Giáo dục quốc phòng 11

     

Tóm tắt Lý thuyết Giáo dục Quốc phòng 11 giỏi nhất. Tổng hợp Lý thuyết Giáo dục Quốc phòng 11 từng bài bác bám sát nội dung chương trình học.

Bạn đang xem: Giáo dục quốc phòng 11

Lý thuyết GDQP 11 bài 1: Đội ngũ đơn vị

Lý thuyết GDQP 11 bài bác 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

Lý thuyết GDQP 11 bài bác 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với biên giới quốc gia

Lý thuyết GDQP 11 bài xích 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Lý thuyết GDQP 11 bài xích 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK cùng súng trường CKC

Lý thuyết GDQP 11 bài xích 6: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Lý thuyết GDQP 11 bài bác 7: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

----

Bài 1: Đội ngũ đơn vị

*

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI

1. Đội hình tiểu đội hàng ngang

Đội hình tiểu đội mặt hàng ngang gồm có: 1 mặt hàng ngang và 2 mặt hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn sản phẩm ngũ với giải tán.

- Bước 1: Tập hợp đội hình

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – Tập hợp”

Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm cho chuẩn. Nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X”, toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh “ Tập hợp”, các chiến sĩ gấp rút im lặng, chạy vào vị trí tập hợp đứng phía trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) mặt hàng ngang, đứng đúng giãn cách, cự ly quy định, tự động gióng hàng, kết thúc đứng nghỉ; lúc tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng sản phẩm trên, số chẳn đứng mặt hàng dưới. Lúc thấy 2-3 chiến sĩ đứng vào vị trí phía bên trái mình, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước bao gồm giữa đội hình, bí quyết đội hình từ 3-5 bước dừng lại, tảo vào đội hình đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: Điểm số .

Khẩu lệnh: “Điểm số”

Tiểu đôi đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, những chiến sĩ thứ tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 45 , khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ 1 mang đến đến hết tiểu đội, người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không phải con quay mặt, sau khi điểm số kết thúc hô “Hết” .

Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang ko điểm số.

- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn mặt phải (trái) – Thẳng”.

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, những chiến còn lại phải con quay mặt hết cỡ sang mặt phải(trái), xê dịch lên, xuống để gióng hàng đến thẳng và điều chỉnh con gián cách. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ tảo mặt trở lại nhin thẳng về phía trước, đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 sản phẩm ngang, những chiến sĩ sản phẩm 2 điều chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về phía người có tác dụng chuẩn và bí quyết người làm cho chuẩn từ 2-3 bước dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng. Khi kiểm tra thấy gót chân với ngực của các chiến sĩ cùng nằm bên trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ làm sao đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội sử dụng khẩu lệnh, “Đồng chí (hoặc số)……Lên (hoặc Xuống)”. Cũng tất cả thể cùng một lúc, tiểu đội trưởng sửa đến 3- 4 chiến sĩ. Chiến sĩ mặc nghe tiểu đội trưởng gọi tên mình phải cù mặt về phía tiểu đội trưởng và tuân theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến lên (hoặc lùi xuống). Lúc tiến lên hoặc lùi xuống phải gióng hàng mang đến thẳng. Khi thấy những chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”. Nghe dứt động lệnh “Được”, chiến sĩ tảo mặt trở lại, chú ý thẳng. Sau đó tiểu đội trưởng đi về vị trí chỉ huy.

Đội hình 2 hàng ngang phải kiểm tra cả cự ly giữa hàng trên và hàng dưới.

- Bước 4: Giải tán

Khẩu lệnh: “Giải tán”.

Nghe dứt động lệnh, các chiến sĩ vào hàng nhanh chống tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra.

2. Tiểu đội mặt hàng dọc

Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: Tiểu đội 1 hàng dọc và 2 sản phẩm dọc, có các bước: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn sản phẩm ngũ và giải tán.

- Bước 1: Tập hợp đội hình

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) mặt hàng dọc – Tập hợp” .

Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng cù về hướng định tập hợp đứng nghiêm có tác dụng chuẩn. Lúc nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, các chiến sĩ mau lẹ chạy vào vị trí tập hợp đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 mặt hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động gióng hàng. Gióng hàng hoàn thành đứng nghỉ. Khi tập hợp đội hình 2 mặt hàng dọc, số lẻ đứng hàng mặt phải ,số chẳn đứng hàng bên trái. Khi thấy gồm từ 2- 3 chiến sĩ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về phía trái của đội hình, giải pháp đội hình từ 3 -5 bước dừng lại, con quay vào đội hình đôn đốc tập hợp .

- Bước 2: Điểm số

Khẩu lệnh: “Điểm số”.

Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, những chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của bản thân đòng thời tảo mặt hết cở sang bên trái, lúc điểm số ngừng quay mặt trở lại. Người đứng cuối thuộc của hàng, lúc điểm số không phải đánh mặt, sau thời điểm điểm số của mình xong , hô “Hết”.

Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc ko điểm số.

- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”.

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 có tác dụng chuẩn, những chiến sĩ còn lại phải gióng mặt hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng sản phẩm dọc đến thẳng, xê dịch lên, xuốngđể điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, những chiến sĩ đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng phía bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang cùng hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về chủ yếu giữa đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì dừng lại, con quay vào đội hình để kiểm tra mặt hàng dọc. Lúc kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của các chiến sĩ thuộc nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng cần sử dụng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng đến thẳng.

