MẪU CÔNG VĂN ĐÒI NỢ QUÁ HẠN

     

Bạn đang mày mò về mẫu mã công văn đòi nợ dùng cho doanh nghiệp hay cá nhân. Với mẫu công văn đòi nợ được lập ra nhằm ghi chép về việc đòi nợ của doanh nghiệp. Mẫu sẽ nêu rõ thông tin của bên đòi nợ, bên nợ…Hôm nay, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn, hầu hết mẫu công văn đòi nợ được rất nhiều người thực hiện nhất.

Bạn đang xem: Mẫu công văn đòi nợ quá hạn


Công văn đòi nợ theo mẫu cần sử dụng cho doanh nghiệp, cá nhân

Mẫu công văn đòi nợ cần sử dụng cho doanh nghiệp

Mẫu công văn đề nghị giao dịch thanh toán nợ công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..Kính gửi:……………………………………………………………………………………………Họ, thương hiệu người kiến nghị thanh toán:……………………………………………………..Địa chỉ (hoặc bộ phận):……………………………………………………………………….Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………..Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………(Kèm theo ……………………… hội chứng từ gốc).

Xem thêm: Cách Tìm Email Bằng Số Điện Thoại, Cách Tìm Gmail Qua Số Điện Thoại

Người đề nghị thanh toán(Ký, chúng ta tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

 

Mẫu công văn đề nghị giao dịch giữa hai công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Mẫu công văn đòi nợ mang đến cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự bởi – Hạnh Phúc

….., ngày…. Tháng…. Năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

Mẫu biên bạn dạng họp, thao tác về vụ việc thanh toán

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì – Hạnh phúc

——————–

…….. Ngày …. Tháng …. Năm ……

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị giao dịch thanh toán theo vừa lòng đồng…..)Thời gian bắt đầu:……………………………………………………………………………………….Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………….Thư ký (người ghi biên bản):……………………………………………………………………………Nội dung: Về việc kiến nghị …………..thanh toán công văn đòi nợ…………………..Cụ thể:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) xong vào … giờ …, ngày … tháng … năm …/.

Xem thêm: Tủ Lạnh Chảy Nước Ngăn Đá, Ngăn Mát Tại Nhà, Cách Khắc Phục Thế Nào

THƯ KÝ(Chữ ký)CHỦ TỌA(Chữ ký, lốt (nếu có))
Nơi nhận:– ……….– giữ văn phòng

*

Mẫu công văn đòi nợ thừa hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Kết luận

Các mẫu mã công văn đòi nợ bên trên đây mang tính tham khảo, độc giả nên cân nhắc và tuyển lựa mẫu công văn phù hơp với nhu cầu và tính chất của công việc.