Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do – hạnh phúc ---------

Số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD V/v khuyên bảo đánh giá, xếp các loại giáo viên tiểu học tập theo đưa ra quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kýnhgửi: Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

I. YÊU CẦU

1. Đảm bảo bao gồm xác, kháchquan, công khai, công bằng, dân chủ. Phải phụ thuộc vào các tác dụng đạt được thôngqua các minh chứng phù hợp với những lĩnh vực, yêu thương cầu, tiêu chuẩn của Chuẩn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học

2. Khẳng định được phương diện mạnh, khía cạnh yếuvề năng lượng nghề nghiệp, kết quả làm câu hỏi trong điều kiện cụ thể của nhà trườngđể giúp thầy giáo phát triển năng lực giáo dục cùng dạy học.

3. Thực hiện theo đúng các quy địnhtại ra quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.Xây dựng môi trường xung quanh thân thiện, dân nhà và thật sự tôn trọng cho nhau trong quátrình tiến công giá. Không làm cho sự căng thẳng tương tự như không gây áp lực cho cảphía quản lý và giáo viên.

II. HƯỚNG DẪNTỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

1. Các bướcđánh giá, xếp loại

Bước 1. Giáo viên tự đánhgiá, xếp loại

Đối chiếu với chuẩn và minh chứngdo bản thân từ bỏ xác định, mỗi cô giáo tự nhận xét và ghi điểm đạt được sống từngtiêu chí vào Phiếu gia sư tự đánh giá (theo phụ lục 1 đính kèm công vănnày); gia sư ghi mối cung cấp minh chứng bằng cách đánh số những minh chứng đã tất cả vàghi vào dòng xoáy tương ứng cùng với các tiêu chí đã được mang lại điểm. địa thế căn cứ vào tổng số điểmvà điểm giành được theo từng lĩnh vực, gia sư tự xếp loại có được (theo 4 loại:loại kém, một số loại trung bình, một số loại khá, các loại xuất sắc). ở đầu cuối giáo viên tựđánh giá bán về đa số điểm mạnh, điểm yếu, nêu phía phát huy với khắc phục.

Bước 2. Tổ chuyên môn đánhgiá, xếp loại

Xét tác dụng tự đánh giá của giáoviên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và nguồn minh chứng do gia sư cung cấp, tậpthể tổ trình độ chuyên môn nơi thầy giáo công tác tiến hành việc kiểm tra các minh chứng,xác định mức điểm giành được ở từng tiêu chí của giáo viên; đồng thời tổ chuyênmôn cần chỉ ra được hầu hết điểm mạnh, nhược điểm của cô giáo và góp ý, khuyếnnghị giáo viên gây ra kế hoạch rèn luyện, tự học, tự tu dưỡng để nâng caonăng lực nghề nghiệp.

Sau khi các thành viên của tổchuyên môn tham gia dìm xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi hiệu quả đánh giá với xếploại của tổ vào Phiếu reviews giáo viên của tổ trình độ (theo phụ lục 2 đínhkèm công văn này). Giả dụ giáo viên không nhất trí với hiệu quả đánh giá, xếp nhiều loại củatổ trình độ chuyên môn thì rất có thể tự ghi chủ kiến bảo lưu vào Phiếu review giáo viên củatổ chuyên môn và của Hiệu trưởng. Tổ trưởng trình độ chuyên môn tổng hợp kết quả xếp loạigiáo viên của tổ vào Phiếu tổng hòa hợp xếp các loại giáo viên của tổ chuyên môn (theophụ lục 3 kèm theo công văn này) và gửi Hiệu trưởng.

Bước 3. Hiệu trưởng tiến công giá,xếp loại

Xét hiệu quả tự review của mỗigiáo viên (Phiếu giáo viên tự tiến công giá) và kết quả đánh giá xếp các loại của tổchuyên môn (Phiếu reviews giáo viên của tổ trình độ và của Hiệu trưởng vàPhiếu tổng thích hợp xếp nhiều loại giáo viên của tổ siêng môn), đối chiếu với các tư liệuvề làm chủ đội ngũ giáo viên của trường, Hiệu trưởng chuyển ra đưa ra quyết định đánhgiá, xếp nhiều loại về từng giáo viên. Vào trường hợp không tồn tại sự thống độc nhất giữa tựđánh giá của gia sư với reviews của tổ chuyên môn, Hiệu trưởng đề xuất trao đổivới tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trước khi đưa ra ra quyết định của mình. Khicần thiết, hiệu trưởng có thể tham khảo tin tức từ các nguồn không giống (học sinh,cha mẹ học sinh, các tổ chức, đồng minh trong hoặc bên cạnh nhà trường) và yêu cầugiáo viên cung ứng thêm minh chứng.

