CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HAVE SOMETHING DONE TRONG TIẾNG ANH

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (89.86 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Cấu trúc và cách dùng have something done trong tiếng anh

(1)HAVE / GET SOMETHING DONE

Tài liệu liên quan
Xem thêm: 20 Bức Tranh Vẽ Đề Tài An Toàn Giao Thông Của Họa Sĩ, Học Sinh Đẹp Nhất

*
It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done 5 796 4
*
WHY CAN""""T GET ANYTHING DONE 43 236 0


Xem thêm: Bộ 3 Nắp Cống Thoát Nước Nhà Tắm, Chậu, Lavabo, Bộ 3 Nắp Đậy Lỗ Thoát Nước Nhà Tắm, Chậu, Lavabo

*
Eat That Frog! 21 Great Ways to lớn Stop Procrastinating và Get More Done in Less Time potx 114 567 0