Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

     
Xin xin chào ban biên tập, tôi thấy công ty của bạn tôi đang tiến hành cho điền thông tin để xin cung cấp tiền mướn nhà. Tôi có muốn tìm hiểu về mẫu solo này nhằm khi doanh nghiệp tôi vận dụng tôi sẽ chuẩn bị nhanh hơn. Mong muốn ban chỉnh sửa cho tôi biết đông đảo mẫu đơn giao hàng việc đề nghị cung ứng tiền thuê công ty năm nay. Xin cảm ơn!
*
Nội dung chủ yếu

Mẫu solo đề nghị cung cấp tiền thuê nhà như vậy nào?

Căn cứ Phụ lục phát hành kèm theo ra quyết định 08/2022/QĐ-TTg luật pháp mẫu solo đề nghị cung cấp tiền thuê đơn vị như sau:

Tải về mẫu mã văn bản: tại đây