Đối với những trường phù hợp xếp loạixuất dung nhan hoặc nhiều loại kém, hiệu trưởng cần tham khảo ý kiến của những phó hiệu trưởng,chi cỗ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn trước khi chuyển raquyết định cuối cùng.

2. Phương pháp cho điểmcác tiêu chí

- Điểm 9: thầy giáo có cố gắng nỗ lực vàtinh thần trách nhiệm cao, luôn tự hoàn thiện bản thân, xong xuôi các nhiệm vụvới quality và kết quả cao, tận tâm với công việc, đàn và học sinh. Đốivới điểm 10, ngoài những yêu ước như nghỉ ngơi điểm 9, giáo viên cần chứng minh được sựvượt trội về unique và hiệu quả trong đơn vị chức năng mà gia sư sinh hoạt (tổ, khối).

- Điểm 7- 8: thầy giáo đã bao gồm cốgắng xung khắc phục khó khăn và kết thúc nhiệm vụ được giao. Có thể hiện sự đầu tưcông sức, trí thông minh hoặc có đúc rút tởm nghiệm. Kết quả dứt nhiệm vụ đạtđược ở mức độ khá.

- Điểm 5- 6: thầy giáo thực hiệnđược đầy đủ quy định của các tiêu chí nhưng chưa cầm cố gắng đầu tư công sức với trítuệ, tác dụng đạt được tại mức trung bình.

- Điểm 3-4: Giáo viên có thực hiệnnội dung tiêu chí, nhưng chưa đầy đủ, công dụng còn thấp.

- Điểm 1-2: Giáo viên chưa thựchiện tiêu chí hoặc triển khai còn nhiều sai sót, ko đạt hiệu quả.

Lưu ý:

- Đối với từng yêu cầu của Chuẩn,nếu giáo viên tất cả đến hai tiêu chí ở mức điểm 1-2 thì xếp yêu cầu đó nhiều loại kém.

- Đối cùng với mỗi nghành nghề của Chuẩn,nếu giáo viên tất cả đến bố yêu cầu tại mức kém thì xếp nghành nghề đó một số loại kém.

- nếu giáo viên vi phạm luật mộttrong đầy đủ trường hòa hợp đã luật tại khoản 4, Điều 9 của Quy địnhvề chuẩn NNGVTH thì xếp một số loại kém.

3. Minh chứngvà nguồn vật chứng trong tấn công giá, xếp các loại giáo viên tiểu học

a) Để xác minh giáo viên sẽ đạtđược các tiêu chí của chuẩn ở nút độ làm sao (tốt, khá, trung bình, yếu) rất cần được dựavào những minh chứng. Minh chứng được phát âm là những dấu hiệu hoàn toàn có thể nhận biết, quansát được, phản hình ảnh nhận thức hay chuyển động giáo dục ví dụ mà giáo viên đã thựchiện để đạt tới mức điểm cụ thể của tiêu chuẩn trong các yêu cầu của Chuẩn.

b) bằng chứng giúp lượng hóa mứcđộ đã đạt được của mỗi tiêu chí nhưng lúc xem xét cố thể hoàn toàn có thể kết hợp đánh giá địnhlượng với đánh giá định tính. Mặt khác, cần địa thế căn cứ vào hoàn cảnh, đk cụthể của giáo viên, thực tiễn của lớp, trường và địa phương để rất có thể xác định cácminh hội chứng phù hợp.

c) tích lũy minh chứng

- trải qua các công ty đánh giágiáo viên tiểu học gồm: giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng bên trường, đồngnghiệp vào tổ chuyên môn.

