Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Javascript

     

Lập trình hướng đối tượng người dùng trong javascript lí giải bạn các cách tạo đối tượng người tiêu dùng trong javavascript và những vấn đề trong OPP.

Bạn đang xem: Lập trình hướng đối tượng trong javascript

A. định nghĩa hướng đối tượng

Javascript có phong cách thiết kế dựa trên tế bào hình đối tượng người tiêu dùng đơn giản. Từng đối tượng đựng nhiều thuộc tính.

Thuộc tính có thể là 1 đổi thay hoặc 1 hàm, hàm phía bên trong đối tượng còn được gọi là phương thức.

Có những đối tượng người dùng có sẵn vào javascript như Date, Number, String, Boolean, Array, Math, RegExp… Và chúng ta có thể tạo ra các đối tượng người tiêu dùng mới để sử dụng .

Lập trình hướng đối tượng người dùng trong javascript có nghĩa là xử lý những yêu cầu bằng cách đối tượng hóa các dữ liệu cần xử lý.

Có các cách để bạn tạo đối tượng người dùng trong javascript là Object literals với Object constructor functions.

B.Sử dụng Ojbject Literals

Tạo đối tượng người sử dụng với Object literalslà bí quyết tạo dễ dàng , gọn, nhanh. Đối tượng được trình diễn bằng cặp lốt , phía bên trong là những cặpgiangdien.com.vn-value, các cặp này phương pháp nhau bởi vì dấu phẩy. Ví dụ :

Việc dùng đối tượng người dùng theo kiểu object literals gắng này vô cùng dễ. Vày nó giúp gom các giá trị với hàm lại cùng nhau chung trong 1 biến. Code dựa vào đó dễ đọc hơn. Sau đấy là 1 ví dụ như khác:

Hiển thị giá trị thuộc tính/gọi phương thức

Thay đổi giá trị của ở trong tính


Bên cạnh bài toán tạo object bằng cặp thì bạn có thể tạo bằng lệnh new Object().

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 10 : Lý Thuyết, Công Thức, Bài Tập

Bạn có thể tạo đối tượng người dùng như bên trên ở bất kỳ đâu. Mặc dù cách này cũng có thể có những hạn chế. Hạn chế đầu tiên là không cung cấp thực thể hóa đối tượng người sử dụng (instantiation), tiêu giảm 2 là không tồn tại tính chất kế thừa (inheritance)

Mời các bạn thực hiện: tạo thành 1 đối tượng người dùng sinh viên bằng cách dùng object literals. Bao gồm các thuộc tính/phương thức : ma_sinh_vien, ho_va_ten, lop, ngay_nhap_hoc, diem_trung_binh, tinhHocLuc(), thoiGianRaTruong()

C.Tạo đối tượng với Object contructor functions

Object constructor functions hay chế tác khuôn mẫu đến đối tượng bằng cách sử dụng hàm (khởi tạo). Cách này có ưu điểm sau:

Có thể thực thể hóa các đối tượng (instantiation)Có thể được kế thừa hoặc được cho phép kế thừa (inherited)

Tạo đối tượng người tiêu dùng dùng bí quyết Object constructor functions

Cách tạo đối tượng người dùng bằng Object constructor functions như trên tựa như với những ngôn ngữ Java, C#, PHP… khác ở phần sử dụng hàm vắt cho class.

Chú ý: trường đoản cú khóa this – trỏ mang đến thực thể (instance) vừa được tạo thành bởi cú pháp new

Để thừa kế giữa các lớp đối tượng, bạn cần sử dụng đến cách làm call(). Hàm call() giúp viết cách làm 1 lần. Kế tiếp thừa kế nó trong đối tượng người sử dụng khác mà không phải viết lại. Sau đó là ví dụ sử dụng hàm call() để thực hiện kế thừa thân 2 đối tượng

Mời bạn tiến hành thử nhé: chế tạo ra lớp VanDongVien bằng cách Object constructor functions. Gồm các thuộc tính : ma_VDV, hoten, ngay_sinh, giai_thuong, kiemTraDieuKien(), themGiaiThuong(), danhSachGiaiThuong() . Vào đó:

Phương thức kiemTraDieuKien() trả về true/false, dấn 2 thông số là: Chuỗi tháng ngày năm (ngày tổ chức triển khai giải đấu tiếp theo), Số tuổi đủ đk tham gia thi đấu

=> Yêu cầu 1: viết code mang đến hàm để kiểm tra xem với ngày tháng năm sinh của mình, chuyển động viên gồm đủ điều kiện tham gia thi đấu hay không?

