Phiếu Đánh Giá Và Phân Loại Công Chức

     
Nhằm nắm rõ phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… cơ mà công chức bắt buộc được reviews hằng năm. Dưới đó là mẫu phiếu reviews và phía dẫn cụ thể cách ghi biểu mẫu này.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại công chức


Phiếu review công chức là gì? mẫu mã phiếu tiến công giá, phân một số loại công chức và giải pháp ghi Công chức được đánh giá theo 6 ngôn từ chính? Công chức được đánh giá theo tiêu chuẩn xếp nhiều loại mới? Thời điểm đánh giá hàng năm công chức 

Phiếu nhận xét công chức là gì?

Theo cơ chế tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, phiếu tấn công giá, xếp loại unique công chức là một trong những trong những văn phiên bản lưu giữ công dụng đánh giá, xếp nhiều loại công chức, được lưu vào hồ sơ công chức.
Ngoài Phiếu này, hồ sơ công chức còn bao gồm:- Biên bản cuộc họp nhận xét, tấn công giá.- dấn xét của cấp ủy nơi công tác làm việc (nếu có).- kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cấp gồm thẩm quyền.Mẫu phiếu này là mẫu mã số 02 ban hành tại Phụ lục kèm Nghị định 90/2020/NĐ-CP này.Mẫu phiếu đánh giá, phân một số loại công chức và bí quyết ghi
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC Năm...........Họ với tên: .....................................................................................................Chức vụ, chức danh: ....................................................................................Đơn vị công tác: ...........................................................................................I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chính trị bốn tưởng:.....................................................................................2. Đạo đức, lối sống:………….......................................................................3. Tác phong, lề lối làm việc:.........................................................................4. Ý thức tổ chức kỷ luật:...............................................................................5. Kết quả thực hiện nay chức trách, trách nhiệm được giao (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến trình công việc):……6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp lớn (đối với phần đông vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết các bước của người dân và doanh nghiệp): ……………………..........................................................................PHẦN DÀNH RIÊNG cho CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ7. Kết quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lí lý, phụ trách (xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ trả thành, chất lượng, quy trình công việc): ........................................................8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:.....................................................................9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:....................................................................II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự nhấn xét ưu, khuyết điểm:…………….…………………………………2. Trường đoản cú xếp một số loại chất lượng:………………………………………………………(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm; không ngừng nhiệm vụ)......., ngày.... Tháng.... Năm.....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ bọn họ tên)III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Phần dành cho tất cả những người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có)).............................................................................................................., ngày ....tháng....năm......

Xem thêm: Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Java Core (Phần 1), Câu Hỏi Phỏng Vấn Java Core

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần dành cho cấp gồm thẩm quyền đánh giá)1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:.......................................................................2. Hiệu quả đánh giá, xếp một số loại chất lượng:.....................................................(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ).3. đánh giá và nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:………………....., ngày ....tháng....năm.....NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Kýtên, ghi rõ chúng ta tên)
Phiếu này bao gồm 04 phần:- Công chức tự tấn công giá tác dụng công tác, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân theo các tiêu chí: chính trị bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp lối sống, tác phong lề lối làm cho việc, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, kết quả thực hiện tại chức trách, trọng trách được giao, thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp.- Tự tiến công giá, thừa nhận xết, xếp loại unique của công chức: căn cứ vào những ưu điểm, điểm yếu của mình, công chức tự tấn công giá bản thân thuộc một trong 4 tiêu chí: ngừng xuất nhan sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm; không dứt nhiệm vụ;- Ý con kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp làm chủ công chức;- tác dụng đánh giá, phân các loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để lấy ra tấn công giá, phân các loại công bằng, phân biệt nhất.Dưới đó là ví dụ chi tiết cách điền vào mẫu Phiếu reviews của công chức:
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC Năm...........Họ và tên: Nguyễn Văn AChức vụ, chức danh: kế toán tài chính viênĐơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A - thị xã B - tỉnh CI. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ1. Chủ yếu trị tứ tưởng: Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong triển khai nhiệm vụ được giao.2. Đạo đức, lối sống: luôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; tất cả lối sinh sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.3. Tác phong, lề lối làm cho việc: luôn giao tiếp, xử sự đúng mực khi tiếp xúc cùng với đồng nghiệp; thao tác làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện lòng tin tự phê bình cùng phê bình đúng mực.4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:...............................................................................5. Tác dụng thực hiện tại chức trách, trách nhiệm được giao (xác xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, hóa học lượng, quy trình công việc): bảo vệ đúng tiến độ, quality đã để ra.6. Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp lớn (đối với đông đảo vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của fan dân với doanh nghiệp): Đúng mực và xử lý mọi tình huống hợp lý, gồm tính thuyết phục, không khiến phiền hàPHẦN DÀNH RIÊNG cho CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, cai quản lý, phụ trách (xác xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, hóa học lượng, quá trình công việc): ........................................................8. Năng lượng lãnh đạo, quản ngại lý:.....................................................................9. Năng lượng tập hợp, đoàn kết:....................................................................II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG1. Tự dìm xét ưu, khuyết điểm:- Ưu điểm: Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao…- Nhược điểm: tuy vậy, vị nhiều yếu ớt tố khách hàng quan cũng giống như chủ quan tiền mà một trong những nhiệm vụ chưa đã có được mức như hy vọng đợi…2. Trường đoản cú xếp loại chất lượng: xong xuôi tốt nhiệm vụ(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; xong tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm; không xong xuôi nhiệm vụ)......., ngày.... Tháng.... Năm.....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ bọn họ tên)III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có)).............................................................................................................., ngày ....tháng....năm......NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần giành riêng cho cấp tất cả thẩm quyền tiến công giá)1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:.......................................................................2. Kết quả đánh giá, xếp các loại chất lượng:.....................................................(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; xong tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không kết thúc nhiệm vụ).3. Nhận định chiều hướng, triển vọng cách tân và phát triển của cán bộ:………………....., ngày ....tháng....năm.....

Xem thêm: Baảng Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh, Bảng Động Từ Bất Quy Tắc

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Kýtên, ghi rõ bọn họ tên)

Công chức được đánh giá theo 6 câu chữ chính?

*
biện pháp điền phiếu review công chức tiên tiến nhất (Ảnh minh họa)

Công chức được nhận xét theo tiêu chí xếp loại mới?

- Tại thời khắc đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt gồm lý do quang minh chính đại hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản, công chức đang làm report tự tấn công giá, dấn mức xếp nhiều loại gửi cơ quan, tổ chức đang công tác làm việc để triển khai đánh giá, xếp các loại theo quy định.Trên đó là mẫuPhiếu review công chứcvà biện pháp ghi đưa ra tiết. Công chức có thể dựa vào lấy một ví dụ và địa thế căn cứ vào thực trạng thực tế của bản thân mình để điền tuy thế phải đảm bảo an toàn phải dìm xét trung thực, khách quan.Nếu còn thắc mắc, người hâm mộ vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.