Nhận xét đánh giá đảng viên nơi cư trú

     

Mẫu phiếu thừa nhận xét Đảng viên chỗ cư trú theo nguyên tắc 213-QĐ/TW là gì? chủng loại phiếu nhấn xét Đảng viên nơi cư trú có những văn bản nào? Mời bạn đọc cùng xem thêm chi tiết nội dung bài viết dưới trên đây để hiểu rõ hơn nhé.

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá đảng viên nơi cư trú

Đảng viên đang công tác làm việc có trách nhiệm thực hiện các hình thức của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có nhiệm vụ thường xuyên duy trì mối contact với tổ chức Đảng và nhân dân khu vực cư trú, thân cận và lắp bó với nhân dân. Chủng loại phiếu dấn xét đảng viên vị trí cư trú được lập ra để dấn xét về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống; triển khai nghĩa vụ công dân có giỏi không... Mời chúng ta tham khảo mẫu mới nhất dưới đây.


Mẫu phiếu thừa nhận xét đảng viên địa điểm cư trú bắt đầu nhất


1. Định nghĩa chủng loại phiếu dấn xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên vị trí cư trú theo quy định 213-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên chỗ cư trú của những chi bộ cơ sở dìm xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại vị trí cư trú. Chủng loại nêu rõ những nhận xét về hoạt động vui chơi của Đảng viên và mái ấm gia đình Đảng viên tại vị trí cư trú.

Căn cứ theo nguyên tắc số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên sẽ công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai Đảng cùng nhân dân địa điểm cư trú ghi dấn vè trọng trách của đảng viên đang công tác làm việc ở chỗ cư trú như sau:

- tiên phong gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, tải gia đình, anh em và nhân dân chỗ cư trú thực hiện các con đường lối, công ty trương, chế độ của đảng, pháp luật ở trong nhà nước;

- lành mạnh và tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ bởi cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp góp ý kiến về các các bước chung của địa phương nhất là các vụ việc bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố;


- Là tấm gương về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống, nêu sứ mệnh tiền phong, gương chủng loại của bạn đảng viên trước nhân dân địa điểm cư trú;

- Tham gia khá đầy đủ các buổi họp của nhân dân nơi cư trú; liên tiếp giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác làm việc mặt trận để thâu tóm tình hình nhận dân, kịp thời đề đạt những ý kiến của nhân dân mang lại cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền;

- Tuyên truyền, chuyển vận nhân dân tham gia đóng góp góp chủ kiến vào thành lập đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, đo lường và tính toán cán bộ và đảng viên;

- lành mạnh và tích cực tham gia và tải thành viên trong gia đình, bằng hữu và dân chúng tham gia vào các trào lưu thi đua ở địa phương, xây dựng quan hệ gắn bó, kết hợp ở khu vực dân cư;

- report kết quả tiến hành nhiệm vụ thường niên và kịp thời report khi chuyển đổi nơi cư trú.

2. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên khu vực cư trú dành riêng cho những đối tượng người tiêu dùng nào?

Mẫu phiếu dìm xét Đảng viên khu vực cư trú theo luật 213-QĐ/TW giành riêng cho các bỏ ra bộ cơ sở nhận xét Đảng viên sinh hoạt khu vực cư trú. Mẫu mã nêu ra gần như nhận xét ví dụ về những hoạt động vui chơi của Đảng viên nơi cư trú.


3. Chủng loại phiếu nhấn xét Đảng viên nơi cư trú theo biện pháp 213-QĐ/TW


ĐẢNG BỘ...................................

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) …………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………...,ngày.......tháng.......năm..............

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy vị trí cư trú

Kính gửi:.............................

Thực hiện điều khoản số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của cục Chính trị về nhiệm vụ của đảng viên đang công tác tiếp tục giữ mối liên hệ với tổ chức đảng với nhân dân vị trí cư trú.

Đảng ủy/chi bộ........................................................trân trọng ý kiến đề nghị Chi ủy dìm xét về đảng viên………..................................................................tại khu vực cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG UỶ (CHI ỦY)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Mẫu 3-213


ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNCHI BỘ……………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................,ngày.......tháng.......

Xem thêm: Câu Chuyện Về Hai Hạt Lúa

năm......

PHIẾU NHẬN XÉTđảng viên vẫn công tác thường xuyên giữ côn trùng liên hệvới tổ chức đảng cùng nhân dân vị trí cư trú

Chi ủy sau khi họp cùng với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất dìm xét về đảng viên.....................................................................như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống với phát huy mục đích tiền phong, gương chủng loại của tín đồ cán bộ, đảng viên trước nhân dân khu vực cư trú.

