Giáo án dạy thêm môn tiếng anh 8 chương trình mới

     

Giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 8 là tài liệu tham khảo giảng dạy nhằm mục đích giúp thầy cô giáo chuẩn bị tốt hơn mang lại tiết dạy của mình.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm môn tiếng anh 8 chương trình mới

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ Anh lớp 8 được biên soạn cụ thể theo từng bài xích học, từng máu học. Hy vọng tài liệu này đã góp phần cung ứng các thầy cô giáo giảng dạy tốt hơn môn Anh lớp 8. Dường như quý thầy cô giáo xem thêm giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 6, giáo án dạy thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 7. Sau đó là nội dung cụ thể giáo án, mời chúng ta cùng tham khảo.

Giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 8

Week 4: Date: 8/ 9/20.........

The USages OF TENSES(present tenses)

A. Aims:

Helping ss khổng lồ revise present tenses which they learnt

Do some exercises with them.


B. Procedure:

I./ Present : hiện Tại

1./ The present simple tense : thì hiện tại đơn .

a,/ Usage (Cách dùng )

- We use the present simple to lớn talk about repeated actions or habits.

(Chúng ta sử dụng thì bây giờ đơn để nói tới những hành vi lặp đi tái diễn hoặc đầy đủ thói quen ).

Eg : Most evenings my parent stay at trang chủ and watch T.V

He always goes to school at 6 o’clock.

- We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time).

Chúng ta sử dụng bây giờ đơn để nói tới những tình huống cố định và thắt chặt lâu dài ( thường xuyên trong thời gian dài).

Eg : she lives in Ha Noi .

- We use the present simple lớn talk about general truths.

(Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói tới những sự thật hiển nhiên )

- Eg : yellow leaves fall in the autumn.

b,/ khung (Hình thức) :

+ KĐ : S + V

S + V (s/es: ngôi máy 3 số ít)

Động từ thêm es: tận thuộc s,o, x, sh ch, sót lại thì thêm s + PĐ :


S + do/does + not + V. + NV:

....Do/does + S + V..?

*Trạng từ đi kèm:

Always( luôn luôn luôn), often( thường),

usually/ generally( thường xuyên thường),

frequently( hay xuyên),

sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi),

seldom / rarely (it khi, thảng hoặc khi)

Once, twice, three times a day ( a week, a month...)

c./Notes :

1./ V(es) động từ thêm es trong trường hòa hợp sau hễ từ tận cùng là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y.

2./ :một số trạng từ thường thực hiện ở bây giờ đơn

Một, hai, hoặc tía lần trong một ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng.....

* phương pháp phát âm.

- Tận cùng đều âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th.... Thì phát âm / s/.

- Tận cùng phần đông âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce..... Thì phát âm /iz/.

- gần như âm còn lại thì phát âm /z/.

Bài tập.

* Chia các động từ sau đây.

a. I (visit)……………….. Hue this summer vacation.

b. Viet & Long often (play)……………….. đoạn phim games.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Bí Đỏ Bột Báng Thơm Ngon Giải Nhiệt, Cách Nấu Chè Bí Đỏ Bột Báng Sữa Tươi Đơn Giản

c. How your father ( go ) lớn work every day?

- He ( go ) khổng lồ work by mo to lớn bike.

d. She can ( ride ) a xe đạp but she can’t ( drive).

e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird.

f. One with one ( be) two

g. The earth ( move) around the sun.

2./The Present Continuous : Thi hiện tại tiếp nối .

a. Form:

KĐ: S + is/are/am + V- ing


PĐ : S + is/are/am + not + V- ing

NV : Is/are/am + S + V- ing..?

b. Usages: chúng ta sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục trong một số trường đúng theo sau .

+ Một hành động diễn ra tại thời gian ta vẫn nói.

Eg : I’m teaching English now.

+ sự giận dữ, sự phàn nàn .

Eg: He is always losing his keys.

My sister is always using my things.

c. Trạng từ đi kèm:

At present ( lúc này ),at the moment, now ( ngay trong lúc này, hiện thời ), at the time ( từ bây giờ ), look!, be careful!

d. Notes: V- ing

- Tận thuộc là e thì vứt e rồi thêm ing.

- Động từ là một vần tận cùng là 1 trong phụ âm trước gồm một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing

- Động tự 2 vần tất cả dấu dìm ở vần 2 tận cùng bằng 1 phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing (refer - > referring)

Bài tập.

* Chia những động tự sau đây.

a. Now I ……( not do) my homework.

b. She ………..( play) badminton at present

c. Be careful ! the bus…….( come).

3./ The Present Perfect: Thì hiện tại tại dứt .

a. Form:

KĐ: S + have/has + Vpp.

PĐ : S + have/has + not + Vpp

NV : Have/has + S + Vpp ..?

b. Usages:

+ to talk about the something that started in the past and continues up lớn the present : nói đến điều gì đó mà đã bắt đầu, xảy ra trong thừa khứ và xem thêm tục cho tới hiện tại

- She has worked in London for six months ( she still works there now ).

+. To talk about action happening at an unspecified time in the past: nói về điều đang ra mắt tại 1 thời điểm ko xác định rõ ràng quá khứ.

- They have moved to the new apartment.

Xem thêm: Chương 8 Hệ Thống Điều Khiển Quạt Két Nước Làm Mát Động Cơ, Các Hư Hỏng Và Sửa Chữa

+. Lớn talk about the result of a past action connecting khổng lồ the present : Nói về hiệu quả của hành vi trong quá khứ và vẫn còn đó liên quan cho hiện tại.


- Someone has broken the window.(the window is now broken )

c./Một số trạng từ thường được sử dụng trong thì này :

Just,Already, not.......yet recently, lately ( ngay sát đây, vừa mới qua ), many/several times ( những lần ...),