Mã ngành tài chính ngân hàng

     

Nhóm mã ngành vận động dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo đảm xã hội và các hoạt động tương từ như trung gian tài bao gồm và các hoạt động hỗ trợ thương mại & dịch vụ tài chủ yếu khác.

Bạn đang xem: Mã ngành tài chính ngân hàng

*


Nhóm mã ngành nghề khiếp doanh, vận động ngân hàng và bảo đảm trong nhóm ngành này gồm: hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội với các hoạt động tương từ bỏ như trung gian tài bao gồm và các chuyển động hỗ trợ thương mại & dịch vụ tài thiết yếu khác. 

Ngành này cũng gồm: hoạt động nắm giữ gia sản như: hoạt động của các công ty nắm giữ tài sản, vận động quỹ tín thác và các công thay tài bao gồm khác.

64: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH,(TRỪ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI)

Ngành này gồm: hoạt động ngân sản phẩm và vận động dịch vụ tài chính khác.

Loại trừ:

-Hoạt động bảo hiểm xã hội được phân vào đội (Bảo hiểm xóm hội);

-Bảo đảm thôn hội cần được phân vào đội 84300 (Hoạt động đảm bảo xã hội bắt buộc). 641: vận động trung gian chi phí tệ

Nhóm này gồm:

-Hoạt rượu cồn của ngân hàng trung ương về tạo ra các chế độ tiền tệ, phát hành tiền, quản lý hoạt hễ ngoại hối, kiểm soát điều hành dự trữ ngoại ân hận nhà nước, thanh tra buổi giao lưu của các tổ chức triển khai ngân hàng... ;

-Hoạt động của các đơn vị pháp nhân thường trú về nghành nghề dịch vụ ngân hàng; trong những số ấy chịu nợ vào tài khoản của bản thân để gồm được gia tài tiền tệ nhằm mục tiêu tham gia vào các hoạt động tiền tệ của thị trường.

Bản chất buổi giao lưu của các đơn vị chức năng này là đưa vốn của người cho vay vốn sang người đi vay bằng phương pháp thu nhận các nguồn vốn từ người cho vay để biến đổi hoặc sắp xếp lại theo cách cân xứng với yêu cầu của fan vay.

6411 - 64110: vận động ngân sản phẩm trung ương

Nhóm này gồm: buổi giao lưu của ngân hàng trung ương như:

-Phát hành tiền;

-Ngân hàng của những tổ chức tín dụng (nhận tiền giữ hộ để thực hiện thanh toán bù trừ giữa các tổ chức tín dụng; tái cấp cho vốn cho những tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng tín dụng thời gian ngắn và phương tiện giao dịch thanh toán cho nền ghê tế);

-Quản lý hoạt động ngoại ăn năn và kiểm soát và điều hành dự trữ ngoại hối nhà nước;

-Thanh tra hoạt động ngân hàng;

-Ngân sản phẩm làm thương mại & dịch vụ tiền tệ cho chủ yếu phủ.

6419 - 64190: vận động trung gian chi phí tệ khác

Nhóm này gồm: buổi giao lưu của các công ty được thành lập theo luật của luật, những tổ chức tín dụng thanh toán và các quy định khác của lao lý để kinh doanh tiền tệ, có tác dụng dịch vụ ngân hàng với câu chữ nhận tiền gởi và áp dụng tiền gởi để cung cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán giao dịch (trừ chuyển động cho thuê tài chính).

Hoạt động của nhóm này bao gồm hoạt hễ của bank thương mại, bank phát triển, ngân hàng đầu tư, bank chính sách, bank hợp tác, công ty tài chính, quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, doanh nghiệp dịch vụ tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu điện, những tổ chức tài chính hợp tác và ký kết phi lợi nhuận,...

Nhóm này cũng gồm:

-Hoạt động của bank tiết kiệm bưu năng lượng điện và giao dịch chuyển tiền bưu điện;

-Các tổ chức chuyên cấp tín dụng thanh toán cho mua nhà ở nhưng cũng dìm tiền gửi.

-Hoạt đụng của tổ chức tài chủ yếu vi mô.

Loại trừ:

-Các tổ chức chuyên cấp tín dụng cho mua căn hộ nhưng không nhận tiền gởi được phân vào đội 64920 (Hoạt động cấp tín dụng khác);

-Các vận động thanh toán và thanh toán bằng thẻ tín dụng được phân vào team 66190 (Hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu).

642- 6420 - 64200: vận động công ty nắm giữ tài sản

Nhóm này gồm: buổi giao lưu của các tổ chức triển khai nắm giữ gia sản Có của nhóm các công ty dựa vào và vận động chính của những tổ chức này là thống trị nhóm đó.