- các nguồn vật chứng gồm: kếtquả tự tấn công giá, hồ nước sơ huấn luyện và giảng dạy (giáo án, sổ nhà nhiệm, sổ ghi planer côngtác, ghi chép công việc và bồi dưỡng, những tư liệu về giảng dạy, sổ theo dõi và quan sát kếtquả học hành của học tập sinh, sổ liên lạc với gia đình học sinh), kết quả đánh giátiết dạy, sự review của hiệu trưởng, đồng nghiệp, phụ huynh học viên và kếtquả phỏng vấn…

4. Khiếu nại vàgiải quyết khiếu nại

Trong quy trình đánh giá, xếp loại,giáo viên có quyền năng khiếu nại về việc xếp loại của tổ chăm môn, của hiệu trưởng.

Khi tất cả khiếu nại, hiệu trưởng cầntham khảo thêm ý kiến của các phó hiệu trưởng, bỏ ra bộ đảng, công đoàn, đoànthanh niên, tổ trưởng chăm môn, những tổ chức không giống trong hoặc xung quanh nhà trườngvà chỉ dẫn những dẫn chứng để việc đánh giá, xếp loại được thiết yếu xác. Văn bảngiải quyết khiếu nại được gởi đến cho tất cả những người khiếu nại.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Mỗi năm vào cuối năm học, hiệutrưởng tổ chức cho thầy giáo tiểu học tập trong nhà trường tự review (thực hiệntheo bước 1 của công văn này). Phiếu giáo viên tự reviews được giữ lại trong hồsơ của giáo viên tiểu học với là căn cứ để giáo viên xây dừng kế hoạch công táctrong năm học sau.

- thi công kế hoạch và tổ chức bồidưỡng giáo viên;

- Làm đại lý để Hiệu trưởng phân cônggiảng dạy, sắp xếp công tác theo năng lượng của giáo viên, nhận xét viên chức cuốinăm và đề xuất cấp có thẩm quyền coi xét, xử lý so với những giáo viên chưa đạtChuẩn;

- những cơ quan cai quản giáo dụcxây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ, để mắt tới trong vấn đề nâng lương, nâng ngạch,đề bạt, khen thưởng…

Kết quả tự đánh giá, xếp nhiều loại củagiáo viên; hiệu quả đánh giá, xếp nhiều loại giáo viên của tổ siêng môn, của Hiệu trưởngđược ghi vào Phiếu thầy giáo tự tấn công giá, Phiếu reviews giáo viên của tổchuyên môn cùng của Hiệu trưởng, được bảo quản trong hồ sơ của giáo viên tiểu học.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra tổng hợpkết quả tiến công giá, xếp các loại giáo viên tiểu học, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho huyệnvà Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo trước thời điểm ngày 30 tháng 6 hằng năm. Những Sở giáo dục và đào tạo vàĐào tạo tổng hợp hiệu quả đánh giá, xếp các loại giáo viên tiểu học (theo phụ lục 5đính kèm công văn này) report về Bộ giáo dục và Đào chế tạo (qua cục Nhà giáo vàCán bộ cai quản cơ sở giáo dục) trước thời điểm ngày 30 tháng 7 hằng năm.

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có điều gì không rõ hoặc còn vướng mắc nên phản ánh kịp lúc về cỗ Giáodục và Đào tạo (qua cục Nhà giáo và Cán bộ cai quản cơ sở giáo dục) để được hướngdẫn thêm./.

Nơi nhận: - Như trên; - bộ trưởng (để báo cáo); - Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học; - Vụ TCCB; - trang web Bộ; - Lưu: VT, cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC 1

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục với Đào tạo)

Phòng GD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nămhọc : . . . . . . . . . .

Họ với tên giáo viên : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Môn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá, xếp loại

(Các tự viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu ước của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu thương cầu

Điểm giành được của tiêu chí

Tên minh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Dấn thức tư tưởng chính trị với trọng trách của một công dân, một công ty giáo so với nhiệm vụ thành lập và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của phòng trường, kỉ biện pháp lao động

4. Đạo đức, nhân giải pháp và lối sống lành mạnh, trong sáng trong phòng giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu lộ tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong lĩnh vực nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và cùng đồng.

5. Trung thực vào công tác; liên hiệp trong quan hệ nam nữ đồng nghiệp; ship hàng nhân dân cùng học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kỹ năng và kiến thức cơ bản

2. Kỹ năng về trọng tâm lí học sư phạm và trung khu lí học tập lứa tuổi, giáo dục và đào tạo học đái học

3. Kỹ năng và kiến thức về kiểm tra, tấn công giá kết quả học tập, tập luyện của học tập sinh

4. Kiến thức và kỹ năng phổ thông về chủ yếu trị, buôn bản hội với nhân văn, kỹ năng liên quan cho ứng dụng technology thông tin, ngoại ngữ, giờ dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về trách nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá, xóm hội của tỉnh, huyện, xã chỗ giáo viên công tác

III. Lĩnh vực khả năng sư phạm

1. Lập được chiến lược dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện các chuyển động dạy học tập trên lớp nhằm mục đích phát huy hào kiệt động, sáng tạo của học sinh.

