In this era of increased global warming and

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Bạn đang xem: In this era of increased global warming and

In this era of increased global warming and diminishing fossil fuel supplies, we must begin to lớn put a greater priority on harnessing alternative energy sources. Fortunately, there are a number of readily available, renewable resources that are both cost-effective và earth-friendly. Two such resources are solar power & geothermal power.Solar energy, which reaches the earth through sunlight, is so abundant that it could meet the needs of worldwide energy consumption 6,000 times over. & solar energy is easily harnessed through the use of photovoltaic cells that convert sunlight to electricity. In the US alone, more than 100,000 homes are equipped with solar electric systems in the size of solar panels or solar roof tiles. & in other parts of the world, including many developing countries, the use of solar system is growing steadily. Another alternative energy source, which is abundant in specific geographical areas, is geothermal power, which creates energy by tapping heat from below the surface of the earth. Hot water & steam that are trapped in underground pools are pumped khổng lồ the surface và used to lớn run a generator, which is produces electricity. Geothermal energy is 50,000 times more abundant than the entire known supply of fossil fuel resources. & as with solar power, the giải pháp công nghệ needed lớn utilize geothermal energy is fairly simple. A prime example of effective geothermal use in Iceland, a region of high geothermal activity where over 80 percent of private homes are heated by geothermal power. Solar và geothermal energy are just two of promising renewable alternatives khổng lồ conventional energy sources. The time is long overdue to lớn invest in the development và use of alternative energy on global scale.


*

A. Because fossil fuels are no longer available.

B. Because global warming has increased the amount of sunlight that reaches the earth.

C. Because they are miễn phí and available worldwide.

D. Because conventional energy resources are being depleted, & they cause environmental damage.


Đáp án D

Đáp án: DGiải thích: Theo đoạn văn, trên sao họ nên chú ý sử dụng các nguồn tích điện thay thế? A. Cũng chính vì nhiên liệu hóa thạch không còn nữa. B. Cũng chính vì hâm nóng thế giới đã làm tăng lượng ánh nắng mặt trời cho trái đất. C. Vì chúng miễn phí và bao gồm sẵn trên toàn chũm giới. D. Chính vì các nguồn năng lượng thông thường vẫn cạn kiệt, với chúng gây nên thiệt hại về môi trườngDịch nghĩa: “In this era of increased global warming and diminishing fossil fuel supplies” (Trong thời kỳ tăng nóng lên trái đất và sút nguồn cung ứng nhiên liệu hóa thạch) => cạn kiệtNgoài ra, “renewable resources that are both cost-effective và earth-friendly” (tài nguyên tái chế tác sẵn có kết quả về giá cả và thân thiện với trái đất.) => tài nguyên truyền thống lâu đời không gần gũi với môi trường => tạo hại


Đáp án A

Đáp án: AGiải thích: Từ làm sao sau đây rất có thể thay thế rất tốt từ “harnessing” (khai thác) A. Bắt B. Quậy phá C. Cạn kiệt D. Xuất khẩuDịch nghĩa: “In this era of increased global warming và diminishing fossil fuel supplies, we must begin to put a greater priority on harnessing alternative energy sources” (Trong thời kỳ tăng nóng lên trái đất và giảm nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch, họ phải ban đầu đặt ưu tiên to hơn vào khai thác các nguồn tích điện thay thế.)


A. They are being used in many undeveloped countries.

B. They can convert geothermal energy lớn electricity.

C. They are more expensive than solar panels.

D. They contain photovoltaic cells.


Đáp án D

Đáp án: DGiải thích: Theo đoạn văn, phần lớn gì có thể được suy ra về gạch ốp mái phương diện trời? A. Chúng đang rất được sử dụng ở nhiều nước chưa phát triển. B. Họ bao gồm thể biến đổi năng lượng địa nhiệt thành điện năng. C. Chúng giá cao hơn các tấm pin mặt trời. D. Bọn chúng chứa các tế bào quang điệnDịch nghĩa: “solar energy is easily harnessed through the use of photovoltaic cells that convert sunlight to lớn electricity ….. Homes are equipped with solar electric systems in the khung of solar panels or solar roof tiles” (năng lượng mặt trời dễ dàng khai thác trải qua việc sử dụng những tế bào quang đãng điện biến đổi ánh sáng phương diện trời thành năng lượng điện năng …. Căn nhà được trang bị hệ thống điện mặt trời bên dưới dạng tấm pin mặt trời hoặc tấm lợp khía cạnh trời) => bao gồm tấm quang điện để đưa hóa tích điện mặt trời thành điện sinh hoạt.


