Kinh chú đại bi tiếng việt

     

Chú Đại Bi phía trong Kinh Đại bi chổ chính giữa đà la ni. Phật nói Chú Đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh cực Lạc.

Bạn đang xem: Kinh chú đại bi tiếng việt


Thần chú này vì chưng Quan cố gắng Âm nhân tình tát nói. Hy vọng trì chú này thì buộc phải phát tình nhân Đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với đa số loài và yêu cầu trì tụng liên tục.

HIỂU BIẾT VỀ CHÚ ĐẠI BI

1. Chú Đại bi là gì?

Link nội dung bài viết Chú Đại bi là gì

2. Ý nghĩa của chú Đại bi

Link nội dung bài viết ý nghĩa Chú Đại bi là gì

3. Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngắn gọn

Link phía dẫn

4. Những lợi ích khi trì tụng Chú Đại bi

Những tiện ích khi trì tụng Chú Đại bi không bắt buộc nghĩ bàn. Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cụ Âm bồ Tát Quảng Đại viên mãn Vô xấu hổ Đại Bi trung khu Đà La Ni, vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), bạn trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không xẩy ra 15 thiết bị hoạnh tử bức hại....

Link cụ thể để biết lợi ích bất khả tư nghị của chú Đại bi

 

Chú Đại bi tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch trường đoản cú âm tiếnng Phạn ra âm Hán ra âm Việt được sử dụng chính thức trong những các kinh khủng và nghi thức tụng niệm phổ thông tại nước ta và hải ngoại. 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.

Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, người tình đề dạ, tình nhân đề dạ, ý trung nhân đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha.

Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha.

Ma ra na ra, ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.

Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha.

Xem thêm: Lòng Trắng Trứng Vịt Có Tác Dụng Gì, Bạn Biết Gì Về Lòng Trắng Trứng

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.

Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

 

84 câu chú đại bi phân chia theo từng câu mang đến dễ học

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật tình nhân Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung khu đà la ni

1. Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

2. Nam tế bào A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước bát Ra Da

4. Người thương Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn Ra phát Duệ

9. Số Đát na Đát Tỏa

10. Nam tế bào Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà Già

17. Ma vạc Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha người tình Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông


28. Độ Lô Độ Lô phát Xà domain authority Đế

29. Ma Ha vạc Xà domain authority Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá xác định giá Ra

34. Mạ Mạ vạc Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Vạc Sa phân phát Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị vớ Rị

45. Sơn Rô sơn Rô

46. Người thương Đề Dạ ý trung nhân Đề Dạ

47. ý trung nhân Đà Dạ người thương Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Mãng cầu Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Vớ Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Vớ Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra mãng cầu Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. đưa Kiết Ra A tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Tía Đà Ma Yết tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi chiến thắng Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da

77. Nam tế bào A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án vớ Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha ( lặp lại 3 lần trường đoản cú câu Chú 81 cho 84 khi quý vị trì trở nên cuối cùng).

Chú đại bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Cùng chư vị các bạn đọc,

Cùng từ bỏ điển Phật học vẫn update lên website, Cổng tin tức Phật giáo việt nam từ hôm nay sắp xếp và cho đăng sở hữu lên trên đây nhiều cỗ Kinh Phật nhằm mục đích hoằng truyền chánh pháp đến phần đa nhà. Ban chỉnh sửa hoan hỉ share các cỗ Kinh Phật tiếng Việt này và về tối ưu tài liệu này bằng một thuật toán vật dụng tính.

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bạn dạng Kinh Phật trước tiên được thuật toán tối ưu là phiên bản full kinh Pháp cú có khoảng gần 9.000 từ kèm tranh minh hoạ.

Tuần tự, shop chúng tôi sẽ đăng cài các phiên bản Kinh Phật giờ đồng hồ Việt từ rất nhiều nguồn dịch, các nhà xuất phiên bản khác nhau để độc giả được trì tụng dễ dàng dàng.

 Lần lượt tới đó là Kinh Dược sư, tởm Phổ Môn, Chú Đại bi, tởm Địa tạng....

Xem thêm: Cách Di Chuyển Trang Trong Word Đơn Giản, Cách Di Chuyển Các Trang Trên Microsoft Word

 Lan toả ghê Phật là trọng trách của chúng tôi trong hành trình tạo các lợi lạc này.