Xem thêm: Đáp Án Đố Vui Hại Não Dân Gian Hay Và Hại Não Nhất, 48 Câu Đố Vui Hại Não Cực Hay

3. Công tác làm việc chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục quanh đó giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai phía trong quản lí chất lượng giáo dục; hành động trong giao tiếp, ứng xử bao gồm văn hoá và mang ý nghĩa giáo dục.

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có công dụng hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Tài năng sư phạm

Xếp một số loại chung

2. đông đảo điểm mạnh:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

3. Hầu hết điểm yếu:

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

4. Phía phát huy điểm mạnh, khắcphục điểm yếu:

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ngày. . . . . Tháng. . . .năm

(Chữ ký kết của giáo viên)

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục cùng Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năm học tập : . . . .. . . . . .

Tổ chăm môn: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Họ cùng tên thầy giáo được đánhgiá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Môn học được phân công giảng dạy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

1. Đánh giá, xếp loại

(Các tự viết tắt trong bảng : a,b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Ghi chú

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống

1. Dìm thức tứ tưởng bao gồm trị với nhiệm vụ của một công dân, một công ty giáo đối với nhiệm vụ gây ra và bảo đảm Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật ở trong phòng nước

3. Chấp hành quy định của ngành, quy định trong phòng trường, kỉ lao lý lao động

4. Đạo đức, nhân bí quyết và lối sống lành mạnh, trong sáng ở trong nhà giáo; ý thức đấu tranh chống các thể hiện tiêu cực; ý thức cố gắng vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và cộng đồng.

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ nam nữ đồng nghiệp; ship hàng nhân dân cùng học sinh.

II. Nghành Kiến thức

1. Kỹ năng cơ bản

2. Kỹ năng và kiến thức về trung ương lí học sư phạm và trọng điểm lí học lứa tuổi, giáo dục đào tạo học tiểu học

3. Kiến thức và kỹ năng về kiểm tra, tấn công giá công dụng học tập, tập luyện của học tập sinh

4. Kiến thức phổ thông về chủ yếu trị, xóm hội với nhân văn, kiến thức liên quan cho ứng dụng technology thông tin, nước ngoài ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kỹ năng địa phương về trách nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá, buôn bản hội của tỉnh, huyện, xã khu vực giáo viên công tác

III. Lĩnh vực kĩ năng sư phạm

1. Lập được chiến lược dạy học; biết phương pháp soạn giáo án theo phía đổi mới.

2. Tổ chức và triển khai các hoạt động dạy học tập trên lớp nhằm mục đích phát huy tuấn kiệt động, trí tuệ sáng tạo của học sinh.

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục xung quanh giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai phía trong quản lí unique giáo dục; hành động trong giao tiếp, ứng xử bao gồm văn hoá và mang ý nghĩa giáo dục.

5. Xây dựng, bảo vệ và thực hiện có hiệu quả hồ sơ giáo dục đào tạo và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống

II. Con kiến thức

III. Kỹ năng sư phạm

Xếp một số loại chung

2. Những điểm mạnh :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

3. Những điểm yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

4. Phía phát huy điểm mạnh, khắcphục điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5. Ý loài kiến bảo giữ của giáo viên(do gia sư tự ghi )

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

……………….., ngày…….tháng……..năm 20…

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

6. Xếp loại thông thường và chủ kiến củaHiệu trưởng

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………….., ngày…….tháng……..năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký cùng đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục với Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Năm học: . . . . . . . . . . .

Tổ chuyên môn : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

STT

Họ cùng tên giáo viên

GV tự tấn công giá

Đánh giá bán của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

Ngày . . . . . Tháng . . . . . Năm . . . .

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký với ghi bọn họ tên)

PHỤ LỤC 4

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG(Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 của BộGiáo dục và Đào tạo)

Sở/PhòngGD-ĐT.................................

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2015, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2015

Trường : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học...........................