KẾT NỐI SQL SERVER VỚI JAVA

     

Kết nối sql hệ thống với java (Connect to lớn Microsoft SQL hệ thống via JDBC) đã hướng dẫn các bạn làm nỗ lực nào để có được trình điều khiển JDBC (JDBC Driver) cùng viết mã (code) đến việc liên kết đến cơ sở dữ liệu được cài bỏ lên trên Microsoft SQL vps từ áp dụng Java.

Nội dung bài học bao hàm tải JDBC Driver, chuỗi kết nối cho Microsoft SQL server (sql server jdbc connection string), tùy chỉnh cấu hình kết nối (establish connection) và lịch trình mẫu.

Kết nối sql server với java –Download Microsoft JDBC driver

Tải JDBC Driver và thêm sqljdbc42.jar vào Java project thực hiện NetBeans theo các bước sau

Chuột đề xuất Libraries -> chọn Add JAR/Folder…
Bạn đang xem: Kết nối sql server với java

*

*

Kết nối sql server với java –SQL hệ thống JDBCconnection string

Là chuỗi được thực hiện để kết nối đến SQL Server. Mỗi một hệ cai quản trị đại lý dữ liệu sẽ sở hữu một chuỗi liên kết khác nhau. Sau đây là chuỗi kết nối JDBC dành riêng cho Microsoft SQL Server

jdbc:sqlserver://<:portNumber>><;property=value<;property=value>>Trong đó

serverName là tên sever hoặc showroom IP của dòng sản phẩm đang setup Microsoft SQL ServerinstanceName tên của một trình bày để liên kết đến serverName. Giả dụ tham số này sẽ không được hướng dẫn và chỉ định thìdefault instance sẽ được sử dụng
*

*

property=value chỉ định tên cửa hàng dữ liệu, tên và mật khẩu đăng nhập vào SQL Server

databaseName=EMPDB; user=sa; password=sa

Kết nối sql hệ thống với java – tùy chỉnh thiết lập kết nối (establish connection)

Để chế tạo một kết nối, call phương thứcgetConnection() của lớp DriverManager. Sau đây là đoạn code được sử dụng để kết nối đến localhost thực hiện user là sa, mật khẩu là sa và liên kết vào cơ sở tài liệu tên EMPDB

String dbURL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa";Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL);if (conn != null) System.out.println("Connected");Để đoạn code bên trên được thực hiện thành công, chúng ta phải thực hiện 2 việc

Việc sản phẩm công nghệ nhất: thiết lập cấu hình SQL Server được cho phép đăng nhập sử dụng thông tin tài khoản của SQL Server

Chuột yêu cầu SQL server -> lựa chọn Properties


Xem thêm: 4 Bí Quyết Chọn Khăn Len Nam Màu Gì Đẹp Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 4/2022

*

Kết nối sql server với java – Chương trình mẫu mã (Example program)

package jdbc;import java.sql.Connection;import java.sql.DatabaseMetaData;import java.sql.DriverManager;import java.sql.SQLException;import java.util.logging.Level;import java.util.logging.Logger;/** * *
author giangdien.com.vn */public class ConnectionTest public static void main(String<> args) try String dbURL = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=EMPDB;user=sa;password=sa"; Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL); if (conn != null) System.out.println("Connected"); DatabaseMetaData dm = (DatabaseMetaData) conn.getMetaData(); System.out.println("Driver name: " + dm.getDriverName()); System.out.println("Driver version: " + dm.getDriverVersion()); System.out.println("Product name: " + dm.getDatabaseProductName()); System.out.println("Product version: " + dm.getDatabaseProductVersion()); catch (SQLException ex) System.err.println("Cannot connect database, " + ex); Khi chạy chương trình trên, họ sẽ nhận được công dụng sau


Kết nối sql hệ thống với Java – Tổng kết

Download Microsoft JDBC driverSQL server JDBC connection stringEstablish connectionExample program

Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

các bạn cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, hướng nghiệp, việc làm
Xem thêm: Vải Da Lộn Là Chất Liệu Gì ? Cùng Tìm Hiểu Về Chất Liệu Da Lộn

Đăng cam kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN tự ADMIN

Họ cùng tên (Bắt buộc nhập)

thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về chuyên môn, phía nghiệp, việc làm