It is commonly believed that

     
Read the following passage và mark the letter A,B,C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 20 to 27

It is commonly believed that school is where people go to get an education. Nevertheless, it has been said that today children interrupt their education to go to lớn school. The difference between schooling and education implied by this remark is important.Education is much more open-ended & all-inclusive than schooling. Education knows no limits. It can take place anywhere, whether in the shower or on the job, whether in the kitchen or on a tractor. It includes both the formal learning that takes place in school và the whole universe of informal learning. The agent (doer) of education can vary from respected grandparents to the people arguing about politics on the radio, from a child to a famous scientist. Whereas schooling has a certain predictability, education quite often produces surprises. A chance conversation with a stranger may lead a person lớn discover how little is known of other religions. People receive education from infancy on. Education, then, is a very broad, inclusive term. It is a lifelong process, a process that starts long before the start of school, và one that should be an integral part of one"s entire life.Schooling, on the other hand, is a specific, formalized process, whose general pattern varies little from one setting to lớn the next. Throughout a country, children arrive at school at approximately the same time, take assigned seats, are taught by an adult, use similar textbooks, vày homework, take exams, và so on. The slices of reality that are to be learned, whether they are the alphabet or an understanding of the workings of government, have usually been limited by the boundaries of the subject being taught. For example, high school students know that they are not likely khổng lồ find out in their classes the truth about political problems in their communities or what the newest filmmakers are experimenting with. There are definite conditions surrounding the formalized process of schooling.Bạn đang xem: Read the following passage & mark the letter a, b, c, or d to indicate the correct answer lớn each of the questions from 43 khổng lồ 50


*

Câu 20. In the passage, the expression "children interrupt their education to lớn go lớn school" mostly implies that

A.

Bạn đang xem: It is commonly believed that

schooling prevents people discovering things

B. schooling takes place everywhere

C. all of life is an education

D. education is totally ruined by schooling

Đáp án C

Trong bài bác đọc, nhiều từ “ trẻ con làm cách trở giáo dục của chúng để đi học” chủ yếu ý niệm rằng….A. Việc học ở trường ngăn chặn mọi người khám phá nhiều điềuB. Việc học ở trường diễn ra khắp mọi nơiC. Cả cuộc sống là một quy trình giáo dục.D. Giáo dục đào tạo là hoàn toàn bị phá hủy bởi việc học ở trường

A. Educators often produce surprises.

B. Informal learning often brings about unexpected result

C. Success of informal learning is predictable.

D. It"s surprising that we know little about other religions

Đáp án B

Tác giả ý niệm gì khi nói rằng “ giáo dục và đào tạo thường tạo ra nhiều điều ngạc nhiên”?A. Các nhà giáo thường tạo những điều bất ngờB. Việc học ko kể nhà ngôi trường thường đưa về nhiều kết quả ngoài mong muốn đợiC. Thành công của việc học ngoài nhà trường là có thể dự đoán đượcD. Thật quá bất ngờ khi họ biết rất ít về những tôn giáo khác.

A. Without formal education, people won"t be able to lớn read and write.

B. Going to lớn school is only part of how people become educated.

C. Schooling is of no use because students bởi similar things every day.

D. Our education system needs lớn be changed as soon as possible.

Xem thêm: Top 14 Loại Thực Phẩm Tăng Cân Nhanh Cho Người Gầy, Ăn Gì Để Tăng Cân

Đáp án B

Câu nào dưới đây mà tác giả ủng hộ?A. Không có giáo dục chính thức, mọi fan sẽ không có khả năng đọc cùng viết.B. Đi học tập chỉ là một phần của quá trình người ta được giáo dục.C. Việc học ở trường không có tác dụng gì vì học sinh làm những điều tương tự mỗi ngàyD. Khối hệ thống giáo dục của bọn họ cần đề nghị được đổi khác càng sớm càng tốt.Thông tin ở câu: It includes both the formal learning that takes place in school và the wholeuniverse of informal learning.( Nó (giáo dục) bao hàm cả bài toán học tập chính thức diễn ra trong trường học tập và toàn thể vũ trụ học không chủ yếu thức)

