Phần Mềm Cùng Học Toán 4

     

Giải Tin học tập 4 bài bác 1: học tập toán với ứng dụng Cùng học tập toán 4

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4

Màn hình mặt thể hiện bài xích học nhận thấy phân số:

*

Phân số trong screen trên là phân số nào?

Lời giải:

- Phân số trong screen trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học 4 

Nút lệnh nào bên dưới đây cho phép em luyện tập rút gọn gàng phân số:

*

Lời giải:

*

- Nút lệnh rút gọn phân số là:

*

Bài 3 trang 58 SGK Tin học tập 4

Luyện tập so sánh số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng 

*
 trên màn hình. Mẫu của những bài luyện này như hình bên.

*

Hãy phân tích những số sau theo mẫu mã trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục

6 đơn vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 đơn vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 đối chọi vị

Bài thực hành thực tế 1 trang 56 SGK Tin học 4

Luyện tập phép phân tách cho số tất cả hai chữ số không nhẩm bằng cách nháy con chuột lên biểu tượng trong cửa sổ chính. Em sẽ luyện tập theo các bài sau:

Lời giải:

*

Bài thực hành 2 trang 57 SGK Tin học tập 4

 Luyện tập phép phân chia cho số bao gồm hai chữ số bao gồm nhẩm bằng phương pháp nháy loài chuột lên biểu tượng 

*
 trong hành lang cửa số chính.

Lời giải:

*

Bài thực hành thực tế 3 trang 57 SGK Tin học tập 4

Luyện tập cộng, trừ phân số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng

*
trong hành lang cửa số chính