A. There is very little of it available in Iceland.

B. It is being used in 100, 000 private homes worldwide.

C. It is 6,000 times more powerful than energy from fossil fuels.

D. There is enough of it lớn exceed the energy needs of the world.


Đáp án D

Đáp án: DGiải thích: Theo đoạn văn, điều làm sao sau đó là TRUE về tích điện mặt trời? A. Gồm rất ít ở Iceland. B. Nó đang được sử dụng trong 100, 000 căn nhà riêng bên trên toàn thế giới. C. Nó bạo phổi gấp 6.000 lần năng lượng từ nguyên liệu hóa thạch. D. Gồm đủ để vượt thừa nhu cầu năng lượng của cầm cố giới. Dịch nghĩa: “Solar energy, which reaches the earth through sunlight, is so abundant that it could meet the needs of worldwide energy consumption 6,000 times over” (Năng lượng khía cạnh trời, đạt tới trái đất trải qua ánh sáng khía cạnh trời, siêu dồi dào mang đến nỗi nó rất có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tích điện trên toàn quả đât gấp 6.000 lần)


A. It is widely used form of energy for heating homes.

B. Twenty percent of the geothermal energy created is used lớn heat businesses.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Đơn Giản, Trong Cuộc Sống Mà Ai Cũng Phải Biết

C. It is not effective for use in private homes.

D. It is 80 times more effective than traditional forms of energy.


Đáp án A

Đáp án: AGiải thích: Điều gì rất có thể được suy ra về bài toán sử dụng năng lượng địa nhiệt sinh sống Iceland? A. Nó được thực hiện rộng rãi vẻ ngoài năng lượng để sưởi ấm nhà. B. Hai mươi phần trăm năng lượng địa sức nóng được tạo nên được sử dụng để triển khai nóng những doanh nghiệp. C. Nó không kết quả để thực hiện trong bên riêng. D. Nó kết quả gấp 80 lần các dạng tích điện truyền thống. Dịch nghĩa: “A prime example of effective geothermal use in Iceland, a region of high geothermal activity where over 80 percent of private homes are heated by geothermal power.” (Một ví dụ nổi bật về việc sử dụng địa nhiệt công dụng ở Iceland, một khoanh vùng có chuyển động địa nhiệt độ cao, nơi hơn 80% đơn vị riêng được thiết kế nóng bằng tích điện địa nhiệt.) => Được sử dụng thoáng rộng


A. Many different types of alternative energy sources exist.

B. Most alternative energy sources are too impractical for private use.

C. Alternative energy is too expensive for developing countries to lớn produce.

D. Solar và geothermal energy are the effective forms of alternative power


Đáp án A

Đáp án: AGiải thích: tác giả ngụ ý gì về các nguồn tích điện thay thế? A. Nhiều nhiều loại nguồn năng lượng thay thế khác biệt tồn tại. B. đa số các nguồn năng lượng thay cụ là quá ko thực tế so với sử dụng cá nhân. C. Năng lượng thay vậy quá đắt so với các nước đang phát triển để sản xuất. D. Năng lượng mặt trời và địa sức nóng là phần lớn dạng tích điện thay cầm hiệu quảDịch nghĩa: “Solar và geothermal energy are just two of promising renewable alternatives khổng lồ conventional energy sources. The time is long overdue khổng lồ invest in the development & use of alternative energy on global scale” (Năng lượng phương diện trời và địa nhiệt chỉ cần hai lựa chọn cố gắng thế có công dụng tái sinh sản đầy hẹn hẹn cho các nguồn tích điện thông thường. Thời gian là hết hạn sử dung để đầu tư vào sự cải cách và phát triển và sử dụng tích điện thay thế trên đồ sộ toàn cầu.)


A. lớn warn people about the hazards of fossil fuel use.

B. to lớn describe the advantages và disadvantages of alternative energy use.

C. lớn convince people of the benefits of developing alternative energy sources.

D. to outline the problems và solutions connected with global warming.


Đáp án C

Đáp án: CGiải thích: Điều gì miêu tả đúng nhất mục tiêu của tác giả khi viết đoạn văn? A. Để cảnh báo mọi tín đồ về các mối nguy hiểm của việc áp dụng nhiên liệu hóa thạch. B. Để bộc lộ những ưu điểm và điểm yếu kém của câu hỏi sử dụng năng lượng thay thế. C. Để thuyết phục mọi người về tiện ích của việc cách tân và phát triển các nguồn năng lượng thay thế. D. Để phác hoạ thảo các vấn đề và chiến thuật kết nối với sự nóng lên toàn cầu. Dịch nghĩa: người sáng tác nêu ra các vấn đề của nguồn năng lượng truyền thống => sự quan trọng của những nguồn tích điện mới bằng phương pháp chỉ ra ưu thế của chúng


A. The benefits of solar & wind power nguồn over conventional energy sources.

B. How energy resources are tapped from nature.

C. Two types of alternative energy sources that should be further utilized.

D. Examples of the use of energy sources worldwide.

Xem thêm: Trên Tay Đá Không Tan Nguy Hiểm Như The Nào ? Những Lưu Ý Khi Sử Dụng


Đáp án C

Đáp án: CGiải thích: chủ đề chính của đoạn văn này là gì? A. Những ích lợi của năng lượng mặt trời và gió trên các nguồn năng lượng thông thường. B. Làm nạm nào nguồn năng lượng được khai quật từ thiên nhiên. C. Hai một số loại nguồn năng lượng thay thế đề xuất được liên tục sử dụng. D. Ví dụ như về việc sử dụng các nguồn tích điện trên toàn vậy giới.


*


Liên hệ

giangdien.com.vn