Mẫu Phiếu Đảng Viên Mới Nhất

     
Tôi là Đảng viên được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra nước ngoài. Hiện nay, nơi sinh hoạt Đảng tại Anh của tôi yêu cầu phải có phiếu công tác chính thức nước ngoài. Tôi muốn biết mẫu phiếu công tác chính thức nước ngoài viết như thế nào? Mong sớm được giải đáp thắc mắc? Xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Phiếu công tác chính thức ngoài nước là gì?

Phiếu công tác chính thức ngoài nước là văn bản do cơ sở Đảng có thẩm quyền khi có cá nhân là Đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, hoặc lao động, làm việc,… gửi cơ quan có thẩm quyền khi cá nhân đó thực hiện hoạt động chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đảng viên mới nhất

*

Mẫu mới nhất phiếu công tác chính thức ngoài nước trong hồ sơ kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng viên chính thức năm 2022?

Phiếu công tác chính thức ngoài nước dùng để làm gì?

Sau khi hoàn thành các trình tự, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 như sau:

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, học tập, thay đổi nơi cư trú, nghỉ hưu …, bản tự kiểm và thẻ đảng của đảng viên) viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: Đảng ủy cơ sở, hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến Ban Thường vụ Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy).

- Ban Thường vụ Đảng ủy trường kiểm tra, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến như: Ban thường vụ huyện ủy và tương đương, hoặc Ban Tổ chức Thành ủy (nếu tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến trực thuộc đảng bộ Thành phố), hoặc Đảng ủy ngoài nước (nếu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước); kiểm tra đầy đủ các tài liệu trong túi hồ sơ đảng viên, niêm phong túi hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo; viết 2 phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng (1 phiếu gửi bằng đường công văn đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến, 1 phiếu gửi Ban Tổ chức Thành ủy để báo cáo).

- Ban thường vụ huyện ủy và tương đương nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt; kiểm tra, thu nhận, quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Toán Lớp 3, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 3

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến: Kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng ủy bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

- Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu này lên Văn phòng Đảng ủy trường lưu vào túi hồ sơ đảng viên.

Thời gian: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Xác Nhận Sự Việc Mới Nhất, Mẫu Biên Bản Vụ Việc

Khi chuyển sinh hoạt đảng đến một cơ sở Đảng khác ngoài nước, thì cá nhân Đảng viên cần nộp phiếu công tác chính thức ngoài nước lên cơ sở, cấp ủy Đảng có thẩm quyền để cấp ủy Đảng có thẩm quyền thực hiện hoạt động quản lý, bố trí sinh hoạt đảng cho Đảng viên đó. Căn cứ vào phiếu công tác chính thức ngoài nước, Đảng viên sẽ được hoạt động, sinh hoạt Đảng tại cơ sở chuyển đến một cách chính thức.

Mẫu phiếu công tác chính thức ngoài nước cho Đảng viên mới nhất 2022?

Căn cứ Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ Đảng viên quy định mẫu phiếu công tác chính thức ngoài nước dành cho Đảng viên ra ngoài nước từ 12 tháng trở lên (mẫu 3A-SHĐ) như sau:

*

kimsa88
cf68