Thuộc tính giai_thuong là 1 trong những mảng chứa các bộ phận kiểu chuỗi để lưu lại các phần thưởng của chuyển vận viên đạt được.

Phương thức themGiaiThuong() trả về số lượng giải thưởng của chuyển động viên, nhận tham số là Chuỗi tên phần thưởng của chuyển động viên dìm được

=> Yêu mong 2: viết code cho phương thức themGiaiThuong() để thêm bộ phận cho thuộc tính giai_thuong.

=> Yêu cầu 3: viết code cho cách thức danhSachGiaiThuong() để hiển thị danh sách các phần thưởng mà chuyển động viên đã đạt được

Sử dụng prototyping inheritance

Khái niệm prototype

Prototype là khuôn mẫu mang đến các đối tượng người tiêu dùng trong javascript. Các đối tượng người tiêu dùng kế thừa những thuộc tính và thủ tục từ prototype của mình. Nếu bạn bổ sung thuộc tính hay cách tiến hành vào prototype thì những đối tượng cũng biến thành có.

Trong ví dụ như BaiTho là prototype của t1:

Nếu bổ sung cập nhật thuộc tính hay hàm cho prototype thì các instance của nó sẽ sử dụng được tức thì . Ví dụ bên dưới là cách bổ sung cập nhật thẹm dodai tacgia vào prototype

*
Kế thừa prototype với __proto__

Chỉ thị __proto__ sau đây cũng là cách chúng ta dùng có thể dùng khi phải chỉ định 1 đối tượng người sử dụng khác làm cho prototype để thừa kế cho đối tượng người tiêu dùng của mình.

Đối tượng laptop1 ngoài những thuộc tính của bản thân mình (cannang) còn có đủ những thuộc tính và hàm thừa kế từ prototype sanpham

Như vậy có thể tạo trước 1 form sườn (prototype). Tiếp đến sử dụng __proto__ để gắn form sườn đó cho đối tượng. Các đối tượng người sử dụng kế thừa rất có thể sử dụng những phương thức/thuộc tính được quan niệm từ form sườn.

D. Tạo đối tượng người dùng với Javasript class

Bạn có thể tạo 1 khuôn mẫu mang đến các đối tượng người dùng sắp tạo bởi từ khóa class. Vào class phải khai báo 1 hàm thương hiệu là constructor. Hàm này là hàm khởi chế tác giá trị đến thuộc các thuộc tính.

Ngoài hàm constructor bắt yêu cầu có, các hàm không giống là tùy ý khai báo để dùng theo nhu cầu. Những hàm ko được có chữ function ở đầu, không giải pháp nhau do dấu phẩy. Coi cú pháp như sau:

classClassgiangdien.com.vn constructor() ...ham_1() ...ham_2() ...ham_3() ...Ví dụ giải pháp tạo class với contructor và những phương thức:

Chú ý: giữa các hàm không tồn tại dấu phẩy.

Xem thêm: Bật Mí Địa Chỉ Bán Điện Tử 4 Nút Tại Hà Nội Dành Cho Các Bạn “Hoài Cổ”

Tạo đối tượng người tiêu dùng theo mẫu mã class sẽ khai báo:

Lập trình hướng đối tượng người dùng trong javascript tức đối tượng người dùng hóa các đơn vị tài liệu đang xử lý (khách hàng, sinh viên, sách, điện thoại, laptop, tin tức …… ) thành các đối tượng trogn Javascript. Từng đối tượng có tương đối nhiều thuộc tính (biến, hàm). Nội dung bài viết đã phía dẫn những cách sản xuất đối tượng, chúng ta cũng có thể tùy ý áp dụng theo nhu cầu.

E. đối chiếu mảng cùng đối tượng

Mảng và đối tượng người tiêu dùng giống nhau ngơi nghỉ chỗ: cả hai phần lớn là đổi mới và chứa đựng nhiều giá trị. Nhưng mà mảng thì đơn giản hơn, mảng đựng được nhiều giá trị nhưng các giá trị tiến công theo chỉ số (từ 0 ) còn những giá trị bên trong 1 đối tượng mang tên (như giá, tựasách…) đề nghị dễ hình dung hơn. Không chỉ có vậy trong 1 đối tượng bạn có thể tạo hàm để giám sát và đo lường tạo ra đa số giá trị mới dựa trên những quý hiếm cũ sẽ có.

Thế nhưng ở mức độ đơn giản khi bạn phải 1 trở thành chỉ để chứa được nhiều giá trị. Thì các bạn dùng mảng cho phù hợp hơn hơn. Tham khảo bài về mảng ở chỗ này nhé Mảng trong javascript