On The Ground Là Gì

     
*

Giải thích nghĩa của cụm từ "On the ground"

Nghĩa là: vào dân chúng, trong nội bộ dân chúng

Ví dụ:


- Their political ideas have a lot of tư vấn on the ground.

Bạn đang xem: On the ground là gì

Ý tưởng bao gồm trị của người thừa kế có rất nhiều sự ủng hộ

- Many critics have objected to lớn the proposal on the grounds that it would be too costly.

Nhiều đơn vị phê bình sẽ phản đối đề xuất này với lý do nó thừa tốn kém.

- Some commentary is given by experts in the TV studios in London. But they also want reports from their journalist "on the ground". This means that the journalist is actually in Syria where the war is happening.

Một số phản hồi được chuyển ra do các chuyên gia trong studio truyền hình ở London. Tuy thế họ cũng muốn report từ bên báo của họ "trong dân chúng". Điều này tức là nhà báo thực sự vẫn ở Syria, nơi cuộc chiến tranh đang xảy ra.

- Politicians say that there is no fighting, but people on the ground experience violence every day.

Các thiết yếu trị gia nói rằng không có đánh nhau, nhưng những người dân thực sự buộc phải trải qua bạo lực mỗi ngày.

Cách dùng giới trường đoản cú On, at cùng in trong câu

Sử dụng in, on, at nhằm chỉ thời gian

1. áp dụng “in” chỉ thời gian

→ Được dùng làm chỉ khoảng thời gian dài: tháng, năm, mùa, thập niên, cố kỷ.

E.g. She was born in 1999

(Cô ấy được sinh ra vào thời điểm năm 1989)

→ Được dùng trong một kỳ nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày.

E.g. We start lớn work at 8 in the mornings.

(Họ bắt đầu làm việc lúc 8 giờ những buổi sáng)

→ Được dùng để chỉ khoảng thời gian phải mất nhằm hoàn thánh việc gì đấy hoặc khoảng thời gian trong tương lai.

E.g. She did the crossword in 5 minutes.

(Cô ấy vẫn giải trò chơi ô chữ trong 5 phút.)

E.g. The supermarket will xuất hiện in three weeks.

(Siêu thị đang mở trong 3 tuần tới)

Lưu ý: in two weeks = two weeks from now

2. Thực hiện on chỉ thời gian

→ Được dùng để làm chỉ ngày trong tuần, vào tháng, những năm hoặc ngày trong kỳ nghỉ

E.g. Do you usually go out on Sunday evernings?

(Bạn tất cả thường ra phía bên ngoài tối vật dụng Bảy không?).

E.g. Her birthday is on 7th Match (Sinh nhật cô ấy là 7/3)

3. áp dụng at chỉ thời gian

→ Được dùng làm chi thời điểm.

at 5pmat midnightat noonat nightat luchtimeat sunsetat dawnat sunriseat the age of

E.g. Phone me at luchtime (Gọi mang đến tôi vào khung giờ ăn trưa)

E.g. I got married at the age of 26 (Tôi vẫn kết hôn trong tuổi 26)

→ Được dùng để làm nói về gần như kỳ nghỉ

At the weekend: vào thời gian cuối tuầnAt weekends: vào thời điểm cuối tuầnAt Christmas: Vào Giáng SinhAt New Year: Vào cơ hội tếtAt Easter: Vào lễ Phục sinhAt Thankgiving: trên lễ Tạ ơn

E.g. We often give each other presents at Christmas

(Chúng tôi thường tặng qua nhau vào dịp nghỉ lễ hội Giáng sinh)

→ Dùng trong những cụm từ chỉ khoảng thời gian.

At the momentAt presentAt the same timeAt that timeAt first

E.g. She am tired at present (Cô ấy đã mệt)

Sử dụng in, on, at để chỉ vị trí chốn

1. áp dụng in chỉ chỗ chốn

→ Để chỉ vị trí bên trong một diện tích, hoặc trong không gian 3 chiều. Khi gồm vật gì đấy được bao quanh.

E.g. Look at the children who are swimming in the pool.

(Hãy trông chừng hồ hết đứa trẻ đang bơi trong hồ.)

