Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ

     
*

Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất (3 mẫu), mẫu mã biên bạn dạng họp đưa ra bộ được lập ra nhằm mục đích ghi lại cục bộ những nội dung cũng giống như những thông tin chính vào cuộc họp.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ


Mẫu biên bạn dạng họp đưa ra bộ là biểu chủng loại được lập ra nhằm mục đích ghi lại toàn cục nội dung tương tự như những tin tức chính trong cuộc họp như vị trí diễn ra cuộc họp cùng rất những hoạt động vui chơi của các cơ quan cũng tương tự chi bộ đưa ra trong cuộc họp bỏ ra bộ.

Nội dung vào biên bạn dạng cần được trình bày đầy đủ, chi tiết và trình bày đẹp mắt. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu biên bạn dạng họp đưa ra bộ, mời các bạn cùng tham khảo và download mẫu trên đây.


Mẫu biên phiên bản họp bỏ ra bộ – mẫu 1

ĐẢNG ỦY…………….CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bạn Đang Xem: mẫu mã biên phiên bản họp chi bộ mới nhất (3 mẫu)

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………..

Thành phần: ………………………………………..

…………………………………………………………..

Chủ tọa:………………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– tiến hành cho đảng viên đóng góp đảng tổn phí tháng ……/20/……..

– chi bộ cử thư ký cuộc họp:………………………..

– thông tin tình hình đảng viên của đưa ra bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên xuất hiện dự họp; số đảng viên vắng khía cạnh và tại sao vắng, ghi rõ ràng lý bởi vắng phương diện từng đồng minh vào biên bản).

– Đồng chí túng thư thông qua chương trình của cuộc họp:……

……………………………………………….

2. Phần nội dung:

2.1. Tin tức thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bạn dạng thông tin….)

2.2. Đánh giá bán tình hình triển khai Nghị quyết tháng trước (ghi rõ ràng các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bạn dạng nên nói túng thư gửi trước 01 phiên bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cố gắng thể)

…………………………………………………..

………………………………………………….

……………………………………………….

– Phần triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM: (Bí thư bỏ ra bộ Đánh giá bài toán học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần bọn chúng tiên phong, gương mẫu có bài toán làm cố kỉnh thể, thiết thực về học tập tập tứ tưởng và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; mặt khác giáo dục, trợ giúp những đảng viên gồm sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí minh trong thời điểm tháng sinh hoạt)

…………………………………………………….

……………………………………………………….

– túng thư thông tin ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của bỏ ra bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để bỏ ra bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục và hạn chế khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, chống chọi với phần nhiều biểu hiên quan liêu liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

……………………………………………….

………………………………………………..

– Đề ra một số trong những nhiệm vụ vắt thể, thiết thực, ức chế trước mắt nhằm thực hiên trong thời điểm tháng tới tất cả nội dung chủ đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời cắt cử nhiệm vụ ví dụ cho đảng viên thực hiện.

……………………………………………

……………………………………………

– bỏ ra bộ thảo luận, tham gia đóng góp chủ ý về các nội dung trên (ghi chi tiết các chủ ý đóng góp)

……………………………………………..

……………………………………………..

3. Phần kết thúc

– Ghi nắm tắt ý kiến tóm lại của túng thiếu thư.

– chi bộ biểu quyết thông qua tóm lại (Nghị quyết) của bỏ ra bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không gật đầu và số có chủ ý khác.

…………………………………………………..

…………………………………………………

Cuộc họp xong lúc giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. Biên bạn dạng được trải qua trước chi bộ.

CHỦ TỌA(Ký và ghi rõ chúng ta tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp bỏ ra bộ – mẫu 2

ĐẢNG ỦY…………….CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bạn Đang Xem: chủng loại biên bạn dạng họp chi bộ tiên tiến nhất (3 mẫu)

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ THÁNG…./20…

– Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

Xem thêm: Nước Tiểu Có Màu Vàng Đậm Cảnh Báo Đi Tiểu Có Màu Vàng Đậm Màu

– chủ tọa:……………………….. ( chúng ta tên chức vụ)

– Thư ký:………………………… ( họ và tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

– tổng cộng đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

– Đảng viên xuất hiện dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

– Đảng viên vắng vẻ mặt:……..(vắng gồm lý do:…….., tên người vắng; vắng không có lý do:…….)

