06 Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Nước Ngoài Để Xin Visa

     

Mẫu đưa ra quyết định về câu hỏi cử nhân viên cấp dưới đi công tác

Mẫu ra quyết định về bài toán cử nhân viên đi công tác là mẫu bạn dạng quyết định được lập ra để ra quyết định về vấn đề của nhân viên đi công tác của doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin doanh nghiệp doanh nghiệp, thông tin người được cử đi công tác...

Bạn đang xem: 06 mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài để xin visa

Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và cài về mẫu quyết định cử nhân viên đi công tác làm việc tại đây.

Mẫu giấy ý kiến đề nghị cử đi công tác

Mẫu phiếu công tác xây dựng bê tông cọc khoan nhồi

Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu quyết định về việc cử nhân viên đi công tác


Nội dung cơ phiên bản của mẫu ra quyết định về câu hỏi cử nhân viên cấp dưới đi công tác như sau:

CÔNG TY ...................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc*******
Số: .........................., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNHVề việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐCCÔNG TY .............................

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động vui chơi của Công ty .....................................

Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ra quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

- Ông .............................................................................................................

Xem thêm: Bói Tình Yêu Nam Song Tử Và Nữ Sư Tử Và Nữ Sư Tử, Mức Độ Hòa Hợp Giữa Song Tử Và Sư Tử

- Bà ...............................................................................................................

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

- Đơn vị cho Công tác: ....................................................................................


- Địa điểm đến công tác: .................................................................................

- thời hạn đi công tác: ...................................................................................

- phương tiện đi công tác: ...............................................................................

Điều 3. Những Ông, Bà mang tên nêu trên Điều 1 thừa kế đầy đủ chế độ công tác giá tiền theo quy chế tài chủ yếu của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký. Các Ông, Bà và thành phần có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- lưu VP

GIÁM ĐỐC(Ký tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
1 29.378
Chia sẻ bài viết
sở hữu về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin yêu thích hợp cho chính mình tại những liên kết dưới đây.

Xem thêm: Mẫu Sổ Giao Nhận Hồ Sơ - Mẫu Sổ Giao Nhận Tài Liệu


0 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

meta.vn. Bản quyền © 2022 giangdien.com.vn.