FRAGMENT TRONG ANDROID LÀ GÌ

     

Hello everyone, mình sẽ share với chúng ta cách sử dụng fragment trong android. Nó là 1 trong thành phần quan tiền trọng. Nó khá như thể activity. Từ bây giờ mình đi vào phần 1 static fragment, phần 2 dynamics fragment bản thân sẽ chia sẻ vào bài viết lần sau. Giờ bọn họ cùng tò mò nhé.

1. Một số khái niệm cơ bản

Trong các ứng dụng android, tại 1 thời điểm, chỉ tất cả một Activity được hiển thị nhất trên màn hình. Bọn họ muốn chia màn hình ra nhiều phần để dễ thực hiện thì fragment đáp ứng điều đóFragment là một trong những thành phần game android độc lập, được thực hiện bởi một activity, y hệt như một sub-activity. Fragment gồm vòng đời và UI riêng. Những Fragment thường có một file java đi kèm với tệp tin giao diện xml.


Bạn đang xem: Fragment trong android là gì


Xem thêm: 4 Cách Xem Pass Wifi Đã Kết Nối Trên Windows 10, Please Wait

Những fragment không tồn tại file đồ họa xml hay được hotline là headless fragments.Fragment sử dụng method getActivity() để đưa ra Activity bốFragment được khái niệm trong tệp tin xml của activity (static definition) hoặc rất có thể sửa thay đổi fragment khi đang chạy (dynamic definition)

2. Fragment life cycle - vòng đời của 1 fragment

*
onAttach(): hàm này triển khai tạo tham chiếu xuất phát từ 1 fragment mang lại activity đã khởi tạo nó, cùng thực hiện một vài bước trong quy trình khởi tạo

onCreate(): triển khai khởi chế tạo ra fragment

onCreateView(): triển khai tạo giao diện(view), trả về view là hình ảnh file xml khớp ứng fragment. Ko nên liên can với activity vào hàm này chính vì activity chưa được khởi chế tạo ra đầy đủ. Không cần thực hiện hàm này với những fragment không tồn tại header

onActivityCreated(): thực hiện xong nốt câu hỏi khởi sinh sản activity cùng fragment. Trong bước này chúng ta cũng có thể gọi findViewById()

onStart(): tiến hành việc hiển thị fragment lên màn hình

onResume(): fragment chủ yếu thức hoạt động hoàn toàn

onPause(): fragment bị tạm dừng hoạt động, nó vẫn có thể được chú ý thấy

onStop(): fragment bị ẩn

onDestroyView(): giao diện(view) của fragment bị hủy. Ví như nó được call quay lại, nó đã quay trở lại thực hiện hàm onCreateView()

onDestroy(): bị hủy

onDetach(): bị hủy trả toàn

3. Static FragmentStatic Fragment là phong cách fragment được khai báo (định nghĩa) trực tiếp trong tệp tin activity_main.xmlVí dụ ta tất cả 2 static fragment là Fragment1.java(fragment1.xml)Fragment2.java(fragment2.xml)Trong tệp tin activity_main.xml khai báo tĩnh:

Chú ý: sẽ phải có ở trong tính android:id. Còn nếu không sẽ gây lỗi.Hai class Fragment1.javaFragment2.java đề nghị extends FragmentVà cần ghi đè cách làm onCreateView():

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState); View view = inflater.inflate(R.layout.fragment1, container, false); return view;Example:

MainActivity.java

package com.example.tuantv6.fragmentdemo;import android.support.v7.app.AppCompatActivity;import android.os.Bundle;public class MainActivity extends AppCompatActivity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main_activity); Fragment1

package com.example.tuantv6.fragmentdemo;import android.os.Bundle;import android.support.annotation.Nullable;import android.support.v4.app.Fragment;import android.view.LayoutInflater;import android.view.View;import android.view.ViewGroup;public class Fragment1 extends Fragment


Xem thêm: Giải Phương Trình Logarit Khó, Phương Pháp Giải Phương Trình Mũ Khó Siêu Nhanh

Nullable Bundle savedInstanceState) super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState); View view = inflater.inflate(R.layout.fragment1, container, false); return view; Fragment2

package com.example.tuantv6.fragmentdemo;import android.os.Bundle;import android.support.annotation.Nullable;import android.support.v4.app.Fragment;import android.view.LayoutInflater;import android.view.View;import android.view.ViewGroup;public class Fragment2 extends Fragment
Nullable Bundle savedInstanceState) super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState); View view = inflater.inflate(R.layout.fragment2, container, false); return view; fragment1.xml

fragment2.xml

mainactivity.xml

Kết quả

*

Trên đấy là hướng dẫn cơ phiên bản về thực hiện static fragment, chúng ta cùng mong chờ phần 2 về dynamic fragment trong bài viết tiếp theo của bản thân mình nhé.

*
Refer link: http://www.vogella.com/tutorials/AndroidFragments/article.html