Mẫu 5-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

     

1. Tổng hợp chủ ý nhận xét của các đoàn thể bao gồm trị – làng hội

Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – thôn hội nơi bạn vào Đảng sinh sống và bỏ ra ủy (hoặc đưa ra bộ) vị trí cư trú so với người vào Đảng là văn phiên bản tổng hợp chủ ý do bỏ ra ủy và các tổ chức đoàn thể chủ yếu trị – xã hội thực hiện. Trong bạn dạng tổng hợp ý kiến nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về chấp hành công ty trương, mặt đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật của phòng nước; phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, năng lực công tác, quan hệ tình dục quần chúng.

Bạn đang xem: Mẫu 5-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

Thể hiện nay số đồng minh đại diện các đoàn thể chủ yếu trị – làng hội nơi sinh hoạt và chi ủy vị trí cư trú ưng ý và không ưng ý kết nạp quần chúng.

2. Chủng loại 5-KNĐ: Tổng hợp chủ ý nhận xét của các đoàn thể thiết yếu trị – xóm hội

Mời chúng ta đọc xem thêm mẫu tổng hợp chủ ý nhận xét của những đoàn thể chủ yếu trị – buôn bản hội dưới đây:

ĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

……………, ngày …… mon …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

của các đoàn thể thiết yếu trị – thôn hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và đưa ra ủy (hoặc đưa ra bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của thay mặt đại diện các đoàn thể chủ yếu trị – làng hội nơi fan vào Đảng sinh sống và chi ủy vị trí cư trú đối với người vào Đảng ………………………………………

Tên những đoàn thể bao gồm trị – xã hội nơi fan vào Đảng sinh hoạt: ………………………………………………………………………, toàn bô có: …………… đồng chí. Tên chi ủy vị trí cư trú: …………………………………………… có: …………… đồng chí.

Xem thêm: Chuyên Gia Giải Thích Tháp Dinh Dưỡng Cho Người Lớn Khỏe Mạnh

Chi ủy (hoặc bỏ ra bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp những ý kiến nhận xét kia như sau:

Những ưu, yếu điểm chính:

(Về chp hành ch trương, con đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sng, năng lượng công tác, tình dục quần chúng…)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Số bè bạn đại diện những đoàn thể thiết yếu trị – xã hội địa điểm sinh hoạt ưng ý kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là ………… đồng chí, trong toàn bô ……… đồng minh được hỏi chủ kiến (đạt ………%). Số không tán thành ………..

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công Chuẩn, Mới Nhất 2022

Bạn bè (chiếm ………%) với tại sao …………………………………………

Số bè bạn trong đưa ra ủy khu vực cư trú đồng tình kết nạp quần bọn chúng ………………………… vào Đảng là …………… đồng chí, trong tổng số …………… bạn hữu được hỏi ý kiến (đạt …………%). Số không ưng ý …………… bạn bè (chiếm …………%) với nguyên nhân ………………………………………………………………………………………………………

T/M đưa ra BỘBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, ghi rõ họ với tên)


Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp chủ ý nhận xét của những đoàn thể chủ yếu trị – làng mạc hội nơi bạn vào Đảng làm việc và đưa ra ủy (hoặc bỏ ra bộ) khu vực cư trú đối với người vào Đảng

ĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam —————

……………, ngày …… tháng …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT của những đoàn thể chính trị – xóm hội nơi bạn vào Đảng sống và chi ủy (hoặc chi bộ) địa điểm cư trú so với người vào Đảng Căn cứ chủ ý nhận xét của đại diện thay mặt các đoàn thể bao gồm trị – xã hội nơi bạn vào Đảng sống và bỏ ra ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng ……………………………………… Tên những đoàn thể bao gồm trị – thôn hội nơi fan vào Đảng sinh hoạt: ………………………………………………………………………, toàn bô có: …………… đồng chí. Tên đưa ra ủy địa điểm cư trú: …………………………………………… có: …………… đồng chí. Bỏ ra ủy (hoặc chi bộ nơi chưa xuất hiện chi ủy) tổng hợp những ý kiến dìm xét đó như sau: hầu như ưu, yếu điểm chính: (Về chấp hành công ty trương, mặt đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật trong phòng nước; phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp lối sống, năng lượng công tác, quan hệ tình dục quần chúng…) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Số bè bạn đại diện những đoàn thể bao gồm trị – xóm hội chỗ sinh hoạt tán thành kết hấp thụ quần bọn chúng ………………………… vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng cộng ……… bằng hữu được hỏi chủ kiến (đạt ………%). Số không đống ý ……….. đồng minh (chiếm ………%) với nguyên nhân ………………………………………… Số bằng hữu trong chi ủy vị trí cư trú đống ý kết nạp quần bọn chúng ………………………… vào Đảng là …………… đồng chí, trong toàn bô …………… đồng minh được hỏi ý kiến (đạt …………%). Số không ưng ý …………… bạn bè (chiếm …………%) với vì sao ………………………………………………………………………………………………………

T/M chi BỘBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, ghi rõ họ cùng tên)

#Mẫu #5KNĐ #Tổng #hợp #kiến #nhận #xét #của #các #đoàn #thể #chính #trị #xã #hội #nơi #người #vào #Đảng #sinh #hoạt #và #chi #ủy #hoặc #chi #bộ #nơi #cư #trú #đối #với #người #vào #Đảng


#Mẫu #5KNĐ #Tổng #hợp #kiến #nhận #xét #của #các #đoàn #thể #chính #trị #xã #hội #nơi #người #vào #Đảng #sinh #hoạt #và #chi #ủy #hoặc #chi #bộ #nơi #cư #trú #đối #với #người #vào #Đảng