 .n

ó 1800.n – 1200 .n = 3600

ó 600.n = 3600

ó n = 3600: 600

ó n = 6

Đáp án nên chọn là: C

Đúng 0
phản hồi (0)

Một nhiều giác đều phải sở hữu tổng số đo tất cả các góc kế bên và một góc vào của đa giác là 468 0 . Hỏi đa giác đa số đó tất cả mấy cạnh?

A.5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 8 Toán 1 0 gửi Hủy

Gọi n là số cạnh của đa giác đều yêu cầu tìm (n ≥ 3)

Mỗi góc vào của nhiều giác đều sở hữu số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc không tính của một đa giác là 3600

Theo bài ra ta bao gồm phương trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4680

ó = 4680 - 3600

ó = 1080

ó 1800.n – 3600 = 1080 .n

ó 1800.n – 1080 .n = 3600

ó 720.n = 3600

ó n = 3600: 720

ó n = 5

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Đúng 0
bình luận (0)

1 nhiều giác bao gồm tổng các góc trong = 180 độ. Hỏi nhiều giác có mấy cạnh

Lớp 8 Toán 2 0 gửi Hủy

1 nhiều giác bao gồm tổng những góc vào = 1800

=> nhiều giác đó bao gồm 3 cạnh

( do tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800)

Đúng 0
bình luận (0)

không biết

Đúng 0
comment (0) Sgk tập 1 - trang 132

Điền vào nơi trống trong các câu sau :

a) hiểu được tổng số đo những góc của một nhiều giác n cạnh là(widehatA_1+widehatA_2+widehatA_3+.....+widehatA_n=left(n-2 ight).180^0). Vậy toàn bô đo những góc của một nhiều giác 7 cạnh là .......

Xem thêm: Bản Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12, Beecost Mua Thông Minh

b) Đa giác mọi là đa giác gồm .....

c) biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác số đông n cạnh là(dfracleft(n-2 ight).180^0n), vậy :

Số đo từng góc của ngũ giác phần đông là ..............

Số đo từng góc của lụcgiác rất nhiều là ..............

Xem thêm: Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính, Tải 2 Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án )

Lớp 8 Toán Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích s đa giác 1 0 giữ hộ Hủy

a) tổng cộng đo những góc của một nhiều giác n cạnh = ((7-2).180^0) = (900^0)

b)Số đo từng góc của ngũ giác phần đông là : (frac(5-2).180^05)= (108^0)

Số đo mỗi góc của lục giác phần nhiều là (frac(6-2).180^06)= (120^0)

Đúng 0
phản hồi (0)

một nhiều giác bao gồm tổng số đo các góc vào là 1080. Vậy số cạnh của nhiều giác kia là

Lớp 8 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Gọi nn là số đỉnh của nhiều giác

Ta gồm : (180^0cdotleft(n-2 ight)=1080^0)

⟹n=8

Đúng 0
bình luận (0)

Một đa giác bao gồm tổng những góc ngoại trừ và một góc trong bởi 500 độ. Tính số cạnh của nhiều giác đó.