Điểm chuẩn trường đại học xây dựng (nuce) năm 2020 2021 2022 mới nhất

     

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học xuất bản của các mã ngành chi tiết như sau, mời sỹ tử theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để hiểu thêm thông tin cụ thể về điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy.


*

Điểm chuẩn Đại Học xây đắp 2021

Sau trên đây là cụ thể thông tin điểm chuẩn Đại học xây dựng mới nhất:

Kiến trúc

Mã ngành: XDA01

Điểm chuẩn: 22.75

Kiến trúc (chuyên ngành: bản vẽ xây dựng Nội thất) (*)

Mã ngành: XDA02

Điểm chuẩn: 24.0

Kiến trúc (chuyên ngành: phong cách xây dựng công nghệ) (*)

Mã ngành: XDA03

Điểm chuẩn: 22.25

Kiến trúc (chuyên ngành: phong cách thiết kế cảnh quan) (*)

Mã ngành: XDA04

Điểm chuẩn: 21.25

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: XDA05

Điểm chuẩn: 17.5

Quy hoạch vùng với đô thị (*) (Chuyên ngành: quy hoạch - kiến trúc)

Mã ngành: XDA06

Điểm chuẩn: 20.0

Kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)

Mã ngành: XDA07

Điểm chuẩn: 23.5

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: hệ thống kỹ thuật vào công trình) (*)

Mã ngành: XDA08

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)

Mã ngành: XDA09

Điểm chuẩn: 23.0

Kỹ thuật xây dựng (*)

Mã ngành: XDA10

Điểm chuẩn: 18.5

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông(Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường)

Mã ngành: XDA11

Điểm chuẩn: 17.25

Kỹ thuật cung cấp thoát nước(Chuyên ngành: nghệ thuật nước - môi trường nước)

Mã ngành: XDA12

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật Môi trường(*)

Mã ngành: XDA13

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật thiết bị liệu(*)

Mã ngành: XDA14

Điểm chuẩn: 16.0

Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng

Mã ngành: XDA15

Điểm chuẩn: 16.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: XDA16

Điểm chuẩn: 25.35

Khoa học sản phẩm công nghệ tính(*)

Mã ngành: XDA17

Điểm chuẩn: 25.0

Kỹ thuật cơ khí(*)

Mã ngành: XDA18

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: đồ vật xây dựng)

Mã ngành: XDA19

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng)

Mã ngành: XDA20

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: nghệ thuật cơ điện)

Mã ngành: XDA21

Điểm chuẩn: 21.75

Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: chuyên môn ô tô)

Mã ngành: XDA22

Điểm chuẩn: 23.25

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: XDA23

Điểm chuẩn: 24.0

Quản lý xây dựng(chuyên ngành: tài chính và quản lý đô thị)

Mã ngành: XDA24

Điểm chuẩn: 23.25

Quản lý xây dựng (chuyên ngành: tài chính và cai quản bất cồn sản)

Mã ngành: XDA25

Điểm chuẩn: 23.5

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: XDA26

Điểm chuẩn: 24.75

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết cùng với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

Mã ngành: XDA27

Điểm chuẩn: 19.0

Khoa học vật dụng tính (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết cùng với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

Mã ngành: XDA28

Điểm chuẩn: 23.1

Lời kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại Học xây dựng 2021 đồng ý do kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.