Nêu gương tốt☐

Nêu gương☐

Chưa nêu gương☐

2. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và quần chúng. # trên địa phận dân cư thực hiện các chủ trương, mặt đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia cùng vận động mái ấm gia đình tham gia những cuộc vận động, các trào lưu thi đua bởi vì địa phương phân phát động.

Gương mẫu mã đi đầu☐

Gương mẫu☐

Chưa gương mẫu☐

3. Thâm nhập đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các cuộc họp thời hạn và tích cực và lành mạnh tham gia những cuộc họp khác vì cấp ủy chỗ cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân khu vực cư trú.

Tham gia đầy đủ☐

Tham gia chưa đầy đủ☐

Không tham gia☐

4. Liên tiếp giữ mối tương tác với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác làm việc mặt trận chỗ cư trú để thâu tóm tình hình nhân dân; đề đạt những chủ ý của nhân dân tới cơ quan gồm thẩm quyền. Tích cực tham gia góp chủ ý với chi ủy, đưa ra bộ, đảng ủy các đại lý nơi trú ngụ về các quá trình chung của địa phương, tuyệt nhất là những vấn đề bức xúc sống thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐

Thường xuyên☐

Chưa thường xuyên☐

5. Tuyên truyền, vận chuyển nhân dân gia nhập góp ý sản xuất Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong vấn đề tu dưỡng, tập luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động mái ấm gia đình và quần chúng. # xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xuất bản đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực☐

Tích cực☐

Chưa tích cực☐

6. Đề nghị cung cấp ủy cửa hàng nơi đảng viên công tác làm việc biểu dương hoặc xem xét giải pháp xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương☐

Không đề nghị☐

Xem xét xử lý☐

7. Nhấn xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ với tên)

T/M đưa ra BỘ

(Ký, ghi rõ họ cùng tên)


ĐẢNG BỘ.................

ĐẢNG ỦY..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày.... tháng.... Năm.........

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy chỗ cư trú

Kính gửi:

- đưa ra ủy………………………………………

- Đảng ủy……......…………………………...

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

____________________________________________________________________

ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ………………...

CHI ỦY chi BỘ…………………..…..………..…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày.... tháng.... Năm........

Chi ủy……………………...……………….thống nhất thừa nhận xét về đảng viên …………………………… (đánh dấu X vào ô tương ứng).

1/- phiên bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và tiến hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa xuất sắc

2/- Về phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ với quần chúng ở địa điểm cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa giỏi

3/- Tham gia các cuộc họp vì chưng cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc đưa ra ủy chỗ cư trú tổ chức; góp chủ ý với đưa ra ủy, đảng ủy vị trí cư trú về quá trình của địa phương.

Tham gia không hề thiếu

Tham gia gần đầy đủ

Không thâm nhập

Nhận xét khác: ………………………….…………………………..………………………

….…………….………………………......…………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

T/M đưa ra ỦY

(Kýghi rõ chúng ta tên)


5. Chủng loại nhận xét Đảng viên khu vực cư trú gồm những thông tin gì?

- Phiếu xin chủ kiến chi ủy địa điểm cư trú như sau:

Bên trái: Đảng bộ …., Đảng ủy (chi ủy) …..,Bên phải: Đảng cộng sản Việt NamPhiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trúKính gửi:Thực hiện mức sử dụng số 213-QĐ/TW, ngày thứ 2 tháng 01 năm 2020 của bộ Chính trị về nhiệm vụ của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng cùng nhân dân vị trí cư trú.Đảng ủy/chi bộ………………………………………………trân trọng kiến nghị Chi ủy dìm xét về đảng viên………………………………tại nơi cư trú (theo chủng loại gửi kèm).T/M Đảng ủy (chi ủy) ký, đóng góp dấu, ghi rõ họ tên.

- Phiếu thừa nhận xét:

Bên trái: Đảng ủy xã, phường, thị trấn, bỏ ra Bộ …..,Bên phải: Đảng cộng sản Việt NamPHIẾU NHẬN XÉT: đảng viên đang công tác liên tục giữ mối liên hệ với tổ chức đảng cùng nhân dân địa điểm cư trúChi ủy sau khi họp cùng với ban công tác mặt trận thôn, bản, quần thể dân cư, tổ dân phố thống nhất dìm xét về đảng viên… về việc sinh hoạt ĐảngXác nhận của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn; T/M bỏ ra Bộ: ký, ghi rõ họ và tên.

Trên trên đây giangdien.com.vn đang gửi tới chúng ta Mẫu phiếu dấn xét đảng viên vị trí cư trú theo dụng cụ 213-QĐ/TW tiên tiến nhất năm 2022.

Xem thêm: Top 20 Văn 8 Bài Toán Dân Số Ngữ Văn 8 Violet Hay Nhất 2022, Bài Toán Dân Số Ngữ Văn 8 Violet

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giấy tờ thủ tục hành chủ yếu trong mục biểu chủng loại nhé.