Mẫu phiếu thu mới nhất 2021

     
*
chủng loại phiếu thu tiên tiến nhất năm 2021

Nội dung chính bài bác viết:


Nội dung chủng loại phiếu thu mới nhất năm 2021

Nội dung mẫu mã phiếu thu mới nhất năm 2021

Mẫu phiếu thu thông tu 200 mới nhất năm 2021

Mẫu 3: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Họ và tên bạn nộp tiền: ……………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu phiếu thu mới nhất 2021

Lý vị nộp: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………………………… hội chứng từ gốc.

Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)Kế toán trưởng (Ký, họ tên)Người nộp tiền (Ký, bọn họ tên)Người lập phiếu (Ký, bọn họ tên)Thủ quỹ (Ký, chúng ta tên)

Đã thừa nhận đủ số tiền (viết bởi chữ): ………………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá bán ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mua Tủ Lạnh Panasonic 255 Lít Nr-Bv289Qsvn, Mua Tủ Lạnh Panasonic Nr

+ Số chi phí quy đổi: ………………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu thông tu 133 tiên tiến nhất năm 2022

Mẫu Phiếu thu phát hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Họ với tên fan nộp tiền:………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………….. (Viết bởi chữ):…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Uống Vitamin E Đỏ Khi Đang Cho Con Bú Có Uống Vitamin E Được Không ?

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)Người nộp tiền(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, chúng ta tên)Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………