A. only respected grandparents

C. mainly politicians

D. almost all people

Đáp án D

Theo bài đọc những người dân thực hiện giáo dục là……….A.chỉ những ông bà được tôn trọngB. Hầu hết các nhà khoa học nổi tiếngC. Chủ yếu là các chính trị giaD. Hầu như tất cả mọi ngườiDẫn chứng: The agent (doer) of education can vary from respected grandparents khổng lồ the peoplearguing about politics on the radio, from a child to a famous scientist.(Người thực hiện giáo dục có thể biến hóa từ những ông bà được tôn trọng cho những người tranh ôm đồm về bao gồm trị trên những đài phát thanh, từ một đứa trẻ đến một nhà kỹ thuật nổi tiếng.)

A. Education và schooling are quite different experience.

B. The more years students go khổng lồ school, the better their education is.

C. Students benefit from schools, which require long hours & homework.

D. The best schools teach a variety of subjects.

Đáp án A

Theo bài đọc câu như thế nào sau đó là đúng?A.Giáo dục và tới trường thì khá là khác nhau.B. Học sinh càng đi học nhiều năm, giáo dục của họ càng tốtC. Học sinh hưởng lợi từ nhà trường, điều này đòi hỏi nhiều giờ và bài tậpD. Những trường tốt nhất có thể dạy nhiều môn học đa dạngGiải thíchthông tin ở câu: The difference between schooling và education implied by this remark is important.(Sự khác hoàn toàn giữa trường học và giáo dục đào tạo ngụ ý vì chưng lời comment này là rất quan trọng.)

Đáp án D

Từ “ they” tại vị trí văn cuối ám chỉ……….A.hoạt động của chính phủB. Nhà có tác dụng phim new nhấtC. Các vấn đề chủ yếu trịD. Học viên trung họcGiải thích:Trong câu: For example, high school students know that they are not likely to find out in their classes the truth about political problems in their communities or what the newest filmmakers are experimenting with. (Ví dụ, học sinh trung học biết rằng họ ko có khả năng tìm ra vào lớp học của mình sự thật về các vấn đề chính trị trong cộng đồng hoặc những gì các nhà làm phim mới nhất sẽ thử nghiệm), từ “they” thay thế mang lại chính danh từ “high school students” đứng trước đó

A. including everything or everyone

B. going in many directions

C. involving many school subjects

D. allowing no exceptions

Đáp án A

Từ all- inclusive trong bài đọc gần như có nghĩa là…………….A. Bao hàm mọi người hoặc đa số vật.B. Going in many directionsC. Bao gồm nhiều môn họcD. Quán triệt phép có ngoại lệall-inclusive: bao gồm tất cả

Dịch câu: Education is much more open-ended & all-inclusive than schooling.( Giáo dục không có giới hạn và bao gồm tất cả nhiều hơn việc đi học)Câu 27. This passage isThis passage is mainly aimed at ________________________.A. Telling the difference between the meanings of two related words "schooling" and "education" mainly aimed at ________________________.

A. telling the difference between the meanings of two related words "schooling" và "education"

B.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 11 Đầy Đủ Và Chi Tiết 7 Chương, ✅ Công Thức Vật Lý Lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

telling a story about excellent teachers

D. giving examples of different schools

Đáp án A

Bài đọc nhằm mục tiêu mục đích………….A.nói về sự không giống nhau về ý nghĩa sâu sắc của nhì từ có liên quan với nhau “đi học” cùng “giáo dục”B. Kể một câu chuyện về những thầy giáo xuất sắcC. Liệt kê và bàn thảo những vấn đề giáo dụcD. Lấy ví dụ như về các trường học tập khác nhauGiải thích: Ở đoạn 1, tác giả nói: The difference between schooling and education implied by this remark is important.(Sự biệt lập giữa trường học và giáo dục đào tạo ngụ ý vị lời comment này là khôn xiết quan trọng.)Đoạn 2 và đoạn 3, tác giả tiếp tục giải thích: “Education is…”; “Schooling is…….”=> Nội dung chính của bài nói về sự khác biệt về chân thành và ý nghĩa của nhì từ có tương quan với nhau “đi học” cùng “giáo dục”