Herman Melville, An American Author Best Known Today For His Novel Moby Dick

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions.

Herman Melville, an American tác giả best known today for his novel Moby Dick, was actually more popular during his lifetime for some of his other works. He traveled extensively và used the knowledge gained during his travels as the basis for his early novels. In 1837, at the age of eighteen, Melville signed as a cabin boy on a merchant ship that was lớn sail from his Massachusetts home to Liverpool, England. His experiences on this trip served as a basis for the novel Redburn (1849). In 1841 Melville phối out on a whaling ship headed for the South Seas. After jumping ship in Tahiti, he wandered around the islands of Tahiti & Moorea. This South Sea island sojourn was a backdrop to lớn the novel Omoo (1847). After three years away from home, Melville joined up with a U.S. Naval frigate that was returning to the eastern United States around Cape Horn. The novel White-Jacket (1850) describes this lengthy voyage as a navy seaman. With the publication of these early adventure novels, Melville developed a strong and loyal following among readers eager for his tales of exotic places và situations. However, in 1851, with the publication of Moby Dick, Melville"s popularity started khổng lồ diminish. Moby Dick, on one level the saga of the hunt for the great white whale, was also a heavily symbolic allegory of the heroic struggle of man against the universe. The public was not ready for Melville"s literary metamorphosis from romantic adventure lớn philosophical symbolism. It is ironic that the novel that served to diminish Melville"s popularity during his lifetime is the one for which he is best known today.

Bạn đang xem: Herman melville, an american author best known today for his novel moby dick


*

A. Melville’s travels

B. Moby Dick

C. Melville’s personal background

D. the popularity of Melville’s novels.


Đáp án D

Đáp án DĐối tượng chính của đoạn văn là: A. Phần nhiều chuyến du hành của Melville.B. Moby Dick.C. Xuất thân của Melville.D. Sự nổi tiếng của những tác phẩm của Melville.Dẫn bệnh dựa và ý đầu tiên của bài: “Herman Melville, an American tác giả best known today for his novel Moby Dick, was actually more popular during his lifetime for some of his other works” – (Herman Melville- nhà văn tín đồ Mĩ nổi tiếng nhất bây chừ với đái thuyết Moby Dick, ông càng theo luồng thông tin có sẵn tới rộng thoải mái hơn qua 1 vài công trình khác trong suốt cuộc sống của mình).


Đáp án A

Đáp án A. Basic = background (n): nền tảng.Các đáp án còn lại: B. Message: thông điệp.C. Bottom: đáy, phần bên dưới cùng.D. Dissertation: luận án.Dịch: những trải nghiệm trong chuyến đi đó là nền tảng mang lại sự ra đời của cuốn Redburn (1849).


A. published while he was traveling

B. completely fictional

C. all about his work on whaling ships

D. based on his travel experience


Đáp án D

Đáp án DTheo như đoạn văn, những cuốn đái thuyết trước tiên của Melville:A. được xuất bạn dạng trong khi ông đã đi phiêu lưu.B. Hoàn toàn là hư cấu.C. Tất cả đề nói về quá trình săn cá voi.D. Dựa trên những hưởng thụ của ông qua những chuyến hành trình. Minh chứng ở câu thứ 2 đoạn 1: “He traveled extensively & used the knowledge gained during his travels as the basis for his early novels” – (Ông đã từng đi chu du các nơi và sử dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ gần như cuộc hành trình để triển khai cơ sở cho hầu hết cuốn tiểu thuyết đầu tiên ).


A. he had unofficially left his ship

B. he was on leave while his ship was in port

C. he had finished his term of duty

D.

