Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs

     
*

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng triển khai Chương trình GDPT new cho giáo viên đại lý giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Có 9 tế bào đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mớicho gia sư mỗi cấp cho học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học tập phổ thông) nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu yêu cầu chuẩn nghề nghiệp gia sư và đáp ứng nhu cầu Chương trình GDPT mới.

Bạn đang xem: Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs

Các mô đun bồi dưỡngthực hiện chương trình GDPT new chogiáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thônggiai đoạn 2019-2021nhằm hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông triển khai triển khai thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018;Đáp ứng nhu yếu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗigiáo viên cơ sở giáo dục phổ thông,đáp ứng yêu thương cầu trở nên tân tiến giáo dục phổ biến trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn vẹn giáo dục. Đồng thời, đây làcăn cứ quản lí lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu giao hàng công tác bồi dưỡng liên tục giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông nhằmphát triển nghề nghiệptheoyêu mong của chuẩn nghề nghiệp gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

Các mô đun tu dưỡng nàyáp dụng so với giáo viên đang huấn luyện và đào tạo ởtrường đái học, trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học, ngôi trường chuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú,gồm những nội dungbồi chăm sóc phát triển năng lượng nghề nghiệp nhằm triển khai tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông 2018 vận dụng trong cả nước.

Xin reviews 9 tế bào đun bồi dưỡng triển khai Chương trình GDPT mới chogiáo viên cơ sở giáo dục phổ thônggiai đoạn 2019-2021đối cùng với mỗi cấp cho học (tiểu học, trung học cửa hàng và trung học tập phổ thông) như sau:

Mô đun 1 “Hướng dẫn triển khai Chương trìnhGDPT2018”gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu nên đạt về phẩm chất, năng lượng của học viên tiểu học/THCS/THPT trong công tác GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, ngôn từ Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học tập theo yêu mong của lịch trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông toàn diện và tổng thể và chương trình giáo dục đào tạo môn học;

5. Đánh giá hiệu quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông tổng thể và toàn diện và lịch trình môn học;

6. Những điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mô đun2 “Sử dụng phương pháp dạy họcvà giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT” gồm3 nội dung:

1. Các xu hướng tiến bộ về phương pháp, kĩ thuật dạy học với giáo dục nhằm mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lượng học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học tương xứng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên theo môn học/hoạt động giáo dục đào tạo trong lịch trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng những chiến lược dạy học, giáo dục đào tạo hiệu quả tương xứng với đối tượng học sinhtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun3 “Kiểm tra, đánh giáhọc sinhtiểu học/THCS/THPTtheo hướng cách tân và phát triển phẩm chất,năng lực”gồm 4 nội dung:

1. Những xu hướng văn minh về kiểm tra, tấn công giá tác dụng học tập, giáo dục nhằm mục đích phát triển phẩm chất, năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. áp dụng phương pháp, hiệ tượng kiểm tra tấn công giá công dụng học tập và tác dụng đánh giá trong dạy dỗ học, giáo dục học sinh;

3.Xây dựng lý lẽ kiểm tra tấn công giá công dụng học tập cùng sự tiến bộ của học tập sinhtiểu học/THCS/THPTvề phẩm chất, năng lực;

4. áp dụng và phân tích tác dụng đánh giá chỉ theo con đường phát triển năng lượng để ghi nhấn sự tiến bộ của học viên và đổi mới phương pháp dạy học.

*

Giáo viên cốt cán tỉnh Phú Yên gia nhập khoá bồi dưỡng GV nòng cột trong khuôn khổ chương trình giangdien.com.vn. Ảnh:Lê Huy.

Xem thêm: Làm Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Online, Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)

Mô đun4 “Xây dựng planer dạy học với giáo dụctheo hướng phát triểnphẩm chất,năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT”3 nội dung:

1. Những sự việc chung về xây dừng kế hoạch dạy dỗ học và giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học viên ở trườngtiểu học/THCS/THPT;

2. Desgin kế hoạch dạy học cùng giáo dục cá thể trong năm học;

3. So với và cải tiến và phát triển được công tác môn học, hoạt động giáo dục trong trườngtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun5 “Tư vấn và cung ứng học sinhtiểu học/THCS/THPTtrong hoạt động giáo dục và dạy học”gồm 3 nội dung:

1. Đặc điểm trung khu sinh lý của học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng, chắt lọc và triển khai các chuyên đề về bốn vấn tâm lý cho học sinhtiểu học/THCS/THPT(lồng ghép vào môn học/hoạt hễ giáo dục);

3. Xây dừng kênh tin tức về bốn vấn cung ứng học sinhtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun6 “Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trườngtiểu học/THCS/THPT”gồm 3 nội dung:

1. Sự quan trọng của việc xây dựng văn hóa nhà trườngtiểu học/THCS/THPT; mục đích của giáo viên, học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trườngtiểu học/THCS/THPT;

2. Thiết kế và quảng bá các quý hiếm cốt lõi ở trong phòng trường, lớp học xây dựng niềm tin cho hồ hết học sinh, đồng nghiệp vào những giá trị chủ đạo đó;

3. Xây dựng, triển khai và giám sát nhận xét thực hiện planer xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Mô đun7 “Thực hiện tại và tạo ra trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đườngở trườngtiểu học/THCS/THPT”gồm3 nội dung:

1. Những sự việc chung về thi công trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong trường tiểu học; phương châm của giáo viên;

2. Các nguy hại tiềm ẩn về chứng trạng mất bình an và bạo lực học đường trong trườngtiểu học/THCS/THPT;

3. Gây ra và triển khai quy tắc xử sự và bình an học đường trong trườngtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun8 “Phối vừa lòng giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xóm hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinhtiểu học/THCS/THPT” gồm3 nội dung:

1.Khái quát lác vai trò và tác dụng của sự gắn kết nhà trường với gia đình, làng mạc hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của gia sư về vấn đề này;

2. Các nội dung phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh;

3. Thiết kế kế hoạch hành vi phối đúng theo giữa gia sư và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học sinh trong trườngtiểu học/THCS/THPT.

Xem thêm: Cách Ẩn Dòng Thời Gian Trên Facebook Không Cho Người Khác Xem, Đăng Bài

Mô đun9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và thực hiện thiết bị công nghệtrongdạyhọc và giáo dục và đào tạo học sinhtiểu học/THCS/THPT” gồm3 nội dung:

1. Sứ mệnh của công nghệ thông tin, học liệu số cùng thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học, giáo dục và đào tạo học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Các ứng dụng và thiết bị công nghệ hỗ trợ vận động dạy học với giáo dục học viên ở trườngtiểu học/THCS/THPT;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học tập liệu số và thiết bị technology trong hoạt động dạy học với giáo dục học viên ở trườngtiểu học/THCS/THPT.