– nhà tọa phiên họp thông qua chương trình, ngôn từ phiên họp; đóng góp đảng phí; đề cử thư cam kết phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, phổ cập văn bản của Đảng cung cấp trên được phép thông dụng đến đảng viên (hoặc) bắt tắc tin tức thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay sản xuất Đảng, vị Ban tư tưởng, văn hóa truyền thống Thành ủy phát hành trong tháng) :

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

2/ Đánh giá công dụng thực hiện trọng trách (nghị quyết) của đưa ra bộ mon vừa qua, tình hình chính trị bốn tưởng đảng viên và quần chúng (nêu rõ mặt được và chưa được, nguyên nhân,…) xúc tiến Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng tới (kèm báo cáo và chương trình công tác tháng của chi bộ):

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

3/ công tác làm việc tạo nguồn với bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

4/ Đánh giá dìm xét cuộc chuyển vận “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của cục Chính trị) ni là thông tư 03:

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

5/ đàm luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) bỏ ra bộ:

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

6/ tóm lại của chủ trì họp báo hội nghị (bí thư):

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

-……………………………………………………………

Biểu quyết của bỏ ra bộ thông qua nghị quyết hoặc trải qua biên phiên bản hội nghị (ghi số ý kiến thống nhất với không thống duy nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, phần trăm 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chủ yếu thức):

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên) THƯ KÍ(Ký với ghi rõ họ tên)

Mẫu biên phiên bản họp chi bộ – mẫu mã 3

ĐẢNG ỦY…………….CHI BỘ…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bạn Đang Xem: mẫu biên phiên bản họp chi bộ tiên tiến nhất (3 mẫu)

BIÊN BẢN

HỌP bỏ ra BỘ THÁNG……..NĂM………..

—-

– Địa điểm:…………………………………………………………………….

– Thời gian:……………………………………………………………………

– tổng cộng đảng viên của bỏ ra bộ………..đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên ngơi nghỉ tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên reviews sinh hoạt trong thời điểm tạm thời đi khu vực khác:………đảng viên.

– Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong đó, đảng viên bao gồm thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

– Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

+ bao gồm lý do: (ghi rõ chúng ta tên từng bằng hữu và tại sao vắng mặt).

+ không tồn tại lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng minh vắng mặt không có lý do).

* nhà tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT chi BỘ

1. Túng bấn thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ.

– thông báo tình hình thời sự, thiết yếu sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình triển khai nhiệm vụ bao gồm trị ở đại lý (ghi rõ tên những văn bản đồng chí bí thư bỏ ra bộ triển khai).

– Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những bài toán làm được, chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cùng quần bọn chúng cơ quan, solo vị… (ghi cụ thể sự reviews tình hình của chi ủy mà đồng chí bí thư trình bày).

– Dự con kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị và những nội dung về công tác làm việc xây dựng Đảng.

2. Chi bộ thảo luận

a. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; tình trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần bọn chúng trong cơ quan, đối kháng vị…

b. Gia nhập ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Phần đa kiến nghị, lời khuyên với cấp trên.

– Ý loài kiến đồng chí…………………………………………………………

– Ý loài kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của chủ tọa

a. Về đánh giá hiệu quả thực hiện những mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm cho được, nguyên nhân, trọng trách của chi ủy, đảng viên; đầy đủ vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

b. Tóm lại nội dung chương trình công tác làm việc tháng cho tới của bỏ ra bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công đưa ra ủy viên, đảng viên phụ trách từng quá trình cụ thể để tổ chức thực hiện (ghi rõ bọn họ tên đảng viên, chức vụ, trọng trách được phân công).

c. Tóm lại những kiến nghị đề xuất với cấp cho trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA bỏ ra BỘ:

1. Nhà tọa kết luận kết thúc nếu gồm ý kiến bổ sung cập nhật cho tóm lại thư ký đề xuất ghi chủ ý bổ sung. Khi không còn ý kiến, chủ tọa nắm tắt ý kiến bổ sung cập nhật sau đó đem biểu quyết của bỏ ra bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với những nội dung sinh hoạt chi bộ rất cần phải ra nghị quyết thì người sở hữu trì hội nghị thông tin nội dung nghị quyết sau đó lấy chủ kiến của đảng viên. Khi hết ý kiến thì chủ tọa nêu bắt tắt phần té sung, tiếp đến lấy biểu quyết của chi bộ.

+ tổng cộng đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ tổng số đảng viên ko đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

– Thư ký kết ghi cố gắng thể, đúng đắn diễn biến của cuộc họp, thiết bị tự và họ tên đảng viên phát biểu ý kiến, câu chữ phát biểu của từng đồng chí; những sự việc nhất trí, không tốt nhất trí và kiến nghị, ý kiến tóm lại của nhà tọa.

– dứt sinh hoạt đưa ra bộ, thư ký đề xuất đọc toàn văn biên bạn dạng để đảng viên thường xuyên tham gia chủ ý bổ sung, ghi chép tương đối đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, ngôn từ đã đặt ra trong buổi sinh hoạt đưa ra bộ.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Tphcm 2014, Tải Đề Thi Vào Lớp 10 Thpt Tp Hcm Năm 2014

– chủ tọa đánh giá lại lần cuối biên phiên bản ghi chép văn bản sinh hoạt chi bộ còn vụ việc gì sai sót về chuyên môn yêu cầu thư ký chỉnh sửa, tiếp đến chủ tọa, thư ký mới ký vào biên bạn dạng sinh hoạt bỏ ra bộ.