Các tổ chức triển khai này ko cung cấp bất kỳ dịch vụ làm sao khác cho những đơn vị mà nó góp cổ phần, không điều hành và quản lý và cai quản các tổ chức triển khai khác.

Loại trừ: hoạt động quản lý, kế hoạch kế hoạch và ra ra quyết định của công ty, xí nghiệp được phân vào team 70100 (Hoạt đụng của trụ sở văn phòng).

643- 6430 - 64300: chuyển động quỹ tín thác, những quỹ và các tổ chức tài chính khác

Nhóm này gồm: buổi giao lưu của các đơn vị chức năng pháp nhân được ra đời để góp chung chứng khoán và các tài sản tài chủ yếu khác, là đại diện cho những cổ đông hay những người dân hưởng lợi tuy vậy không thâm nhập quản lý.

Các đơn vị chức năng này thu lãi, cổ tức và những thu nhập từ gia tài khác, nhưng gồm ít hoặc không có nhân viên cùng cũng không tồn tại thu nhập từ các việc bán dịch vụ.

Loại trừ:

-Hoạt hễ quỹ cùng quỹ tín thác có lợi nhuận từ bán sản phẩm hóa hoặc thương mại dịch vụ được phân vào những nhóm tương xứng trong hệ thống ngành gớm tế;

-Hoạt động của người sử dụng nắm giữ gia tài được phân vào đội 64200 (Hoạt cồn công ty sở hữu tài sản);

-Bảo hiểm xã hội được phân vào team 65300 (Bảo hiểm xã hội);

-Quản lý những quỹ được phân vào đội 66300 (Hoạt động thống trị quỹ).

649: chuyển động dịch vụ tài bao gồm khác (trừ bảo hiểm và bảo đảm xã hội)

Nhóm này gồm: hoạt động dịch vụ tài chủ yếu trừ những tổ chức triển khai được cai quản bởi các thể chế chi phí tệ.

Loại trừ: bảo hiểm và trợ cấp hưu trí được phân vào ngành 65 (Bảo hiểm, tái bảo đảm và bảo đảm xã hội trừ bảo vệ xã hội bắt buộc).

6491- 64910: vận động cho mướn tài chính

Nhóm này gồm: hoạt động tín dụng trung cùng dài hạn trải qua cho thuê thiết bị móc, thiết bị, phương tiện vận đưa và những động sản khác trên đại lý hợp đồng dịch vụ thuê mướn giữa bên cho mướn với bên thuê.

Bên cho thuê cam kết mua sản phẩm móc, thiết bị, phương tiện đi lại vận đưa và những động sản không giống theo yêu ước của mặt thuê và sở hữu quyền sở hữu đối với tài sản mang lại thuê.

Bên mướn sử dụng gia tài thuê và giao dịch thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đang được phía hai bên thỏa thuận.

Loại trừ: hoạt động cho thuê vận hành được phân vào ngành 77 (Cho thuê trang bị móc, vật dụng (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê gia sản vô hình phi tài chính), khớp ứng với loại hàng hóa cho thuê.

6492- 64920: hoạt động cấp tín dụng khác

Nhóm này gồm: Các vận động dịch vụ tài chính đa số liên quan tới sự việc hình thành những khoản đến vay của những thể chế không liên quan đến những trung gian tiền tệ (như là những công ty đầu tư chi tiêu vốn mạo hiểm, các ngân hàng chăm doanh, những câu lạc bộ đầu tư). Các tổ chức này cung cấp các dịch vụ thương mại sau đây:

-Cấp tín dụng thanh toán tiêu dùng;

-Tài trợ thương mại quốc tế;

-Cấp tài thiết yếu dài hạn bởi những ngân hàng chuyên doanh;

-Cho vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng;

-Cấp tín dụng cho mua nhà ở do những tổ chức không sở hữu và nhận tiền giữ hộ thực hiện;

-Dịch vụ cố kỉnh đồ.

Loại trừ:

-Hoạt đụng cấp tín dụng thanh toán cho tải nhà của những tổ chức chăm doanh cơ mà cũng nhận tiền nhờ cất hộ được phân vào đội 64190 (Hoạt rượu cồn trung gian tiền tệ khác);

-Hoạt động cho thuê vận hành được phân vào ngành 77 (Cho thuê thứ móc, vật dụng (không kèm bạn điều khiển); thuê mướn đồ dùng cá thể và gia đình; cho thuê gia sản vô hình phi tài chính) tùy thuộc theo loại sản phẩm & hàng hóa được thuê.