→ Một số nhiều từ chỉ xứ sở nhất định.

in the worldin a linein a querein a row,in a bookin a newspaperin a magazinein a photoin a picturein a pocketin a boxin a bottle

E.g. Everest is the highest mountain in the world.

(Everest là ngọn núi cao nhất trên chũm giới).

→ Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố, quốc gia,…

E.g. I am living in Lung Cu District. (Tôi đang sống ở thị xã Lũng Cú)

→ Được dùng với phương tiện đi lại đi lại.

Xem thêm: Quạt Trần Nên Sử Dụng Chiết Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Quạt Trần Đơn Giản

E.g. We arrived there in a car. (Chúng tôi đang đi đến đó bên trên một loại xe hơi)

→ Được dùng để nói về vị trí một người mà không kèm theo mạo từ.

E.g. His mother is in hospital now.

(Mẹ của anh ấy ấy hiện giờ đang sinh sống trong dịch viện).

→ Được dùng chỉ phương hướng hoặc một số cụm tự chỉ khu vực chốn.

in the southin the eastin the westin the middle ofin the backfront of

E.g. Can Tho city is in the south of Viet Nam.

(Thành phố đề xuất Thơ thì nằm tại vị trí phía nam giới của Việt Nam.)

2. áp dụng on chỉ chỗ chốn

→ dùng để chỉ vị trí trên bề mặt.

On the tableon the carpeton the wallon the ceilingon the blackboardon the screenon the pavementon the dooron the shirton the mapon the page

E.g. The is some dirty on my T-shirt. (Có một vài vết dơ trên chiêc áo phông thun của tôi.)

→ Để chỉ nơi chốn hoặc số tầng nhà.

on the platformon the railwayon the farmon the islandon the riveron the beachon the coaston the groundon the 1st floor

E.g. They are working on the 20th floor. (Họ đang làm việc trên tầng 20.)

Được dùng để làm chỉ tên đường. Giải pháp dùng này chỉ dùng theo văn phong bạn Mỹ. Theo văn phong fan anh có thể dùng tự in nhằm chỉ thương hiệu đường.

E.g. I have lived on this road for 15 years. (Tôi đã sống trên con phố này được 15 năm.)

on the buson the trainon the planeon the bicycleon the horseon the motorbike

E.g. There were too many people on the bus. (Có rất nhiều người trên xe buýt.)

→ Được cần sử dụng trong một trong những cụm tự chỉ vị trí.

on the lefton the righton the bottomon the topon the fronton the back.. Of

E.g. Write your name on the đen of answer sheet.

(Viết tên chúng ta vào khía cạnh sau của tờ giấy trả lời.)

3. Thực hiện at chỉ khu vực chốn

→ Dùng nhằm chỉ vị trí tại một điểm.

At homeat the topat the bottomat the stationat the airportat the doorat the crossroadat the officeat the seasideat the beginingat the over of

E.g. The train stops for an hour at FrankFurt.

(Tàu sẽ tạm dừng tại FrankFurt trong vòng một tiếng).

→ Dùng để chỉ một nơi bự hơn, nếu bọn họ chỉ xét địa điểm này như một địa điểm.

E.g. Let’s meet at the club.

(Hãy gặp gỡ mặt nhau sinh sống câu lạc bộ) → điểm chạm mặt mặt

→ Dùng nhằm chỉ nhà, văn phòng hoặc một showroom bất kì của ai đó

E.g. They were at Mike’s house last night.

(Họ đã trong nhà Mike tối hôm qua).

→ Dùng trước tên một tòa đơn vị khi họ không nghĩ cho tòa nhà này mà chỉ nhắc đến những hoạt động, sự kiện diễ ra vào tòa nhà.

E.g. There is a good film at the CGV cinema.

(Có một bộ phim hay tại rạp chiếu CGV)

→ Chỉ nơi làm việc, học tập.

At workat schoolat collegeat university

E.g. My farther is at work now.

Xem thêm: 100 Cau Hoi Ve Sinh An Toan Thuc Pham? ? 100 Cau Hoi Ve Sinh An Toan Thuc Pham

(Bây giờ ba tôi vẫn ở cơ quan.)

→ Chỉ sự hiện diện của một người tại một sự khiếu nại nào đó.

Cụm từ thường xuyên gặp: at the party, at the meeting, at the concert, at the math, at the lecture,…