Mã trường học viện ngoại giao

     

Học viện nước ngoài Giao được ra đời từ năm 1959. Trải qua hơn 60 năm thành lập và vạc triển.Sinh viên tốt nghiệp học viện Ngoại giao luôn luôn được review cao bởi trình độ chuyên môn ngoại ngữ, chuyên môn và năng lực thích ứng cấp tốc với môi trường công việc đa dạng và bối cảnh thế giới hóa.

Dưới đó là danh sáchĐiểm chuẩn chỉnh Học viện nước ngoài Giao qua từng năm:

*

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – 2021

Đang cập nhật…

*

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – NĂM 2020

1: Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm xét tác dụng thi trung học phổ thông quốc gia:

*
Điểm chuẩn theo thi trung học phổ thông quốc gia

2: Điểm chuẩn chỉnh theo thủ tục xét học tập bạ:

Điểm chuẩn chỉnh theo học bạ

Năm 2020 Tổng tiêu chí tuyển sinh hệ Đại học thiết yếu quy là: 500. Trong đó:

– Ngành tình dục quốc tế: 100

– Ngành kinh tế tài chính quốc tế: 100

– Ngành truyền thông media quốc tế: 100

– Ngành điều khoản quốc tế: 100

– Ngành ngôn từ Anh : 100

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – NĂM 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩn chỉnh Ghi chú
17220201Ngôn ngữ AnhD0133.25NN: 9.2 (NV1 – NV5)
27310106Kinh tế quốc tếA00, A01, D0124.85T0: 8.8, NN: 8.8 (NV 1 – NV3)
37310206Quan hệ quốc tếA01, D01, D0325.1NN: 9.4, giờ Pháp: 9.4 (NV1 – NV4)
47320107Truyền thông quốc tếA01, D01, D0325.2NN: 8.8, giờ Pháp: 8.8 (NV1 – NV2)
57380108Luật quốc tếA01, D0123.95NN: 7.4 (NV1 – NV3)

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆNNGOẠI GIAO – NĂM 2018

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn chỉnh Ghi chú
17310206Quan hệ quốc tếA0123.1Tiêu chí phụ 1: giờ Anh: 7.6; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
27310206Quan hệ quốc tếD0123.1Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.6; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
37310206Quan hệ quốc tếD0323.1Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 7.6; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
47310106Kinh tế quốc tếA0022.9Tiêu chí phụ 1:Toán: 7.4; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
57310106Kinh tế quốc tếA0122.9Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
67310106Kinh tế quốc tếD0122.9Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
77380108Luật quốc tếA0121.95Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; tiêu chí phụ 2:NV1-NV9
87380108Luật quốc tếD0121.95Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV9
97320107Truyền thông quốc tếA0123.4Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
107320107Truyền thông quốc tếD0123.4Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
117320107Truyền thông quốc tếD0323.4Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 9.4; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
127220201Ngôn ngữ AnhD0130.5Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.2; tiêu chí phụ 2:NV1-NV4