Xem thêm: Uống Trứng Gà Với Mật Ong = Tăng Cân? Trứng Gà Ngâm Mật Ong Có Tác Dụng Gì

6499 - 64990: hoạt động dịch vụ tài chủ yếu khác không được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Nhóm này gồm: những trung gian tài chính chủ yếu khác cung cấp ngân quỹ trừ mang đến vay, bao hàm các hoạt động sau đây:

-Hoạt đụng bao thanh toán;

-Viết những thỏa thuận trao đổi, chọn lựa và buộc ràng khác;

-Hoạt động của các công ty thanh toán...

Loại trừ:

-Cho mướn tài bao gồm được phân vào đội 64910 (Hoạt động thuê mướn tài chính);

-Buôn buôn bán chứng khoán đại diện người khác được phân vào nhóm 66120 (Môi giới phù hợp đồng sản phẩm & hàng hóa và bệnh khoán);

-Buôn bán, thuê cài đặt và vay mượn mượn bất động sản được phân vào ngành 68 (Hoạt động kinh doanh bất cồn sản);

-Thu thập ân hận phiếu mà không mua tổng thể nợ được phân vào đội 82910 (Dịch vụ cung ứng thanh toán, tín dụng);

-Hoạt cồn trợ cấp bởi các tổ chức member được phân vào đội 94990 (Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu). 

65: BẢO HIỂM, TÁI BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, (TRỪ BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC)

Ngành này gồm:

-Hoạt động về thu mua bảo đảm và trả bảo hiểm hàng năm cho khách hàng hàng, những chính sách bảo hiểm với phí bảo đảm nhằm khiến cho một khoản đầu tư chi tiêu tài sản tài chủ yếu được sử dụng để đối phó với những rủi ro trong tương lai;

-Chi trả bảo hiểm trực tiếp và tái bảo hiểm.

651: Bảo hiểm

Nhóm này gồm: vận động về bảo đảm nhân thọ, bảo đảm phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh và tái bảo đảm nhân thọ bao gồm hoặc không tồn tại yếu tố ngày tiết kiệm.

Nhóm này cũng gồm: hoạt động của các đơn vị chức năng pháp nhân (quỹ, planer hoặc chương trình) được lập ra nhằm cung cấp công dụng thu nhập hưu trí đảm bảo cho fan lao đụng hoặc những thành viên.

6511 - 65110: bảo đảm nhân thọ

Nhóm này gồm: dìm tiền đóng và chi trả bảo hiểm thường niên và các cơ chế của bảo đảm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn thích hợp (có hoặc không có yếu tố huyết kiệm).

6512-65120: bảo đảm phi nhân thọ

Nhóm này gồm: Việc hỗ trợ các thương mại & dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như: bảo hiểm tài sản và bảo đảm thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa vận đưa đường bộ, đường biển, con đường thủy nội địa, đường tàu và đường hàng không; bảo đảm thiệt hại gớm doanh; bảo hiểm nông nghiệp...

6513: bảo đảm sức khỏe

65131: bảo đảm y tế

Nhóm này gồm: dấn tiền đóng góp bảo hiểm của người sử dụng về khám trị bệnh, đưa ra trả các dịch vụ y tế cùng thuốc men cho những người đóng bảo đảm y tế được triển khai tại những cơ sở xét nghiệm chữa bệnh quy định cho người đóng bảo hiểm y tế đến khám và chữa bệnh.

65139: Bảo hiểm sức khỏe khác

Nhóm này gồm: dấn tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp về tai nạn ngoài ý muốn con người, bảo hiểm chăm lo sức khỏe, chi trả cho khách hàng những thiệt sợ hãi về sức khỏe trong phạm vi quy định.

652- 6520 - 65200: Tái bảo hiểm

Nhóm này gồm: Các vận động bảo hiểm tất cả hoặc một phần rủi ro phối kết hợp với chính sách bảo hiểm trước tiên được thực hiện bởi một doanh nghiệp bảo hiểm khác.

653- 6530 - 65300: bảo đảm xã hội

Nhóm này gồm: hoạt động của các đơn vị chức năng pháp nhân (quỹ, chiến lược hoặc chương trình) được lập ra để cung ứng thu nhập hưu trí fan lao cồn hoặc các thành viên.

Nhóm này cũng gồm: Lập planer hưu trí cùng với những ích lợi được xác định, tương tự như những kế hoạch cá nhân mà những công dụng được xác minh thông qua sự đóng góp góp của những thành viên như: kế hoạch đưa về lợi ích cho tất cả những người lao động; kế hoạch, quỹ hưu trí và chiến lược hưu trí.

Loại trừ:

-Quản lý quỹ hưu trí được phân vào đội 84300 (Hoạt động bảo đảm an toàn xã hội bắt buộc);

-Kế hoạch đảm bảo xã hội buộc phải được phân vào đội 84300 (Hoạt động đảm bảo an toàn xã hội bắt buộc). 