Xem thêm: Viết Thư Upu Về Người Hùng Của Em Bts, Viết Thư Upu Lần Thứ 48 Về Người Hùng Của Em

he had received permission to take a vacation in Tahiti


Đáp án A

Đáp án AĐoạn văn ám chỉ việc Melville sinh hoạt lại Tahiti vày vì:A. Ông đang không chính thức tách tàu của mình.B. Ông đã rời đi khi tàu còn vẫn ở cảng.C. Ông đã hoàn thành nhiệm kì.D. Ông đã nhận được sự chấp thuận đồng ý được nghỉ dưỡng ở Tahiti.Dẫn hội chứng ở câu trang bị 4+5 đoạn 1: “In 1841 Melville set out on a whaling ship headed for the South Seas. After jumping ship in Tahiti, he wandered around the islands of Tahiti và Moorea” – ( vào năm 1841, Melville ban đầu chuyến hành trình trên 1 con tàu săn mẫu voi tiến về vùng biển khơi phía Nam. Sau khoản thời gian xuống tàu nghỉ ngơi Tahiti, ông đang đi long dong khắp các đảo nghỉ ngơi Tahiti với Moorea ) => Ông không xác nhận rời nhỏ tàu.


A. His popularity remained as strong as ever.

B. It caused his popularity to lớn decrease.

C. His popularity increased immediately.

D. It had no effect on his popularity.


Đáp án B

Đáp án B.Việc xuất bạn dạng Moby Dick đã ảnh hưởng đến sự danh tiếng của Melville như vậy nào?A. Sự danh tiếng của ông vẫn được bảo trì mạnh mẽ hơn khi nào hết. B. Nó làm bớt sự lừng danh của ông.C. Sự lừng danh của ông tăng thêm ngay lập tức. D. Nó không có ảnh hưởng gì tới sự danh tiếng của ông.Dẫn triệu chứng ở câu thứ hai đoạn 2: “However, in 1851, with the publication of Moby Dick, Melville"s popularity started to diminish” – ( dù vậy, vào thời điểm năm 1851, cùng với sự xuất bạn dạng của Moby Dick thì khét tiếng của Melville đã ban đầu sụt giảm).


A. symbolic of humanity fighting the universe

B. a single-faceted work

C. a short story about a whale

D. a 47 adventure


Đáp án A

Đáp án A.Theo như đoạn văn, Moby Dick là __________.A. Hình tượng của nhân loại chống lại vũ trụ. B. Một chiến thắng trên 1 khía cạnh.C. Một mẩu truyện ngắn về cá voi.D. Nói tới 47 cuộc phiêu lưu.Dẫn hội chứng ở câu trang bị 3 đoạn 2: “Moby Dick, on one level the saga of the hunt for the great white whale, was also a heavily symbolic allegory of the heroic struggle of man against the universe” – ( Moby Dick- cuốn đái thuyến ngôi trường thiên kể về các cuộc săn cá voi white khổng lồ, đôi khi cũng là một trong câu chuyện ngụ ngôn mang tính biểu tượng về cuộc đấu tranh gan dạ của loài tín đồ chống lại ngoài hành tinh ).


Đáp án A

Đáp án ACuốn sách của Melville nói về trải nghiệm của ông là 1 trong cậu nhỏ xíu phục vụ bên trên tàu xuất hiện thêm vào năm nào? A. 1849 B. 1837 C. 1847 D. 1841Dẫn triệu chứng ở câu vật dụng 3+4 đoạn 1: “In 1837, at the age of eighteen, Melville signed as a cabin boy on a merchant ship that was to lớn sail from his Massachusetts trang chủ to Liverpool, England. His experiences on this trip served as a basis for the novel Redburn (1849)” – (Năm 1837, lúc mười tám tuổi, Melville vẫn đăng kí vào vị trí bồi bàn bên trên một bé tàu lái buôn đi từ bên ông sinh hoạt Massachusetts cho tới Liverpool, Anh Quốc. đầy đủ trải nghiệm của ông trong chuyến du ngoạn này đó là cơ sở cho cuốn tiểu thuyết Redburn (1849)


Đáp án D

Đáp án D. Metamorphosis (n) sự chuyển đổi = change: nắm đổi.

Xem thêm: Đại Học Võ Trường Toản 2015 Đại Học Võ Trường Toản, Hội Trại Năm 2015 Đại Học Võ Trường Toản

Các giải đáp còn lại:A. Descent (n): cái dõi, nguồn gốc.B. Circle (n): đường tròn, sự tuần hoàn.C. Mysticism (n): thuyết huyền bí.Dịch: Công chúng dường như không sẵn sàng mang đến sự chuyển đổi văn phong của Melville từ xiêu bạt lãng mạn đến hình tượng triết học.


*


Liên hệ

giangdien.com.vn