SAU GIỚI TỪ OF LÀ GÌ

     

Trong giờ Anh có rất nhiều loại từ bỏ như danh từ, tính từ và trạng từ, rượu cồn từ, giới từ, liên từ. Mỗi các loại từ lại đảm nhiệm một chức năng trong câu? từ bây giờ du học New Vision sẽ share với chúng ta về giới từ bỏ trong giờ Anh. Vậy sau giới từ là gì? Giới trường đoản cú là gì?

1. Giới từ là gì? Sau giới từ là gì?

*

Giới tự trong giờ Anh

Giới trường đoản cú được dùng để bổ nghĩa cho danh từ, đụng từ với chúng dùng làm nối danh trường đoản cú hoặc đại từ với trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Sau giới từ of là gì

Đang xem: Sau giới từ of là gì

2. Vị trí của giới từ trong câu

Giới từ tất cả vị trí linh thiêng hoạt trong câu giờ Anh. Xem phần văn bản dưới các bạn sẽ biết sau giới tự là gì?

– Sau giới từ bỏ là danh tự hoặc đại từ

Ví dụ: She went khổng lồ school at the age of six

He usually visits me on Sundays

*

Cách dùng của giới từ bỏ at, on, in

– Một vài trường phù hợp giới trường đoản cú lại che khuất động trường đoản cú (trừ sau “but” và “except” ) và rượu cồn từ phải đặt ở dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt tại trước đại tự hoặc đặt ở cuối câu với một trong những trường phù hợp dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

– Giới từ hoàn toàn có thể là một từ lẻ loi như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới tự cũng có thể là một cụm từ như: in spite of, on account of, in front of, for the sake of…

Chú ý: lược bỏ “to”và “for” trước tân ngữ con gián tiếp. đối chiếu 2 câu bên dưới đây.

I gave the book lớn TomI gave Tom the book

– Tân ngữ con gián tiếp hoàn toàn có thể đặt trước cùng giới từ bỏ “to” bị lược bỏ

– bạn có thể sử dụng cấu tạo này với các động từ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the bản đồ to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 khổng lồ Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Tương tự, họ cũng có thể lược vứt “for”. Cấu tạo này có thể được áp dụng với những động từ bỏ sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Chức năng của giới từ

*

Sau giới trường đoản cú là gì?

– Giới trường đoản cú kết phù hợp với danh tự (hoặc đại từ) để chế tạo ra thành một cụm từ. Cụm từ đó rất có thể là:

Ngữ tính trường đoản cú (bổ nghĩa cho một danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t lượt thích the sound of a jet engine

Ngữ trạng trường đoản cú (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý: cần phân biệt hai công dụng này. Thuộc một nhiều từ, có thể ở trường đúng theo này là ngữ trạng từ, nghỉ ngơi trường hợp dị thường là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the mở cửa air. (trạng ngữ, vấp ngã nghĩa cho động từ “does”)

Exercies in the mở cửa air are healthy. (tính từ, ngã nghĩa mang lại danh tự “exercises”)

Một số từ rất có thể vừa sử dụng làm giới từ, vừa dùng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần phân biệt tác dụng của những từ kia trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door và he came in (phó từ).

4. Luật lệ hình tam giác nhằm nhớ những giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta thường được sử dụng ba giới từ bỏ chỉ thời gian đó là “in”, “on”, “at”, nhiều bạn háy quên giới tự này. Giải pháp học qua hình tam giác để giúp bạn xử lý vấn đề này. Các bạn hãy tưởng tượng thực hiện “in”, “on”, “at” như một tam giác ngược hoặc chiếc phễu. Loại phễu này thanh lọc dần những cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc sút dần nấc độ tầm thường chung, tăng nhiều mức độ thay thể.

– Giới từ bỏ “in” là đỉnh của mẫu phễu

Với ý nghĩa chỉ đều thứ phệ nhất, thông thường nhất. Với “in” thường được dùng trước hồ hết từ chỉ thời hạn khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 1

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” sử dụng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ phổ biến nhát cho tới week (tuần), vị trí từ tầm thường nhất cho tới thị trấn, làng mạc xóm bên cạnh in the morning, afternoon, evening. Mẫu phễu lọc dần những cụm trường đoản cú chỉ thời gian, vị trí giúp các bạn sử dụng đúng mực các trạng từ bỏ “in”, “on”, “at”.

– Giới từ bỏ “on”- phần duy trì của phễu

Về “on” dùng cho ngày gắng thể, hoặc một lúc nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường thích hợp ngoại lệ: on my luch break.

Về vị trí “on” sử dụng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” sử dụng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho tới ngày, dịp, địa điểm là những vùng.

– Giới từ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi kèm theo với thời gian và địa điểm ví dụ nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường hợp ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Hướng Dẫn 6 Cách Tạo Nhiều Tài Khoản Zalo Trên Điện Thoại, Máy Tính

Như vậy, bí quyết dùng giới từ thời gian, địa điểm của cha giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo nguyên tắc hình phễu, ngoài một vài ngoại lệ như trên.