66: HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC

Ngành này gồm: Việc hỗ trợ những dịch vụ thương mại có tương quan hoặc liên quan chặt chẽ đến các trung gian tài chính, nhưng bạn dạng thân nó không hẳn là trung gian tài chính. Bài toán phân tổ chính của ngành này là theo loại hình giao dịch tài bao gồm hoặc việc phân quỹ.

661: vận động hỗ trợ thương mại & dịch vụ tài bao gồm (trừ bảo đảm và bảo hiểm xã hội)

6611- 66110: cai quản thị trường tài chính

Nhóm này gồm: Việc tổ chức và đo lường và tính toán thị ngôi trường tài bao gồm trừ câu hỏi giám sát ở trong phòng nước, như: thanh toán giao dịch hợp đồng hàng hóa; giao dịch thanh toán hợp đồng hàng hóa tương lai; thanh toán giao dịch chứng khoán; thanh toán giao dịch cổ phiếu; giao dịch thanh toán lựa chọn hàng hóa hoặc cổ phiếu.

6612- 66120: Môi giới vừa lòng đồng hàng hóa và triệu chứng khoán

Nhóm này gồm:

-Giao dịch trong thị phần tài chính thay mặt người khác (môi giới cổ phiếu) với các chuyển động liên quan;

-Môi giới bệnh khoán;

-Môi giới hợp đồng mặt hàng hóa;

-Hoạt đụng của viên giao dịch...

Loại trừ: thanh toán với thị trường bằng thông tin tài khoản riêng được phân vào team 64990 (Hoạt động dịch vụ tài chủ yếu khác chưa được phân vào đâu).

6619-66190: chuyển động hỗ trợ dịch vụ tài chính không được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Các vận động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu:

-Các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các thanh toán giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng;

-Hoạt động support đầu tư;

-Hoạt động support và môi giới cầm cố chấp.

Nhóm này cũng gồm: các dịch vụ ủy thác, thống kê giám sát trên đại lý phí cùng hợp đồng.

Loại trừ:

-Các hoạt động vui chơi của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào đội 66220 (Hoạt hễ của đại lý phân phối và môi giới bảo hiểm);

-Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 (Hoạt động cai quản quỹ).

662: vận động hỗ trợ bảo hiểm và bảo đảm xã hội

Nhóm này gồm: hoạt động của các đại lý (như môi giới) trong câu hỏi bán hòa hợp đồng bảo đảm và tiền góp sức hàng năm hoặc hỗ trợ những ích lợi khác cho những người lao cồn và những dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, bảo đảm xã hội như kiểm soát và điều chỉnh bồi thường xuyên thiệt sợ và thống trị người phân phối bảo hiểm.

6621- 66210: Đánh giá khủng hoảng và thiệt hại

Nhóm này gồm: Việc hỗ trợ các dịch vụ thống trị bảo hiểm, như câu hỏi định giá chỉ và thanh toán bồi thường bảo đảm như:

-Định giá đền bù bảo hiểm: kiểm soát và điều chỉnh bồi thường; định giá không may ro; đánh giá rủi ro và thiệt hại; điều chỉnh mức trung bình với mất mát;

-Thanh toán bồi thường bảo hiểm.

Loại trừ:

-Đánh giá bđs được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động đậy sản; đấu giá bán quyền thực hiện đất);

-Đánh giá cho những mục đích khác được phân vào đội 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

-Hoạt động khảo sát được phân vào đội 80300 (Dịch vụ điều tra).

6622- 66220: hoạt động của đại lý cùng môi giới bảo hiểm

Nhóm này gồm: buổi giao lưu của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc hỗ trợ tư vấn về chính sách bảo hiểm.

6629 - 66290: vận động hỗ trợ không giống cho bảo đảm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm: Các hoạt động có tương quan hoặc liên quan nghiêm ngặt đến bảo hiểm và trợ cung cấp hưu

trí (trừ trung gian tài chính, điều chỉnh bồi thường và hoạt động của các đại lý bảo hiểm): cai quản lý

cứu hộ; dịch vụ thống kê bảo hiểm.

Loại trừ: vận động cứu hộ trên biển được phân vào team 5222 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy nội địa).

Xem thêm: Erik (Vietnam) - Loi Bai Hat Cham Day Noi Dau (Mr

663 - 6630 - 66300: Hoạt động quản lý quỹ

Nhóm này gồm: Hoạt động quản lý danh mục cùng quỹ trên các đại lý phí cùng hợp đồng đến cá nhân, công ty lớn hoặc nhiều loại khác như: cai quản quỹ hưu trí, làm chủ quỹ tương hỗ, quản lý quỹ đầu tư khác.