Đốt cháy x cũng như y

     

Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn luôn thu được CO2 bao gồm số mol ngay số mol O2 đang phản ứng. Hiểu được X, Y (MX Y) là nhì este gần như mạch hở, ko phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 30,24 gam các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X cấp 1,5 lần số mol Y) yêu cầu dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được tất cả hổn hợp F cất 2 ancol và tất cả hổn hợp chứa 2 muối. Dẫn tổng thể F qua bình đựng mãng cầu dư thấy trọng lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo muối cầndùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử gồm trong Y là


Giải thích

hỗn đúng theo A gồm X, Y dạng C?(H 2 O)?? (đốt gồm n O 2 ​ c a ^ ˋ n đ o ^ ˊ t ​ = n teo 2 ​ ​ ). Cần chăm chú nchức ancol –OH = n KOH = 0,4 mol || → m ancol = 15,2 + 0,4 ÷ 2 × 2 = 15,6 gam. ♦ Thủy phân: 30,24 gam A + 0,4 mol KOH → 2 muối bột D + 15,6 gam 2 ancol B ||→ m muối hạt D = 37,04 gam (theo BTKL). Giải đốt D: đầy đủ giả thiết → ok.! Đốt 37,04 gam muối bột D yêu cầu 0,42 mol O 2 → 0,2 mol K 2 co 3 + x mol co 2 + y mol H 2 O. Bảo toàn O + bảo toàn trọng lượng ||→ đầy đủ giải ra x = 0,52 mol với y = 0 mol. ► Ngôn ngữ: X, Y ko phân nhánh ||→ có không thực sự 2 chức, este không phải là vòng (*) phối kết hợp y = 0 cho biết thêm muối không đựng nguyên tố H ||→ 2 muối phần đa 2 chức dạng C???(COOH) 2 (với ??? buộc phải chẵn) Lại biết tỉ lệ số mol X, Y là 1,5 ||→ n X = 0,12 mol với n Y = 0,08 mol. Số C axit tạo ra X = m; số C axit tạo thành Y = n (m, n nguyên dương cùng chẵn) ||→ nghiệm nguyên: 0,12m + 0,08n = Σn C trong muối bột = 0,72 mol ⇄ 3m + 2n = 18 ||→ tuyệt nhất cặp chẵn m = 2; n = 6 vừa lòng ||→ axit tạo X là (COOH) 2 với Y là C 4 (COOH) 2 . Mặt khác: X, Y dạng C?(H 2 O) 4 ; nơi bắt đầu axit không chứa H → Σgốc ancol bao gồm 8H. Lại sở hữu ở (*) cho biết hai ancol yêu cầu là đối chọi chức đề nghị n B = 0,4 mol; M B = 15,6 ÷ Ans = 39 ||→ gồm ancol là CH 3 OH; cội ancol này còn có 3C → còn 5C trong cội ancol còn sót lại → là C 2 H 5 Vậy đã rõ: X là H 3 C-OOC-COOC 2 H 5 và Y là H 3 C-OOC-C≡C-C≡C-COOC 2 H 5 . Đọc yêu thương cầu, xem lại Y gồm CTPT C 9 H 8 O 4 ||→ Σ số nguyên tử = 21. Chọn A. ♥.

Bạn đang xem: đốt cháy x cũng như y


hỗn phù hợp A tất cả X, Y dạng C?(H2O)?? (đốt cónO2​ca^ˋnđo^ˊt​=nCO2​​).cần chăm chú nchức ancol –OH = nKOH = 0,4 mol ||

→ mancol = 15,2 + 0,4 ÷ 2 × 2 = 15,6 gam.♦ Thủy phân: 30,24 gam A + 0,4 mol KOH → 2 muối D + 15,6 gam 2 ancol B||→ mmuối D = 37,04 gam (theo BTKL). Giải đốt D: đủ giả thiết → ok.!Đốt 37,04 gam muối bột D phải 0,42 mol O2 → 0,2 mol K2CO3 + x mol CO2 + y mol H2O.bảo toàn O + bảo toàn khối lượng ||→ đủ giải ra x = 0,52 mol và y = 0 mol.► Ngôn ngữ: X, Y không phân nhánh ||→ có không thực sự 2 chức, este chưa hẳn là vòng (*)kết vừa lòng y = 0 cho thấy thêm muối không cất nguyên tố H||→ 2 muối hồ hết 2 chức dạng C???(COOH)2 (với ??? đề nghị chẵn)Lại biết tỉ trọng số mol X, Y là 1,5 ||→ nX = 0,12 mol với nY = 0,08 mol.số Caxit sinh sản X = m; số Caxit sinh sản Y = n (m, n nguyên dương và chẵn)||→ nghiệm nguyên: 0,12m + 0,08n = ΣnC trong muối = 0,72 mol ⇄ 3m + 2n = 18||→ tốt nhất cặp chẵn m = 2; n = 6 thỏa mãn ||→ axit chế tạo X là (COOH)2 với Y làC4(COOH)2.Mặt khác: X, Y dạng C?(H2O)4; cội axit không chứa H → Σgốc ancol có 8H.Lại có ở (*) cho biết hai ancol đề nghị là đối kháng chức nên nB = 0,4 mol;

MB = 15,6 ÷ Ans = 39||→ gồm ancol là CH3OH; gốc ancol này còn có 3C → còn 5C trong gốc ancol còn lại

→ là C2H5Vậy vẫn rõ: X là H3C-OOC-COOC2H5 cùng Y là H3C-OOC-C≡C-C≡C-COOC2H5.Đọc yêu thương cầu, xem lại Y tất cả CTPT C9H8O4 ||→ Σsố nguyên tử = 21. Chọn A. ♥.


1


*

Yêu mong Vàng miễn mức giá ngay bây giờ!

Với Gold, bạn cũng có thể đặt câu hỏi cho Diễn lũ bao nhiêu tùy thích, các bạn biết đấy.


Một hỗn hợp có đặc thù sau; (1)Tác dụng với dd AgNO 3 /NH 3 và Cu(OH) 2 lúc đun nóng. (2) hài hòa được Cu(OH) 2 tạo nên dung dịch blue color lam.(3)Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim. Dung dịch kia ...

Xem thêm: Tác Hại Của Tia Tử Ngoại - Lợi Ích Và Tác Hại Trong Đời Sống


0


Cho những phát biểu sau: 1. Độ ngọt của saccarozơ cao hơn nữa fructozơ. 2. Để phân biệt glucozơ với fructozơ hoàn toàn có thể dùng bội nghịch ứng tráng gương. 3. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 4. Tơ vi...


0


Đốt cháy trọn vẹn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đối kháng chức, mạch hở), thu được b mol co 2 ​ với c mol H 2 ​ O ( b − c = 4 a ) . Hiđro hóa hoàn toàn m 1 ​ gam X cần 4,032 lít H 2 ​ (đktc)...

Xem thêm: Cách Ẩn Nhóm Đã Tham Gia Trên Facebook Dễ Dàng, Cách Ẩn Nhóm Tham Gia Trên Facebook


0


Đốt cháy trọn vẹn a mol chất mập A chiếm được b mol teo 2 ​ và c mol nước, biết b − c = 5 a . Lúc hidro hóa hoàn toàn m gam A đề xuất vừa đủ 2,688 lít H 2 ​ (đktc) chiếm được 35,6 gam thành phầm B. Ngoài ra thủ...