Bài Giảng Điện Tử Lớp 6

     
Một số xem xét khi thực hiện bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn tạm dừng ở bất cứ thời điểm làm sao của một trang, hay là muốn chuyển trang tiếp sau hoặc xem xét lại trang trước. Em kích chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng điện tử lớp 6

♥ ao ước tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích chuột vào hình tượng

*

Danh sách bài xích giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số từ bỏ nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ huyết 1 Tập hợp

§ ngày tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số từ nhiên.

§ ngày tiết 1 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

§ ngày tiết 2 Tập hợp những số từ bỏ nhiên

§ tiết 3 Tập hợp các số từ bỏ nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

§ máu 1 Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên

§ máu 2 Phép cộng, phép trừ các số từ bỏ nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số từ bỏ nhiên.

§ tiết 1 Phép nhân, chia những số từ bỏ nhiên

§ máu 2 Phép nhân, chia các số từ bỏ nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên.

§ tiết 1 Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

§ ngày tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

§ tiết 3 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

Bài 6. Trang bị tự thực hiện các phép tính.

§ huyết 1 vật dụng tự thực hiện các phép tính

§ tiết 2 đồ vật tự triển khai các phép tính

Bài 7. Quan lại hệ phân chia hết. đặc thù chia hết.

§ quan tiền hệ chia hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

§ Dấu hiệu phân tách hết đến 2, đến 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết mang đến 3, cho 9.

§ dấu hiệu chia hết cho 3, mang đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. đúng theo số.

§ Tiết 1 số ít nguyên tố. Vừa lòng số

§ ngày tiết 2 Số nguyên tố. Phù hợp số

Bài 11. Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 10 Chương 4 5 Phút (1 Tiết), Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

§ ngày tiết 1 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§ ngày tiết 2 Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố

Bài 12. Ước tầm thường và ước chung khủng nhất

§ ngày tiết 1 Ước thông thường và mong chung bự nhất

§ ngày tiết 2 Ước thông thường và mong chung khủng nhất

§ huyết 3 Ước phổ biến và ước chung khủng nhất

Bài 13. Bội phổ biến và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ máu 1 Bội thông thường và bội chung bé dại nhất

§ máu 2 Bội tầm thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ ngày tiết 3 Bội phổ biến và bội chung nhỏ tuổi nhất

Bài tập cuối chương I

§ máu 1 Ôn tập chương I

§ huyết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp những số nguyên

§ ngày tiết 1 Tập hợp những số nguyên

§ tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ huyết 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng những số nguyên

§ huyết 1 Phép cộng các số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép cộng những số nguyên

§ huyết 3 Phép cộng những số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ ngày tiết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

§ máu 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

Bài 5. Phép nhân những số nguyên

§ máu 1 Phép nhân các số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép nhân những số nguyên

Bài 6. Phép phân chia hết hai số nguyên. Quan lại hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên.

§ tiết 1 Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan hệ phân tách hết vào tâp vừa lòng số nguyên

§ huyết 2 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ phân tách hết vào tâp phù hợp số nguyên

§ huyết 3 Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan hệ chia hết vào tâp hòa hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ tiết 1 Ôn tập chương II

§ tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

§ tiết 1 Đầu bốn kinh doanh

§ tiết 2 Đầu tứ kinh doanh

§ tiết 3 Đầu bốn kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ huyết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ ngày tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ máu 1 Hình bình hành

§ tiết 2 Hình bình hành

§ tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ tiết 1 Hình thang cân

§ ngày tiết 2 Hình thang cân

§ ngày tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình tất cả trục đối xứng.

§ máu 1 Hình tất cả trục đối xứng

§ huyết 2 Hình có trục đối xứng

Bài 6. Hình tất cả tâm đối xứng.

§ tiết 1 Hình có tâm đối xứng

§ huyết 2 Hình có tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ huyết 2 Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ tiết 1 Ôn tập chương III

§ máu 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so sánh và xử lí dữ liệu.

Xem thêm: Cấu Trúc Be Able To Cách Dùng Chính Xác Nhất, Cách Dùng Be Able To

Bài 2. Biểu đồ gia dụng cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một vài trò chơi và thí nghiệm solo giản

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một vài trò chơi và thí nghiệm solo giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số cùng với tử và mẫu là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm cho tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai việc về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến đường thẳng cắt nhau. Hai tuyến phố thẳng tuy vậy song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Bố trí thành những vị trí trực tiếp hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!