Giá Trị Biểu Thức:34288∶16+257 Imes 135 Là

     
*

Bai 1:

Cho A = 1-7+13-19+25-31+...n

a. Search số hạng thứ 2018 của A.

B. Với n nhập tự bàn phím, Tính tổng của A và thông báo A liệu có phải là số nguyên tố tốt không?


*

*

Tìm 5 tính từ bao gồm tiếng đẹp trong đó có một từ đơn,2 từ láy,1 từ bỏ ghép tổng hợp và một từ ghép phân loại

Nếu không đúng đề bài bác thì thông tin nha