- Bước 4: Giải tán .

3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái

a. Động tác tiến, lùi

Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Bước”.

Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn cùng gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.

b. Động tác qua phải, qua trái

Khẩu lệnh: “ Qua phải (qua trái) X bước – Bước”.

Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (qua trái) X bước như phần đội ngũ từng người, lúc bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn cùng gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.

Xem thêm: Các Trạng Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Anh, Trạng Từ Chỉ Thời Gian

4. Giãn đội hình, thu đội hình

Trước lúc giãn đội hình phải điểm số. Nếu giãn sang phía trái thì điểm số từ phải thanh lịch trái, khẩu lệnh hô “Từ phải lịch sự trái – Điểm số”. Nếu giãn đội hình sang mặt phải thì điểm số từ trái quý phái phải, khẩu lệnh hô “Từ trái sang trọng phải – Điểm số”.

a. Giãn đội hình mặt hàng ngang

Khẩu lệnh: “Gián bí quyết X bước nhìn mặt phải (trái) – Thẳng”.

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, những chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước quy định của tiểu đội trưởng để tính số bước bản thân phải di chuyển, đồng loạt quay mặt trái(phải), đi đều về vị trí mới. Lúc về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối thuộc hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đòng loạt cù về hướng cũ, con quay mặt hết cỡ về mặt phải (trái) để gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay phía trái (phải) đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở bao gồm giữa phía trước đội hình đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt con quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ tảo mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.

b. Thu đội hình sản phẩm ngang

Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn bên phải (trái) – Thẳng”

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay mặt phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Lúc chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, những chiến sĩ đồng loạt tảo về hướng cũ, cù mặt hết cở về bên phải (trái) để gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay bên phải (trái) đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở chủ yếu giữa phía trước đội hình đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt xoay về hướng cũ, đã ổn định đội hình tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, những chiến sĩ con quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.

c. Giãn đội hình mặt hàng dọc

Khẩu lệnh: “Cự ly X bước chú ý trước – Thẳng”

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ có tác dụng chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của bản thân trừ đi 1 rồi nhân với số bước quy định của tiểu đội trưởng để tính số bước bản thân phải di chuyển, đồng loạt cù đằng sau, đi đều về vị trí mới. Lúc về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, những chiến sĩ đòng loạt cù về hướng cũ, chú ý thẳng về phía trước để gióng hàng.

d. Thu đội hình mặt hàng dọc

Khẩu lệnh: “Về vị trí quan sát trước – Thẳng”

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm cho chuẩn đứng nghiêm, những chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Lúc thấy các chiến sĩ đã đi đều về vị trí cũ, đã gióng sản phẩm thẳng tiểu đội trưởng hô “Thôi”.

6. Ra khỏi hàng, về vị trí

Khẩu lệnh: “Đồng chí (số)…Ra khỏi hàng”; “Về vị trí”.

Chiền sĩ được gọi thương hiệu (số) của bản thân đứng nghiêm trả lời “Có”. Lúc nghe đến lệnh “Ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “Rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì dừng lại, xin chào và report “Tôi tất cả mặt”. Nhận lệnh xong, hô “Rõ”. Khi đứng trong đội hình mặt hàng dọc,chiến sĩ bước qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hàng thứ hai trong đội hình sản phẩm ngang, chiến sĩ phải tảo đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Kghi nhận lệnh “Về vị trí”, thực hiện động tác chào trước lúc rời khỏi tiểu đội trưởng sau đó đi đều hoặc chạy đều về vị trí cũ.

II. ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI

1. Đội hình trung đội hàng ngang

Đội hình trung đội sản phẩm ngang gồm: Trung đội 1, 2 với 3 mặt hàng ngang

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội sản phẩm ngang, chỉ khác:

- Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) mặt hàng ngang – Tập hợp”.

Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, chính giữa đội hình, bí quyết đội hình 5 – 8 bước dừng lại, xoay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: Điểm số.

Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số” .

Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, những chiến sĩ vào toàn trung đội thực hiện động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng ko điểm số).

Trung đội 2 mặt hàng ngang ko điểm số.

Trung đội 3 sản phẩm ngang điểm số, chỉ bao gồm tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số nhưng mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 với tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 với tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi report phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

- Bước 3: Chỉnh đốn sản phẩm ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

Động tác của trung đội trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Lúc chỉnh đốn mặt hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

- Bước 4: Giải tán

2. Đội hình trung đội sản phẩm dọc

Đội hình trung đội mặt hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2 với 3 sản phẩm dọc.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ vào trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng dọc, chỉ khác:

- Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “ Trung đội X thành 1 (2, 3) – Tập hợp”.

Khi thấy phó trung đội trưởng cùng tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, bí quyết đội hình 5 – 8 bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: Điểm số (Trung đội 2 sản phẩm dọc không điểm số)

Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ trong toàn trung đội từ 1 đến hết, các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số vào đội hình tiểu đội mặt hàng dọc.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội lần lượt điểm số của tiểu đội bản thân (tiểu đội trưởng ko điểm số).

Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ bao gồm tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 sản phẩm ngang), tiểu đội trưởng ko điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 ko điểm số nhưng mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 với tiểu đội 3 phải report cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Xem thêm: Cách Bày Mâm Cỗ Trung Thu 2021, Cách Trang Trí Mâm Ngũ Quả Trung Thu

- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

Động tác của trung đội trưởng với cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội mặt hàng dọc. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.